12 maart 2012

Infonamiddag orgaandonatie en transplantatie KWB Koersel

BERINGEN - In het kader van de KWB overdag activiteiten gaat KWB Koersel geen enkele uitdaging uit de weg. Zo gazet.jpgwas er dinsdag 6 maart een infonamiddag over orgaandonatie en transplantatie.

Marleen Buntinx van de Leuvense Levertransplanten vzw kwam op een zeer fijne manier uitleggen wat iedereen zou moeten weten in verband met donatie en transplantatie en wat dat eigenlijk allemaal inhield, zelf heeft zij een levertransplantatie achter de rug.

Wat is donatie en transplantatie, welke organen, de wetgeving daaromtrent, de wachttijden, elk onderwerp kwam aanbod. Na een boeiende uiteenzetting kwamen er verschillende vragen vanuit het publiek en geen enkele vraag bleef onbeantwoord.

Een orgaandonor kan meerdere patiënten redden van een levensbedreigende situatie. Vandaag is er een nijpend tekort aan donororganen in ons land.

De Belgische wetgeving stelt dat elke Belg of buitenlander vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor is en dit zonder verdere administratieve stappen. Onder de 18 jaar is toestemming van de ouders noodzakelijk. Ondanks deze wetgeving kan de familie in eerste graad (ouders en kinderen) of echtgeno(o)t(e) of samenwonende orgaandonatie weigeren na overlijden.

Daarom is het ook mogelijk om bij leven zelf verzet aan te tekenen tegen orgaandonatie of uzelf expliciet als orgaandonor op te geven. U dient dit administratief te regelen via het gemeentehuis van uw woonplaats of bij een opname in het ziekenhuis.

De commentaren zijn gesloten.