10 maart 2012

Beringen deel 2

Beringen was omringd met de wallen en grachten, die samen met de drie stadspoorten in het begin van de negentiende eeuw gesloopt werden. Rond de stad waren acht motten, noodtorens omringd door een gracht.

De parochie Beringen strekt zich aanvankelijk ook uit over het grondgebied van Paal en Heusden. Even voor 1400 werd Heusden echter een afzonderlijke parochie. In 1708, na heel wat strubbelingen, was ook Paal zover.

Veel ouder dan het verkrijgen van de stadstitel is de plaatsnaam 'Beringen'. Uit de verschillende elementen in de naam (de eigennaam Bero + ingaheim = versterkte plaats) valt af te leiden dat de oorspronkelijke naamgeving dateert uit de tijd van de Germanen.

Naast het bezit van de stadsrechten mag Beringen zich ook sinds heugelijke tijden beroemen op een eigen wapenschild. De tien horizontale dwarsbalken in de kleuren 'goud en keel' duiden op de afhankelijkheid van het graafschap Loon. De geringde rechtopstaande bruine beer op een zilveren achtergrond is eigenlijk het wapenschild van de stad. De geringde beer werd reeds voor 1362 verheven tot officieel wapen van de stad Beringen.beringen 1.jpg

Beringen zelf zond edeler zonen uit. Zo was Ludovicus Sanctus (1304-1361), alias Lodewijk Heyligen, magister musicae aan het pauselijk hof te Avignon en sloot er een hechte vriendschap met Petrarca.

Hendrik van Caelen (1582-1653), beter bekend als onder zijn geleerde naam Calenus, was censor van het bisdom Mechelen. In deze functie bezorgde hij de kerkelijke goedkeuring aan de zo controversiële Augustinus van de Ieperse bisschop Cornelius Jansenius.

Kanunnik Willem Pelsers richtte rond 1700 het Gemeentecollege van Beringen op. Als primus aan de universiteit van Leuven was hij "ad maiora natus" ('voor hogere dingen geboren'). Hij werd officiaal van de aartsbisschop van Kamerijk, Mgr. Fénelon, wiens pedagogische belangstelling en ijver hij deelde.

Beringen is ook de geboorteplaats van August Cuppens, bekend priester-dichter en epigoon van Guido Gezelle.

De commentaren zijn gesloten.