17 april 2012

Inventarisatie trage wegen in Korspel

Inventarisatie trage wegen deelgebied Korspelaaaa.jpeg

Beringen is al enkele jaren bezig met het in kaart brengen van de trage wegen. Hiervoor werden
al verschillende deelgebieden geïnventariseerd, namelijk Paal, Muizenheide en Beverlo. Nu wil de
milieudienst starten met het inventariseren van een vierde deelgebied, namelijk Korspel.

De afgelopen maanden is de milieudienst druk bezig geweest om alle bestaande en (onlangs)
verdwenen kerkpaden en voet- en veldwegen in deelgebied Korspel terug in kaart te brengen. Het
resultaat is een overzichtelijke kaart waarin elke trage weg genummerd werd.

De volgende maanden gaan we dit project verder uitwerken. Vooreerst willen we alle mogelijke
gebruikers en betrokkenen (scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen, socio-culturele
verenigingen,….) uitnodigen die hun opmerkingen en suggesties bij deze kaart willen maken. Jullie
kunnen aangeven welke trage wegen best behouden worden, welke cultuur -en natuurelementen
langs deze wegen belangrijk zijn en (vooral) wat er beter kan.

Hiervoor organiseren we op woensdag 30 mei om 20 uur een eerste infoavond in de parochiezaal
van Korspel (Kroonstraat) - Beverlo.

Tijdens deze avond zal worden uitgelegd hoe je kan meewerken aan dit project. De werkgroep heeft
een handig invulformulier opgesteld waar je achteraf al je suggesties kan invullen. Als je mee wil
inventariseren, krijg je die avond een kaart en enkele invulformulieren mee, zodat je op pad kan gaan
en zo de situatie ter plaatse kan inschatten.

Voor diegenen die een PDA kunnen gebruiken, dit is een soort zakcomputer met een gps-functie,
kunnen we de inventarisaties rechtstreek en nauwkeurig ingeven op het terrein, waardoor heel wat
informatie kan worden opgeslagen.

De inzet van deze oefening is een globaal herwaarderingsplan van alle trage wegen en te komen
tot een globaal herstelplan voor deze trage verbindingen. Via deze inspraakronde streven we naar
een plan dat afgestemd is op jullie noden en behoeften. De stad Beringen zal jullie suggesties en
opmerkingen immers gebruiken om in de toekomst een aantal trage wegen te verbeteren, terug open
te stellen of beter toegankelijk te maken voor het publiek.

Indien je er op 30 mei niet kan bij zijn maar wel graag jouw visie kwijt wil, kan je altijd de
invulformulieren met kaart aanvragen bij de milieudienst.

We hopen jullie te kunnen verwelkomen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de milieudienst, liesbeth.schriers@beringen.be, 011 430 221.

De commentaren zijn gesloten.