06 mei 2012

Kunstkring Palarte

Kunstkring Palarte1.jpg

Kunstkring Palarte werd in 1990 opgericht in de schoot van de Culturele Raad Paal en het Ontmoetingscentrum De Buiting.
Het groeperen van beeldende kunstenaars om gezamenlijk naar buiten te treden was bij de oprichting de hoofddoelstelling en is het ook nu nog.

Maar een kunstkring doet meer. Zij groepeert een waaier van persoonlijkheden die elk op hun eigen manier expressie geven aan hun innerlijke gevoelens.
Dit creatief proces is in wezen geen groepsgebeurtenis. De groep fungeert eerder als een klankbord dat aanzet tot interactie tussen de leden, wat op zijn beurt weer aanleiding kan geven tot gezamenlijke acties: soms ludiek, soms ernstig.
Het ontmoetingsaspect en de onderlinge vriendschap blijven echter een onmisbaar aspect.
2.jpg

Tentoonstelling in Kreapaint

De kunstenaars van Palarte hebben 2 middagen in Woon- en zorgcentrum Corsala portretten getekend van enkele bewoners. Dat is zeer positief ontvangen door de bewoners, begeleiders en kunstenaars. De kunstenaars gaan 9 mei naar St. Augustinus in Diest.

Al het gemaakte werk wordt tentoongesteld in Kreapaint, Tervantstraat 7, Paal. Deze tentoonstelling “OUD MAAR NIET OUT” is op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni geopend van 14.00u tot 18.00u.3.jpg

De commentaren zijn gesloten.