04 september 2011

Cultuurtandem 2011

De stedelijke cultuurraad wil vanaf dit jaar interdisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen verenigingen stimuleren en de meest verdienstelijke projecten in de bloemetjes zetten.

Hiervoor werd ijverig gewerkt aan de opmaak van een nieuw wedstrijdreglement ‘Cultuurtandem’.

Verenigingen, aangesloten bij de stedelijke cultuurraad, die dit jaar een interdisciplinair samenwerkingsverband aangingen, kunnen meedingen naar de prijs.

Voorwaarden zijn o.a.:

  • Minstens 1 partner is lid van de stedelijke cultuurraad
  • De samenwerking moet interdisciplinair zijn. Zo komt bijvoorbeeld een samenwerking tussen een kunstkring en een KVLV-afdeling wel in aanmerking, maar een samenwerking tussen twee kunstkringen niet.
  • De partners moeten een evenwaardige inbreng in het project hebben.
  • Het project moet dit jaar uitzonderlijk gerealiseerd zijn tussen 1 januari 2011 en 31 augustus 2011.

Elke Beringse vereniging van het winnende project ontvangt tijdens de uitreiking van de Cultuurprijs op 13 december in Feestzaal Cor een cheque ter waarde van max. € 250, met een beperking van een maximum uit te keren bedrag van € 1.000 per project verdeeld over de winnaars.

Wil je meedingen naar deze prijs, dien dan je dossier voor 30 september 2011 in bij de dienst cultuur. Het reglement en het inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij de cultuurbalie of via www.beringen.be (pagina cultuur - cultuurraad)

Info: cultuurdienst, 011 45 03 10 / stedelijke.cultuurraad@beringen.be / www.beringen.be (pagina cultuur)

14:00 Gepost in Cultuurraad | Permalink |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.