10 oktober 2011

de trage wegen van Beverlo

Op zondag 23 oktober 2011 worden, in het kader van de milieu14daagse, de wandelschoenen weer uit de kast gehaald voor een wandeling doorheen de trage wegen van Beverlo. De wandeling vertrekt om 14 uur aan de Kardijk en wordt begeleid door een gids, maar kan ook individueel gedaan worden. Deelnemers aan de geleide wandelingen krijgen achteraf een (h)eerlijke fair trade picknick aangeboden. Inschrijven voor de geleide wandelingen is verplicht en kan via 011 43 02 59 tot 14 oktober.

 holleweg_watermolenstr.jpg


 PROJECT TRAGE WEGEN

Beringen werkt aan trage wegen en brengt het trage-wegennet in kaart. Hierbij evalueren we de mogelijkheden en uitdagingen ervan. Vaak helpen inwoners hieraan mee. Bovendien komen meer en meer bewonersgroepen op voor de trage wegen in hun buurt, omdat deze zoveel voordelen bieden.

Heel wat holle wegen, kerk- en veldwegen zijn in het verleden verdwenen of dreigen in de toekomst verloren te gaan. Dat is jammer, want deze trage wegen bieden heel wat mogelijkheden als wandel- en fietspaden en hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde. Ook kunnen deze wegen gebruikt worden als veilige verbindingen door de zwakke weggebruikers.

Beringen krijgt bij het project de hulp van de vzw Trage Wegen. Deze vzw ijvert voor het behoud, herstel en de multifunctionele ontwikkeling van trage wegen in Vlaanderen en begeleidt gemeenten bij de opmaak van een Trage Wegen plan. In Paal, Muizenheide en Beverlo werden de trage wegen al geïnventariseerd door vrijwilligers van de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu, Natuurpunt, Monumentenzorg en geïnteresseerden. Aan de hand van een werkkaart van de buurtwegen gingen zij op het terrein kijken welke wegen nog bestonden, hoe de toestand van deze wegen was, welke knelpunten zij onderweg tegenkwamen, .... Na een diepgaander onderzoek werd een adviesnota opgemaakt voor het schepencollege, waarin voorstellen werden geformuleerd voor het Trage Wegenpatrimonium in deze gebieden en voor het trage-wegenbeleid.

Intussen zijn er al twee wegen in Paal terug opengemaakt en opengesteld. Deze wegen werden in 2009 tijdens de Dag van de Trage Weg bewandeld. In 2010 is er een beleidsplan trage wegen opgemaakt en vastgesteld door de gemeenteraad. De bedoeling is om op termijn een trage wegennetwerk te creëren zodat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen door Beringen en naar de aangrenzende gemeenten. Hiervoor is er al overleg geweest met Ham.

In 2011 werd deelgebied Beverlo geïnventariseerd. In 2012 zal er weer een nieuw deelgebied aangesneden worden. Omwille van de grote interesse wordt gebied Korspel geïnventariseerd.

volk1.jpg

wandeling.jpg

(bron : milieudienst Beringen)

20:41 Gepost in Natuur | Permalink |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.