16 oktober 2011

Website voor jeugd van Beringen

Onderwijs & Gezin/Opvoedingswinkel kreeg vanuit diverse onderwijs- en opvoedingspartners herhaaldelijk signalen dat de leeftijdscategorie 12-18 jaar beperkt deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Sinds enige tijd is de werkgroep praktische steun van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning op zoek naar een antwoord op de vraag 'Hoe jongeren bereiken en informeren over het vrijetijdsaanbod in Beringen?'
Omwille van het belang van een goede communicatie naar de jeugd investeert de stad Beringen in een gehele nieuwe website voor deze doelgroep. Een tool die aangepaste informatie verstrekt en die past binnen de leefwereld van de jongeren.
Op deze website zal gericht naar informatie kunnen worden gezocht o.a. over het stedelijk aanbod voor de jeugd van 6 tot 25 jaar. Naast een website zullen er ook facebookpagina's worden aangemaakt waardoor de jongeren zullen gestimuleerd worden om in interactie te treden. Zo kan in de toekomst het aanbod meer vraaggericht worden ingevuld.
Verschillende gemeentelijke diensten zetten hun schouders onder dit nieuwe initiatief en zijn medebeheerders van de website. De dienst jeugd en jeugdsport zal instaan voor de eindredactie.
De stad Beringen zal binnenkort op zoek gaan naar een toepasselijke, nog niet-geregistreerde websitenaam. De oproep, die zich zal richten naar de jongeren van Beringen, zal gebeuren via verschillende kanalen. Het beste voorstel zal beloond worden.

(bron : nieuwsbrief stad Beringen 14/10/2011)

De commentaren zijn gesloten.