02 mei 2012

Kinderen in de schaduw van een scheiding

Kinderen in de schaduw van een scheiding

Op 17 april 2012 organiseerde de dienst Onderwijs & Opvoeding van de stad Beringen een lezing waarbij werd stilgestaan rond het thema scheiden en het effect op kinderen.
Oorspronkelijk stond deze lezing gepland op woensdag 14 maart. Door het dramatische busongeval in Zwitserland waarbij 22 schoolkinderen en 6 begeleiders uit Lommel en Heverlee zijn overleden, werd Manu Keirse omwille van zijn expertise gevraagd om hulp te verlenen.1.jpg
Scheiden is gelukkig geen taboe meer. Het komt immers voor bij 1/3de van de bevolking. De beslissing van ouders om te scheiden, betekent voor kinderen een onomkeerbare verandering. Een vanzelfsprekendheid in hun bestaan verdwijnt. Voor kinderen en ouders betekent het scheidingsmoment aanvankelijk vaak een stap met veel verlies. Kinderen kunnen te maken krijgen met schuldgevoelens, kwaadheid, angst en schaamte. Manu Keirse gaf concrete tips aan ouders hoe ze de boodschap best aan hun kinderen vertellen. Zo is het bijvoorbeeld een  meerwaarde als ouders samen vertellen dat mama en papa niet meer samen zijn, concreet uitleggen wat dit met zich zal meebrengen en erkennen dat het moeilijk is. Als het kind zwijgt over de scheiding, nodig het kind uit om te vertellen, ook geruime tijd na de scheiding. Want gevoelens en vragen leven bij het kind!
Manu Keirse bracht volgende beeldspraak naar voren: ‘laat een bad vollopen en leg er kurken in. Als je je  aandacht erbij houdt, lukt het je om de kurken onder water te blijven houden. Wanneer je aandacht iets verslapt, zullen de kurken langs alle kanten naar boven schieten. Zo is het ook met gevoelens: wanneer je het niet  verwacht, komen ze te boven. Je hebt geen controle meer over het waar en wanneer.’
Een bijkomende tip is om de kinderen een boek te geven waarin ze brieven kunnen schrijven en tekeningen kunnen maken zodat ze hun gevoelens kunnen uiten.

Belangrijk is om kinderen continuïteit te bieden. Concreet kan dit zijn door in dezelfde omgeving te blijven wonen en naar dezelfde school te blijven gaan zodat hun vriendenkring niet verandert. Er moet ook ruimte gelaten worden aan het kind om de andere ouder te contacteren wanneer het kind dit wil. Dit zorgt ervoor dat het kind zich meer veilig voelt.

Verder lichtte hij de verschillende verwerkingsstappen toe en doorbrak mythes die leven rond echtscheiding. Zo gaf hij uitleg dat een scheiding ook verrijkend kan zijn voor kinderen. Een voorbeeld hiervan is dat zij door de veranderingen leren omgaan met flexibiliteit.

Manu Keirse stond niet enkel stil bij de effecten van een scheiding, maar vertelde o.a. ook over de beleving wanneer mensen met een nieuw samengesteld gezin starten. Vaak heeft men een droombeeld over hoe dit nieuw gezin zal verlopen. Door echter bewust te zijn dat verschillende stappen moeten doorlopen worden, zoals bv. aanvaarden dat een nieuw gezin moeilijk is, krijgen mensen meer draagkracht om de nieuwe relatie te doen slagen.

De commentaren zijn gesloten.