26 februari 2012

Comeniusproject storytelling

De vrije basisschool De Horizon heeft met partnerscholen uit Oostenrijk, Tjechië, Litouwen, Estland,
Hongarije en Noord-Ierland een comeniusproject uitgewerkt met als thema ‘storytelling’.qq.jpeg
Doel van dit project was kleuters en kinderen van de lagere school kennis laten maken met een waaier van verhalen afkomstig uit de traditie en cultuur van de partnerlanden.
Door het beluisteren van de verhalen en nadien door de verhalen te verwerken door middel van drama, dans, muziek, tekenen en schilderen, … maakten de kinderen kennis met een breed scala van Europese gewoonten, gebruiken en culturele verworvenheden.
Scholen die interesse hebben om een project op te starten kunnen hierover informatie vinden op www.epos-vlaanderen.be
Tot begin maart kan je in de hoofdbibliotheek van Beringen een stand met informatie vinden over ons laatste comeniusproject.

De commentaren zijn gesloten.