27 december 2011

De oude rijkswachtkazerne aan de Koerselsesteenweg.

Het stadsbestuur is radicaal gekant tegen de plannen van de bouwpromotor voor de site van de oude rijkswachtkazerne aan de Koerselsesteenweg.

rijkswachtkazerne.jpg

De bouwpromotor die het pand heeft gekocht, wil het gebouw slopen en er een nieuwbouw realiseren. De projectontwikkelaar vindt het bestaande pand zelf niet geschikt voor een woonproject. Het stadsbestuur is not amused en is gestart met een onteigeningsprocedure bij het agentschap voor Binnenlands Bestuur om de sloop te voorkomen. 'De site is strategisch gelegen en heeft een poortfunctie voor het centrum', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Anne Cuypers (CD&V). 'Het masterplan van Beringen voorziet een gefaseerde aanpak met de aanleg van een openbare parking langs de Sint-Catharinastraat, een woonzone rondom een publieke binnentuin en het behoud van het kazernegebouw. Zeker de voorgevel is een bepalend stadsgezicht.' Volgens het stadsbestuur is de projectontwikkelaar niet bereid tot constructief overleg. Zo weigert hij voor de herinrichting van het nabijgelegen kruispunt met de Ward Schoutedenstraat een smalle strook van 71 vierkante meter gratis af te staan. Het stadsbestuur heeft het perceel nodig voor de herinrichting van het kruispunt om zo een veilige schoolomgeving te creeëren. Ook gaat het stadsbestuur er niet mee akkoord dat niet minstens een gedeelte van de geplande ondergrondse parkeergarage openbaar is. Omdat er een onteigeningsprocedure is ingezet, kan er ondertussen geen bouwaanvraag worden ingediend. De kans op een minnelijke schikking lijkt bijzonder klein, zo niet onbestaande.

Foto Paul Van Moll

De commentaren zijn gesloten.