04 januari 2012

Buurtgeschiedenisprojecten in Beringen-Mijn

Buurtgeschiedenisprojecten in Beringen-Mijn versterken het samenleven in de buurt

Citévolk Spreekt wil het culturele erfgoed van de Tuinwijk in Beringen-Mijn levendig houden met allerlei projecten. De afgelopen 4 jaar heeft de werkgroep hard gewerkt rond het thema onderwijs. Ze hebben hierover mensen geïnterviewd en massa’s foto’s en materiaal verzameld. In de loop van dit project is Citévolk Spreekt beginnen samenwerken met de buurtwerking van RIMO Limburg in Beringen-Mijn.

Samen hebben we allerlei evenementen en activiteiten opgezet. Zo waren er 2 tentoonstellingen en enkele  ontmoetingsactiviteiten en waren we samen zichtbaar aanwezig op grotere evenementen als de Galerijfeesten en de Mijnhappening. Op zowat alle activiteiten was er veel volk aanwezig. Als afsluiting van dit project werd er, op algemene vraag van de bezoekers, een fotoboek opgesteld en aan kostprijs aangeboden. De 500 exemplaren
vlogen de deur uit.

De buurtgeschiedenis van Beringen-Mijn ligt vele Beringenaren nauw aan het hart. En dit bij alle bevolkingsgroepen. We zijn er van overtuigd dat we met deze projecten de band en de betrokkenheid van mensen met Beringen-Mijn versterken. Daarom zullen we ook in de toekomst nieuwe projecten rond  buurtgeschiedenis opzetten.

Citévolk Spreekt gaat werken rond het thema: ‘de Mijnkathedraal’. Alle materiaal rond doop, communie, pastoors, processie, huwelijksfoto’s enz… wordt verzameld.


Meer info bij:
jos.hemelaers@skynet.be

De commentaren zijn gesloten.