22 april 2012

SENIORENRAAD BERINGEN: OUD MAAR NIET ‘OUT’

SENIORENRAAD BERINGEN: OUD MAAR NIET ‘OUT’

1.jpgIn 2011 kon de dienst welzijn voor de werking van de seniorenraad rekenen op de enthousiaste inzet
van vele vrijwilligers. Meerdere initiatieven werden genomen om mensen dichter bij elkaar te brengen.

‘Oud’ zijn staat zeker niet gelijk met ‘out’ zijn. De senioren in Beringen zijn bijzonder actief en houden
hun geestelijke en lichamelijke conditie goed op peil.

In maart hebben 160 senioren zich uitgeleefd op de dansvloer.
Tijdens de seniorensportdagen in september hebben een 200-tal senioren meegedaan aan volgende
activiteiten: fietsen, wandelen, bowling en aquagym. Verder organiseerde de raad cursussen Oosters
turnen ‘Qi Gong’, een bewegingsleer opgebouwd uit trage, vloeiende bewegingen.

Half november waren er de succesvolle seniorendagen met de film ‘Frits en Freddy’’, een show voor
zieke senioren en 80-plussers met Franky Miro, een show met Eddy Smets, Letty Lanca,en Chris
en Chris en een dansnamiddag met de JPR band van Beringen. In totaal hebben 1.080 senioren
deelgenomen.
Aan de vorming ‘kwaliteitsvol leven tot het einde’ met Manu Keirse, een organisatie i.s.m. andere
raden namen 185 deelnemers deel. Bij de info -namiddagen ‘preventietips voor senioren’ i.s.m. de
lokale politie waren er 146 deelnemers. 20 senioren hebben de vorming ‘Handige weetjes over het
gebruik van de GSM’ gevolgd.

Daarnaast heeft de seniorenraad zeker een vinger in de pap bij het ouderenbeleid van Beringen.
Tijdens een bespreking over het lokaal sociaal beleidsplan ouderen heeft de raad verschillende
adviezen geformuleerd. Er werden bezoeken gebracht aan het dagverzorgingscentrum Corsala en
aan het woonzorgcentrum Ocura’. Daarnaast nam de seniorenraad deel aan de campagne ‘Armoede
treft 1 op 5 ouderen’. Verder werd er onderzoek verricht naar de armoede bij ouderen in Beringen.
Inzake mobiliteit werden gericht aan de vervoersmaatschappij De Lijn en aan de sportdienst inzake
het plaatsen van buiten-fitnesstoestellen voor senioren.
Ook is de seniorenraad afgevaardigd in de centrumraad van het dienstencentrum van het OCMW en
in het project ‘Zorg op maat’ van het woonzorgcentrum Ocura.
Mede dankzij de seniorenraad werd de werking Praatcafé dementie opgestart. De dienst welzijn
zetelt mee in de stuurgroep. Er vonden 3 samenkomsten plaats met als onderwerpen : ‘Wat is
dementie’, ‘Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag van dementerenden’’ en ‘Juridische en
financiële aspecten bij dementie’. De behoefte voor mantelzorgers van dementerenden om samen te
komen blijkt uit het totaal aantal deelnemers, namelijk 249.

Tenslotte werd de seniorenraad uitgebreid met 2 afgevaardigden van het Armoedeforum. Bedoeling
is enerzijds om armoede bij senioren meer onder de aandacht te brengen en het beleid te adviseren
in deze materie, en anderzijds de activiteiten van de seniorenraad kenbaar te maken bij kwetsbare
senioren en deze te betrekken in hun aanbod.

Ook in 2012 staat de seniorenraad garant voor een divers aanbod van activiteiten. Indien je
hierover meer info wenst, contacteer de Dienst Welzijn op het nummer 011 43 02 70 of via e-mail:
lutt.vanhees@beringen.be

Maurice Webers

De commentaren zijn gesloten.