11 april 2012

Biodiversiteitsacties ‘Vlinders en bijen’ in Beringen

Het belang van bijen en andere bestuiversaaaa.jpeg

Naar schatting 84% van de 264 landbouwgewassen in Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn afhankelijk van insecten voor hun bestuiving. De groep van de bijen neemt hiervan het grootste gedeelte voor haar rekening.
Zowel vlinders als bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Imkers merken een verhoogde bijensterfte en in sommige gebieden zijn nauwelijks nog wilde bijen te vinden.

Dé oplossing voor deze problematiek ligt in een mentaliteitsverandering in hoe we omgaan met ons landschap

Akkers vol leven

Biodiversiteitsakkers, ook wel fauna-akkers genoemd, zijn akkers die ingezaaid worden met een mengsel van akkeronkruiden, akkerbloemen en oude landbouwgewassen. Ze worden ingezaaid met gewassen die niet geoogst worden voor de opbrengst. Ze hebben niet zozeer een economisch nut, maar worden ingezaaid met de bedoeling voedsel- en schuilmogelijkheden te creëren voor dieren. Bijen, hommels en vlinders zoeken er naar nectar, kleine zoogdieren houden zich er schuil, bosvogels doen zich te goed aan zaden en vruchten en akkervogels brengen er hun jongen groot.

In Beringen zal er dit voorjaar ongeveer 3 ha van deze akkers ingezaaid worden. Het zaadmengsel van een biodiversiteitsakker is zo samengesteld dat achtereenvolgens verschillende soorten in bloei komen. Zo staat de akker de hele zomer en herfst in bloei en geeft hij het landschap een kleurrijke toets. Aan het verkeerspark in Beverlo en aan het kerkhof in Koersel, maar ook op een aantal percelen verspreid over het grondgebied in Beringen worden fauna-akkers aangelegd. 

Dit project is een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Lage Kempen, Limburgs Landschap, stad Beringen, gemeente Bocholt en verschillende wildbeheereenheden. Met de steun van de Provincie Limburg.

Bosranden en open plekken in het bos

aaaa.jpegDoor bosranden te ontwikkelen tot meer natuurlijke, geleidelijk verlopende bosranden, of door in het bos open plekken en nieuwe randen te creëren, kan een beheerder de variatie aan planten en dieren in een gebied enorm vergroten.

Bosranden kunnen zelfs voor ongewervelde dieren een compleet leefgebied zijn. Voor meer dan twintig dagvlindersoorten, kevers, zweefvliegen, bijen en andere kleine dieren biedt een bosrand warmte en beschutting, voedsel voor volwassen dier en larven, voortplantingsmogelijkheden en plaatsen om te overwinteren.

Het bosbeheersplan van Beringen integreert deze ecologische functies door bosrandontwikkeling en het creëren van open plekken.

Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer betekent dat de grond verschraald wordt door het maaisel steeds af te voeren. Dit zorgt voor meer plantenvariatie en insecten, waaronder bijen en vlinders. Binnen het bermbeheersplan wordt hieraan bijzondere aandacht besteed.

Een bijen- en vlindervriendelijke tuin

Ook in je eigen tuin kan je zelf iets doen voor vlinders. Gladgeschoren gazons met een coniferenrij ernaast zijn niet meteen vlinder- of bijenvriendelijk. Geen pesticiden gebruiken en een meer natuurlijke tuin is vaak veel aangenamer om in te vertoeven en vergt minder onderhoud. Met een paar eenvoudige maatregelen kan je je tuin aantrekkelijker maken voor vlinders en bijen. En je levert meteen een bijdrage aan de verbetering van ons leefmilieu. Want de totale oppervlakte aan tuinen is vele malen groter dan die aan beschermd natuurgebied. Wil je interessante tips voor een bijen- en vlindervriendelijke tuin, kom dan naar de open tuin tijdens het compostmeesterweekend van 3 juni 2012.

 

05:25 Gepost in Algemeen, Natuur | Permalink |  Facebook |  Print

De commentaren zijn gesloten.