19 januari 2012

Toespraak Opening Tentoonstelling

Geachte leden van de Koninklijke Kunstkring Beringen, dames en heren genodigden,Volders Mario.jpg

Het doet me plezier om hier vanavond, een korte toespraak te mogen geven bij de opening van deze  tentoonstelling. Kunstkring Beringen toont immers met deze expositie niet alleen de creativiteit van haar leden, maar viert hiermee ook haar 60-jarig bestaan. Tien jaar geleden mochten zij zich Koninklijke Kunstkring Beringen noemen, omwille van hun 50-jarige werking.
Nu tien jaar later bestaat de vereniging 60 jaar. Hoewel daar geen extra titel mee verdiend wordt, is dit toch een reden om fier te zijn en hier even bij stil te staan.

Zoals het past bij een jubileum wil ik even terug gaan in de geschiedenis en een korte historiek meegeven.  Hiervoor moeten we naar het jaar 1951. Dank zij de steun van de koolmijn en met ingenieur Dalemans als voorzitter, werd toen de Kunstkring van Beringen opgericht. Iedere dinsdag en vrijdag kwamen de leden samen in een mijnwerkerswoning in Beringen. Onder leiding van Gunther Karl Scholz en Mia Huybrichs werd er getekend en geschilderd. Charles Cuppens werkte mee aan de oprichting en was meteen ook de eerste secretaris van de vereniging. Dat Charles een groot hart heeft voor de kunst en voor het verenigingswerk, bewijst hij door vandaag nog steeds lid te zijn.

In 1955 mocht de groep verhuizen naar een bovenlokaal van het Casino. Er werden nieuwe lesgevers aangetrokken, zoals o.a. Ludo Laagland, en Staf Beerten en heel wat nieuwe voorzitters en secretarissen volgden elkaar op. Met het sluiten van de mijnen ging ook het Casino dicht en dat had natuurlijk ook gevolgen voor de
kunstkring die stilletjes op non actief kwam te staan.

Toen de Provincie Limburg het Casino van Beringen terug nieuw leven in blies, was het dezelfde Charles Cuppens die de vroegere leden terug samenbracht en mee op zoek ging naar een voorzitter. Die vond men in de persoon van Dr. De Zutter. Een man met charisma en liefde voor de kunst. Na zijn veel te vroege overlijden nam Tejo
Van den Broeck, zelf een kunstenaar uit onze gemeente, de fakkel over. Tejo werd opgevolgd door José Van Roy die zich daardoor de eerste vrouwelijke voorzitter mocht noemen.

Op dit ogenblik werkt de kunstkring zonder feitelijke voorzitter, maar dat wordt tijdelijk opgevangen door een nog sterkere inzet van het bestuur en de leden. Zoals u kunt zien heeft deze intense samenwerking geleid tot een prachtige expositie. Hoewel deze kunstkring 60 jaar bestaat, oogt ze nog steeds fris en jong. U ziet het in deze
tentoonstelling aan de harmonieuze afwisseling van werken en de diversiteit van technieken.

Vanuit de stad Beringen waarderen we deze inzet en trachten we door verschillende initiatieven ons steentje bij te dragen om lokale kunstenaars te ondersteunen. Ik wil hier vandaag dan ook graag één initiatief kort onder de aandacht brengen, namelijk de Prijs Beeldende Kunsten 2012. Deze prijs is immers gericht op lokale kunstenaars
die al een hele kunstcarrière achter de rug hebben. De kunstdiscipline is dit jaar niet opgelegd. De prijs wordt gegeven voor het hele oeuvre van de kunstenaar, maar die moet wel minstens 60 jaar zijn. Gezien dit net hetzelfde aantal jaren is als deze kunstkring bestaat, zullen er zeker leden zijn die in aanmerking komen. Waarmee ik niet wil zeggen dat deze kunstkring enkel bestaat uit plus zestigers. Integendeel!

Maar nu terug naar deze tentoonstelling. Het is nooit mijn bedoeling om lange toespraken te houden en ik denk dat iedereen graag wil kijken en genieten van de werken die tentoongesteld worden.
Als kunst een manier is om de toeschouwer te raken, te verrassen of te ontroeren dan meen ik te mogen zeggen dat de kunstenaars hier zeker in geslaagd zijn. Namens het stadsbestuur wens ik de Koninklijke Kunstkring Beringen van harte proficiat met hun 60 jarig bestaan en hoop ik dat we nog vele jaren in een positieve
sfeer mogen samenwerken.

05:59 Gepost in Actualiteit, Kunst | Permalink |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.