03 november 2011

Eindhappening milieu-14-daagse en uitreiking van milieuprijzen op 29 oktober 2011 in de Kardijk te Beverlo

Milieu-14-daagse

Van 10 tot en met 29 oktober werd de 11de editie van de milieu-14-daagse georganiseerd door de milieudienst van de stad Beringen.

Tijdens deze 14-daagse was er een gevarieerd aanbod aan milieu- en natuuractiviteiten gericht naar verschillende doelgroepen :

- Een leerrijke voordracht op 11 oktober rond water- en energiebesparing binnen het huishouden.

- De natuur- en wandelzoektocht op 17 en 18 oktober aan de Paalse Plas voor het 5de en 6de leerjaar van 7 basisscholen met als thema 'water'.

- De eco-comedy van de Low Impact Man op 18 oktober, samen met de officiële uitreiking van het fairtradelabel aan Beringen.

- De klimaatjongerenraad op 19 oktober waarin 5 scholen hun klimaatactieplan en/of hun maatregelen voorstelden voor duurzame verplaatsingen van en naar de school.

- Op zondag 23 oktober verzamelden de wandelaars aan de Kardijk in Beverlo, het startpunt van de wandelhappening, in het kader van de Dag van de Trage Weg.

Het werd een boeiende wandeling langs trage wegen in Beverlo, onder begeleiding van 3 natuurgidsen en gevolgd door een heerlijke bio-fairtrade picknick.

- Er waait een nieuwe wind door Limburg (Beringen). De ondernemersclub van Beringen organiseerde een ontbijtseminarie op 26 oktober, waar Limburg Win(d)t ons wegwijs maakte in de wereld van de windenergie. De Ravenshoutbrigade wilt bedrijven op een creatieve manier aanzetten om het woonwerkverkeer te verduurzamen.

Tot slot werd tijdens de milieu-14-daagse een milieuquiz georganiseerd bij het gemeentepersoneel. Gedurende 14 dagen werden de gemeentelijke diensten bestookt met informatie en vragen over 'milieuvriendelijk gedrag'. De drie besten worden beloond met een milieuvriendelijk cadeau.

Eindhappening milieu-14-daagse.

Op zaterdag 29 oktober werd de milieu-14-daagse feestelijk afgesloten tijdens de eindhappening, die plaatsvond in de Kardijk te Beverlo om 20 uur. Tijdens deze avond konden we genieten van een gevuld avondprogramma en beeldreportages van de activiteiten van de milieu-14-daagse. De folkgroep Botswing van Heusden-Zolder zorgde voor de muzikale omlijsting en theater Pronto animeerde de kinderen met leuke proefjes en waterbubbels.

Op deze avond werden tevens verscheidene milieuprijzen uitgereikt: de prijzen van de wandelzoektocht voor de scholen, de prijzen van de actie 'Met Belgerinkel naar de winkel' en de milieu- en natuurvrijwilligers werden in de kijker gesteld. De stedelijke adviesraad voor leefmilieu reikte de milieu- en natuurprijzen uit.

Als afsluiting van de avond werd een hapje en een drankje aangeboden tijdens de 'fairtrade' - receptie.

Milieuprijzen

1. 10de editie van de actie 'Met Belgerinkel naar de Winkel 2011' (van 7 mei t.e.m. 11 juni) i.s.m. de Middenstand en gesponsord door 4 fietshandelaars van Beringen (Bijloos, Deprez, Lemmens en Lochtenberghs).

Aantal deelnemers: 139 handelaars en 126 deelnemers. Door de fiets te nemen i.p.v. de auto kan de uitstoot van CO2 en fijn stof drastisch verminderen. De stad wil daarom het gebruik van de fiets blijven stimuleren en beloont hierbij graag een aantal deelnemers.

De hoofdprijs, 1 dames-belgerinkelfiets, wordt geschonken door organisatoren van de actie 'Belgerinkel' en de stad Beringen aan Maria Philips.

Louis Reynders wint de herenfiets, die geschonken wordt door de 4 fietshandelaars van Beringen.

Dezelfde fietshandelaars en de stad Beringen schenken ook nog tal van fietsaccessoires aan een 50-tal fietsende Beringenaren.

2. Wandelzoektocht aan de Paalse Plas.

Tijdens de milieu-14-daagse werd een wandelzoektocht georganiseerd voor 5de en 6de leerjaren. 7 scholen en 23 klassen met in totaal 422 leerlingen namen deel.

Tijdens deze wandelzoektocht werd de kennis en het inzicht in de natuur getoetst.

Alle deelnemende scholen krijgen een voederhuisje en loepjes. De winnende klas is 6B van de SBS te Koersel en klas O4 van de brug. Zij krijgen een extra prijs: natuurboeken en educatieve spelletjes.

3. Milieu- en natuurprijzen uitgereikt door de stedelijke adviesraad voor leefmilieu.

Deze Milieu- en/of Natuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu van Beringen aan een waardevol natuur- en/of milieuproject op het grondgebied van Beringen. Drie doelgroepen kunnen meedingen voor een milieuprijs ter waarde van max. € 250: 1) scholen en verenigingen, 2) gezinnen en individuen en 3) bedrijven. Dit jaar werden 5 projecten genomineerd. De projecten werden beoordeeld door een jury.

De winnaars van de MINA-prijs 2011 zijn :

1. Kunstkring Curtista van Koersel

Deze kunstkring viert dit jaar haar 20ste verjaardag. Zij namen deel aan de campagne van de milieudienst rond de ecologische voetafdruk. Ze organiseerden van 27-08 tot 12-09- 2010 een kunstfietsroute rond dit thema. Hiervoor maakten de leden kunstwerken die tentoongesteld werden in hun tuin en een monumentaal werk dat tentoongesteld werd op de rotonde van het nijverheidspark. Iedere containerpark bezoeker zal dit kunstwerk zeker opgemerkt hebben.

Bovendien zijn hun leden zeer milieubewust: ze gebruiken ecologische verven en geven workshops over het gebruik van artisanale materialen.

2. Basisschool 't Ateljeeke

Zij behaalden het Milieuzorg op School logo 3

Afvalpreventie en – hergebruik is een belangrijk thema: gebruik van brooddozen en herbruikbare flesjes. 2 milieuagentjes mogen helpen sorteren en de kippen verwerken de restjes van eetbaar afval. Regelmatig bezoeken ze het containerpark, waarbij allochtone ouders en kinderen wegwijs gemaakt worden in de preventie en het sorteren van afval. In het schoolreglement wordt bijzondere aandacht besteed aan de afvalproblematiek. Duurzaam omgaan met energie is ook een aandachtspunt: de laatste doet het licht uit en de verwarming wordt al eens een graadje lager gezet. Zij namen dit jaar deel aan de paddenoverzetactie en volgden dit jaar een klimaattraject voor jongeren i.s.m. de VZW Green. Hun planmatige aanpak van de MOS-acties tot op klasniveau werd door de jury ten zeerste geapprecieerd.

3. Corry is lid van de vzw Natuurpunt en zet zich reeds 25 jaar dagdagelijks in voor het natuurbehoud in Beringen. Hij is een echte natuurkenner, bestudeert meerdere soorten en volgt hun evolutie op. Hij volgt het natuurbeheer binnen de vallei van de Zwarte Beek nauwgezet op en stuurt bij, indien nodig. Hij kent het biotoop en het gedrag van de Beringse adoptiesoort 'de Watersnip' tot in detail en waakt over de broedende koppeltjes. Tijdens de dag van de trage weg op 23 oktober was hij ook weer paraat als natuurgids tijdens de wandelhappening in Beverlo. Zijn boeiende uitleg en zijn gedrevenheid wordt ten zeerste geapprecieerd.

Jammer genoeg kan niet iedereen een prijs winnen, maar de jury wil zeker ook zijn waardering uitspreken voor de andere genomineerden:

- Basisschool De Berk behaalde ook het MOS-logo 3 en sorteert zijn afval zeer nauwgezet. Door het gebruik van brooddozen en herbruikbare drankflesjes en door etensresten aan kippen en konijnen te geven voorkomen ze veel afval. Ze hebben een composthoopje opgezet . Ze voorkomen papierafval door elektronische post te versturen aan de ouders en door recto-verso te kopiëren.

Deze school schenkt ook aandacht aan de natuur door allerhande initiatieven: het plaatsen van nestkastjes in berkenbomen, deelname aan de wandelzoektocht en de paddenoverzetactie.

- De Picardschool nam dit jaar deel aan de actie 'kinderbelgerinkel', de wandelzoektocht en ze organiseerde een dikke truiendag. Hun school schenkt veel aandacht aan afvalpreventie en ligt in een groene omgeving, wat mogelijkheden biedt voor de speelse inrichting en afvalverwerking door kippen. Zij hebben een insectenhotel gebouwd. Volgend jaar overwegen ze om stappen te zetten om het MOS-logo te behalen.

(bron : http://www.beringen.be/nl/press/record/1645/eindhappening-milieu-14-daagse-en-uitreiking-van-milieuprijzen-op-29-oktober-2011-in-de-kardijk-te-beverlo.html)

 

17:14 Gepost in Actualiteit | Permalink |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.