12 april 2012

Kandidaten Milieu- en Natuurprijs 2012

Oproep kandidaten Milieu- en Natuurprijs 2012

De Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu Beringen reikt jaarlijks een ‘Milieu- en Natuurprijs’ uit. Er zijn 3 prijzen te winnen in 3 categorieën: individu/gezin, bedrijven en verenigingen/scholen. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met een aantal criteria waaronder uitstraling, inzet, originaliteit, voorbeeldfunctie en duurzaamheid. De prijzen variëren van 150 tot 250 euro.

Verenigingen, scholen of wijken kunnen bijvoorbeeld een natuur- of milieuproject organiseren. Zo nam vorig jaar Kunstkring Curtista deel aan de gemeentelijke campagne rond de ecologische voetafdruk en stelden ze verschillende kunstwerken tentoon in Beringen. Kunstkring Curtista won voor dit initiatief een Mina-prijs.

Maar ook individuele personen kunnen een prijs winnen. In 2011 werd een bijzonder geëngageerde medewerker van vzw Natuurpunt eveneens in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet voor het natuurbehoud in Beringen.

aaaa.jpegBedrijven kunnen milieu- en/of natuurvriendelijke maatregelen nemen in hun bedrijfsvoering, zoals het gebruik van milieuverantwoorde producten, een doorgedreven afvalpreventie, initiatieven rond duurzame mobiliteit,….

Gezinnen kunnen ook heel wat doen voor het milieu door een milieu- en natuurbewuste levenswijze.

Zowel nieuwe als bestaande milieu- en/of natuurprojecten kunnen meedingen voor de prijs.

Heb je een leuk initiatief of vind je van jezelf dat je goed bezig bent, vraag dan een inschrijvingsformulier aan bij de milieudienst (T 011 43 02 59) of via de website www.beringen.be .

Inschrijven kan ook gebeuren door derden, als kandidaten hiervan op de hoogte werden gebracht.
De inschrijvingen worden afgesloten op 1 juni 2012.

De commentaren zijn gesloten.