31 mei 2012

Zwerfvuilactie

Zwerfvuilactie straat.net

Deze maand zal de stad Beringen een totaal subsidiebedrag van 2930 euro uitbetalen aan de
deelnemers aan de Straat.net-actie.
Op 9, 10, 11 maart werd 2800 kg zwerfvuil en 390 kg PMD uit de bermen geplukt. 10 scholen en 3
verenigingen, samen 900 deelnemers, hebben 158 km bermen opgeruimd.
Gedurende enkele dagen was het resultaat duidelijk zichtbaar. Maar spijtig genoeg verscheen het
zwerfvuil weer aan een sneltempo terug in de bermen.

1.jpg


De stad Beringen heeft zelf drie zwerfvuilploegen van telkens 2 personen in dienst. Ze ruimen
de bermen op, het zwerfvuil in de buurt van glasbakken en vuilnisbakjes, en de sluikstorten op
braakliggende percelen die eigendom zijn van de stad Beringen.
In 2011 werd een totaal van 231.000 kg zwerfvuil en sluikstort opgeruimd door de gemeentelijke
diensten en door de deelnemers aan verschillende opruimacties.

Wie een sluikstort of zwerfvuil wil melden doet dit best op het nummer 011 42 24 26 van de stedelijke
werkplaatsen.
Wie zelf een opruimactie wil organiseren, kan rekenen op een subsidie en de logistieke ondersteuning
met materialen. Doorvoor kan contact opgenomen worden met de milieudienst T 011 43 02 38.

De commentaren zijn gesloten.