14 februari 2011

Inventarisatie lokaal talent !

Na een recente bevragingsronde bij onze 156 aangesloten verenigingen van de Cultuurraad blijkt er een behoefte te bestaan een overzicht te bekomen van ons lokaal Berings podiumtalent. Omdat we momenteel nergens beschikken over zo een overzicht doen we dus al een oproep aan alle trouwe Cultuurgazetlezers om ons namen en contactgegevens te bezorgen van Berings podiumtalent.

Wie komt in aanmerking ?

 • Personen uit groot Beringen of groepjes waarvan minstens de helft uit inwoners van Beringen bestaat
 • Minstens reeds enkele podiumervaringen hebben opgedaan
 • Een act/performance/... hebben waarmee je je kan bewijzen en al bewezen hebt.

Maar niet/geen ...

 • kandidaten vrij-podium acts
 • toevallige bandjes met te beperkt aanbod
 • geen ontdekkingswedstrijden

Wat ?

 • Muziek van het lichtere soort
 • Zang (solo, duo, koor, ...)
 • "Kamertheater" - kleine theater voorstelling
 • Stand-up comedy
 • Voordracht / Poëzie / Vertelkunst
 • Sneltekenen / schetsen
 • Goochelacts
 • Sketch-acts
 • Dance-acts
 • Figurentheater
 • Revue-acts
 • ...
 • Wat willen we weten?

  1. Naam van persoon of groep
  2. Welke categorie podiumtalent wordt uitgeoefend
  3. Contactgegevens (adres, telefoonnummer(s), e-mail)
  4. Website indien beschikbaar
  5. Referenties (verwijzingen naar eerdere optredens, ...)
  6. Naam en contactgegevens van de persoon die een aangifte/melding maakt in het geval het niet om de persoon zelf of verantwoordelijke van de groep gaat.

  Meldingen kunnen worden gestuurd naar Jo@cultuurgazet.be
   
  Natuurlijk zullen we het niet houden bij het aanleggen van inventaris van Berings podiumtalent maar smeden we al geheime plannen om ons lokaal talent nog meer te promoten.
   
  Alvast bedankt voor je medewerking !

  Noot : Personen die zichzelf opgeven geven bij deze een impliciete toestemming tot opname in de inventaris, voor de personen die door derden worden opgegeven worden eerst door ons gecontacteerd of ze inderdaad opgenomen willen worden in de inventaris.  Gelieve aan te geven of je bepaalde informatie (gsm-nummer, e-mail, ...) niet kenbaar wil maken in publiciteit.

  De commentaren zijn gesloten.