07 december 2011

Dat het feest maar geen drama wordt

De eindejaarsfeesten komen eraan. Veel feestvierders maken rond de periode van Kerstmis en Nieuwjaar graag gebruik van knallers en vuurwerk. De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel en de vonken van een wonderkaars op een verjaardagstaart hebben altijd al jong en oud verheugd. De verkoop en het gebruik van vuurwerk bereikt in deze periode altijd een toppunt.
Maar opgelet, knallers, wonderkaarsen, vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk bestemd voor de verkoop aan particulieren zijn geen speelgoed maar springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen, en ook niet iedereen zomaar en overal mag gebruiken.

Een verkeerd gebruik van vuurwerk kan nare gevolgen hebben, zoals zeer zware brandwonden aan handen en in het gezicht en kan zelfs een dodelijke afloop kennen. Er bestaat geen enkele federale reglementering voor het ontsteken van vuurwerk. Dit betekent dat de lokale overheden (gemeenten) in het kader van de handhaving van de openbare veiligheid, het ontsteken van vuurwerk op hun grondgebied via specifieke regels zowel voor particulieren als voor professionelen kunnen reglementeren. Voor Beringen is voor het afsteken van vuurwerk een schriftelijke toelating van de burgemeester nodig.
Bij de aanvraag moeten de nodige verzekeringsattesten gevoegd worden. Na advies van de brandweer- en veiligheidsdienst kan de burgemeester een schriftelijke toelating verlenen.
Enkel erkende vuurwerkmakers leggen de nodige attesten voor en kunnen mits gunstig advies van de brandweer een toelating bekomen. Aan particulieren wordt nooit een toelating voor het afsteken van vuurwerk verleend.

Vuurwerk afsteken gebeurt onder de verantwoordelijkheid van wie het afsteekt en deze persoon kan dan ook burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die derden ondervinden door het afgestoken vuurwerk.
Bij het afsteken van vuurwerk kunnen sommige personen (kinderen, gehandicapten, …) opschrikken of gewond raken. Eigenaars van dieren of hun verantwoordelijken dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor de dieren die ze onder toezicht hebben. Het is aangewezen dat ze de dieren bij eindejaar op stal of binnen laten, om te vermijden dat de dieren weglopen of ongelukken veroorzaken.
De federale overheid is gestart met een preventiecampagne over de gevaren van vuurwerk.

Op de website van Beringen, www.beringen.be kan je een folder en de link vinden naar de website van de federale overheid. Om te voorkomen dat het feest dat u straks organiseert een nachtmerrie wordt, neemt u best de nodige voorschriften in acht.

Marcel Mondelaers, Burgemeester

20:00 Gepost in Actualiteit | Permalink |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.