06 juni 2012

Comeniusproject

Bezoek van provinciale dienst Onderwijs van Izmir aan Beringen in het kader van een Comeniusproject

 

Dienst Onderwijs en Opvoeding van de stad Beringen heeft sinds september 2011 een Comeniusregiopartnerschap met de provinciale dienst onderwijs van Izmir-Turkije.

Deze samenwerking en uitwisseling gebeurt in het kader van een project ‘homework, homework classes, homeworkpolicy and parental guidance’ (huiswerk, huistaakbegeleiding, huistakenbeleid en ouderbetrokkenheid).  De bedoeling is om goede ideeën en praktijken uit te wisselen en van elkaar over te nemen. Als eindresultaat van deze samenwerking zal er een studiedag georganiseerd worden in Beringen, zowel als in Izmir, dit alles in het kader van het projectthema.

Ook wordt er een 3-talige (Nederlands, Engels en Turks) website opgestart waar zowel leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en andere geïnteresseerden interessante informatie, documenten en links kunnen terugvinden rond huistaken, huistakenbeleid, huiswerkklasjes...

 

Om dit alles te kunnen realiseren is het natuurlijk belangrijk dat we een goed beeld van elkaars onderwijs, partners en werkomgeving krijgen. Van maandag 21 mei 2012 tot vrijdag 22 mei 2012 kregen we dus een bezoek vanuit Izmir.

 

Na een officiële ontvangst door schepen Mario Volders met een korte voorstelling van Beringen gingen we met gids op wandeling . Aansluitend brachten we een bezoek aan VBS De Horizon. De directeur gaf hen een voorstelling van de school en wat meer uitleg over hun huiswerkklas en hun huiswerkbeleid. Na een kijkje in de klas kwamen ze tot het besluit dat bij hen 40 kinderen in een klaslokaal toch wel veel is en de leerkracht dan natuurlijk heel wat beperkingen bij het lesgeven heeft.  Nog een voorstelling van het CLB, een bezoek aan de huiswerkklas in Steenveld en de voorstelling van het project CLB’s in de wijk.

De volgende dag een bezoek aan lagere school GO De Berk. Ze zijn dolenthousiast over het hoekenwerk van de kleuterklassen tot en met het zesde leerjaar. Ze zijn zeer geïnteresseerd en vinden dit een enorme meerwaarde, maar geven aan dat dit bij hen niet mogelijk is omwille van plaatsgebrek door de overvolle klaslokalen. Aansluitend een bezoek aan middenschool Sint-Jan waar enkele leerlingen hen dadelijk aanspreken . Er wordt verteld welke richting ze op school volgen en hoe ze dit ervaren. Snel een broodje eten en dan op weg naar de Turkse Unie.

Bij de Turkse Unie staat er als onderwerp ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid op de agenda.  Na de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden gaan we naar de mijnsite. Na de ondergrondsimulatie nog een wandeling door de mijngebouwen. Onder de indruk van het imposant mijngebeuren nog een overleg waar er praktische afspraken gemaakt worden rond de studiedag en de website.

Ondertussen hebben ze een beeld gekregen over onze kleuterklasjes, lager onderwijs en het secundair onderwijs, dus we starten de volgende dag met een bezoek aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Het departementshoofd van de lerarenopleiding geeft een voorstelling en rondleiding, aansluitend worden we in de PHL getrakteerd op een lekkere lunch. We gaan in overleg en verduidelijken onze collega’s uit Izmir het tutoringproject waarbij een laatstejaarsstudent een leerling van het secundair onderwijs aan huis gaat helpen met leren leren en een goede huiswerkattitude. Onze collega’s geven aan dat we zeer interessante projecten hebben. Ze vinden het zeer positief dat we de nadruk leggen op leren leren en een goede huiswerkattitude. Dit heeft immers rendement op lange termijn. Ze geven aan dat het voor hen soms moeilijk is om dit in Turkije te introduceren. Ze willen er immers onmiddellijk resultaat zien.

Nog snel het centrum van Hasselt in om enkel cadeau’s voor het thuisfront te kopen en dan een gezellig diner met onze collega’s van Izmir en de partners van Onderwijs en Opvoeding binnen het project. De dames van Izmir laten zich nog verleiden door een Brusselse wafel met aardbeien, slagroom en een bolletje ijs. Volgens hen: ‘The best we have eaten in Belgium!’.

Vrijdag hen nog uitwuiven als ze vertrekken richting Dusseldörf om hun vlucht naar Izmir te nemen.

In Izmir zullen ze in september 2012 starten met huistaakbegeleiding in hun 5 partnerscholen. Deze scholen zijn dan een voorbeeld voor de andere scholen. Deze scholen van Izmir kunnen dan deze goede praktijken overnemen en ook huiswerkklasjes starten.

Ook starten ze het tutoringproject op in het volgend schooljaar. Universiteitsstudenten zullen leerlingen van een middenschool begeleiden bij het leren leren en het aanleren van een goede huiswerkattitude.

Het was een vruchtbare week met veel toekomstperspectief!

 

De commentaren zijn gesloten.