08 januari 2012

Ouder worden in Beringen-Mijn

Er wonen in Beringen-Mijn ongeveer 1000 senioren ouder dan 55 jaar(cijfers juni 2010).
Daarvan zijn zo’n 150 senioren van Italiaanse origine, 360 van Turkse origine en 420 van Belgische origine. De senioren van Belgische en Italiaanse origine hebben reeds een ruim netwerk aangezien we in Beringen-Mijn sterke verenigingen hebben met de gepensioneerden en ziekenzorg. Zij zorgen op een prachtige manier en vol inzet voor vormings- en ontmoetingsmomenten.

Cursus ouder worden in Beringenworkshop_ouder_worden_1.jpg

De Integratiedienst van de stad Beringen heeft al ettelijke jaren een cursusprogramma uitgewerkt op maat van ouderen in Beringen. Gedurende 6 weken wordt aan de deelnemers uitgelegd welke voorzieningen er in Beringen bestaan en waar men terecht kan als men vragen heeft over ouderenzorg.
Op die manier vinden de senioren tijdig wegwijs in de ouderenzorg tegen dat het stilaan wat moeizamer gaat.

Het aanbod kan door iedereen aangevraagd worden. RIMO Limburg heeft sedert 2009 met de Integratiedienst een samenwerking rond dit aanbod. We merkten dat er vanuit de senioren van Turkse origine een grote vraag was naar vorming en ontmoeting.

Terugkomsessies

De gevormde groepen wensten telkens dat er ook na de cursus nog een aanbod werd georganiseerd. Daarom zijn we v ia de buurtwerking van Beringen-Mijn begonnen met terugkomsessies, 1 maal in de maand. In 2011 hebben we op die manier onder meer informatie gegeven over ouderdomsdiabetes, brachten we een bezoek aan het Vlaams Mijnmuseum in onze stad en organiseerden we een daguitstap naar Ieper.

Seniorenvereniging

Stilaan groeide het besef bij de Turkse senioren dat er nood is aan een ouderenvereniging. Enkele mensen wilden meewerken om een permanent aanbod uit te bouwen. De groep heeft de naam ‘Huzur’ gekozen. Als eerste activiteit werd er een bezoek gebracht aan het seniorenrestaurant van Woonzorgcentrum Corsala. De mensen
werden er goed ontvangen. De activiteit was een succes. Het bestuur, onder leiding van voorzitter Mükremin Akyil, zal de komende maanden de vereniging verder uitbouwen.
Op die manier hopen we tegemoet te komen aan de grote nood aan informatie en ontmoeting bij mensen van de Turkse seniorengemeenschap.

Meer info bij de buurtwerker van Beringen-Mijn Patrick Moons

De commentaren zijn gesloten.