09 april 2012

Korspel

Beverlo was een Loonse heerlijkheid en maakte samen met Oostham en Kwaadmechelen deel uit van de Land van Ham. Er vormden zich in de loop der tijden geleidelijk aan naast de hoofdkern Beverlo nog twee andere woonkernen: Heppen en Korspel die elk een eigen jaarlijks verkozen burgemeester leverden.

Bij het ontstaan van de gemeenten in 1795 bleven beiden bij Beverlo behoren. In 1835 werd het militaire Kamp van Beverlo opgericht waarvoor grote delen van het heidegebied rond Korspel gebruikt werd. Omdat de bevolking snel groeide in het Kamp werd in 1850 de gemeente Leopoldsburg opgericht. Ook Heppen splitste zich af van Beverlo en werd een zelfstandige gemeente. Korspel bleef echter een gehucht van Beverlo.

In 1878 werd de spoorlijn van Hasselt naar Mol aangelegd. Het bevolkingsaantal van Korspel begon te stijgen en de roep naar een eigen schooltje werd steeds groter. In 1901 werd een eerste schooltje gebouwd dat al spoedig te klein bleek zijn. In 1917 werd daarom besloten dat de jongens in Korspel mochten blijven en dat de meisjes terug in Beverlo les moesten gaan volgen. Dit zou zo blijven tot in 1932 toen de meisjesschool geopend werd.

korspel.jpgIn 1931 werd te Korspel een zelfstandige parochie opgericht, toegewijd aan het Heilig Hart. In 1934 werd de kerk ingewijd.

Door de nabijheid van de steenkoolmijn bleef Korspel groeien en breidden zowel de meisjes- als de jongensschool verder uit. In 1975 fuseerden beide scholen maar het zou nog tot 1995 duren eer ze samen les konden volgen in een nieuw gebouw.

De commentaren zijn gesloten.