28 mei 2012

Gierzwaluwenproject

Milieudienst stad Beringen en basisschool het Ateljeeke starten gierzwaluwenproject.

Al geruime tijd onderzochten we vanuit de lagere school hoe we samen met de stad Beringen een milieu- of natuurproject zouden kunnen uitwerken. Na enkele besprekingen met de milieudienst van Beringen werd besloten om een gierzwaluwproject op te starten.
Waarom een gierzwaluwenproject ?
Guy is als natuurliefhebber al jaren bezig met het opvolgen van zwaluwen in het algemeen. Zijn keuze viel vrij snel op de gierzwaluw, die eigenlijk nog het meeste voorkomt in de eigen schoolomgeving en in de tuinwijken van Beringen-Mijn. Tevens is dit ook een zeer mooie soort die uitblinkt in luchtacrobatie. De levensstijl is nog uitzonderlijker, ze doen namelijk alles al vliegend in de lucht : slapen, paren, eten, nestmateriaal zoeken,… Door hun korte pootje kunnen ze niet gaan zitten op een dak, tak of draad. Ze moeten dus hun hele leven bijna vliegen. Enkel als ze op hun broedplaats komen kunnen ze op hun nest heel even tot rust komen. Dit duurt echter niet lang want na enkele maanden vertrekken ze alweer naar Zuid -Afrika om daar ook al vliegend te  overwinteren.
De soort is tevens gedoemd om sterk achteruit te gaan de komende jaren door de toenemende renovatie van woningen en van een aantal mijngebouwen. De laatste jaren zijn er ook in de tuinwijken veel daken en goten gerenoveerd en hierdoor zijn er al veel nestplaatsen verloren gegaan, hoog tijddus om in te grijpen.
Het is echter geen gemakkelijke soort omdat de vogel jaarlijks terugkeert naar de plaats van geboorte. Bij een eventuele verwijdering van het geboortenest zal het broedpaar nog jaren achter elkaar proberen binnen te geraken in hun geboorteplekje, alvorens elders een nestplaats te gaan zoeken. Enkele jaren zullen ze dus niet meer tot broeden komen, waardoor er kostbare tijd en jongen verloren gaan.
Het maken en ophangen van nestkasten kan de soort ondersteunen, maar dan is het wel nodig dat de geplaatste nestkasten voor een langere periode aanwezig blijven. Het kan tevens enige tijd duren vooraleer de vogels de kasten vinden. Daarom is het beter om nestkasten te hangen in de nabije omgeving van bestaande broedplaatsen.

fitis-gierzwaluw.jpg


Al enkele jaren observeerde Guy de gierzwaluwen van Beringen-Mijn en kon hij hierdoor inschatten waar de beste locaties zijn voor de bakken. Enkele particuliere huiseigenaars zijn bereid hun medewerking te verlenen en ook aan enkele gemeentelijke gebouwen kunnen we bakken plaatsen.
Cradle to cradle als basis.  Cradle to cradle is één van de uitgangspunten van het project, waarbij we voor het aanmaken van de gierzwaluwnestkasten houtafval terug als grondstof willen gebruiken en zo de kringloop kunnen
sluiten. Ook de schepen voor Leefmilieu, Gilbert Lambrechts, vond dit een uitstekende basis om mee te starten en staat volledig achter dit project. Bij onze zoektocht naar herbruikbare materialen kwamen we terecht bij Marc Witters, hij zorgde voor het herbruikbare materiaal, namelijk houten planken die dienst hadden gedaan als  motorkisten. De nagels werden gerecupereerd uit verwerkte paletten.
Het uitwerken van het concept werd bedacht door basisschool het Ateljeeke. Creatief bezig zijn is mee  opgenomen in het takenpakket van de leerlingen van de 3de graad. Vooral de leerlingen van het 6de leerjaar werkten mee aan het in elkaar steken van de nestkasten. Guy, de onderhoudswerkman zorgde ervoor dat de planken allemaal netjes verzaagd werden, zodat de leerlingen ijverig konden timmeren en schroeven. Er werd al een eerste reeks van een 18-tal nestkastjes klaar gemaakt om te worden opgehangen in de tuinwijk van Beringen-Mijn.
Mochten er nog mensen zijn die aan dit project willen meewerken door aan hun gevel van de woning één op meerdere nestkasten op te hangen, dan mogen zij dit kenbaar maken op T: 0474 70 89 53.
Guy komt dan ter plaatse kijken of de plaats in aanmerking komt.

De commentaren zijn gesloten.