09 juni 2012

Leren Thuis Leren

Evaluatie en eindactiviteit van het project Tutoring ‘Leren Thuis Leren’ in Beringen schooljaar 2011-2012

Sinds oktober 2009 is dienst Onderwijs & Opvoeding van de stad Beringen samen met verschillende partners van start gegaan met een tutoringproject. Op 30 mei 2012 vond de evaluatie en eindactiviteit, van het 3de schooljaar dat dit project loopt, plaats.

aaa.jpg12 leerlingen van middenschool Sint-Jan en 5 leerlingen van middenschool OLVI (Onze Lieve Vrouwinstituut) werden gedurende schooljaar 2011-2012 ondersteund door 17 laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) in een 1-op-1-relatie.
Er is vooral aandacht gegeven aan leren leren en goede leerattitudes. Tijdens deze huisbezoeken werden de ouders zo ondersteund dat de ouderbetrokkenheid toeneemt en dat de ouder de begeleidende en ondersteunende rol van de student overneemt.

De studenten, leerlingen en hun ouders vonden het alvast een leuk en zinvol initiatief. Eén van de studenten geeft aan ze dit project enorm leerrijk vindt: ‘Dankzij het project heb ik een beter zicht op het individueel functioneren van een leerling en bekijk ik leerproblemen ook ruimer. Als er een leerling slechte punten behaalt, besef ik nu dat dit met heel wat factoren te maken kan hebben en niet enkel met het niet voldoende studeren’. Ook de leerlingen
vonden het een leuk en leerrijk project: ‘Ik zou zeker aan mijn vrienden aanraden om ook mee te doen. Ik plan nu mijn lessen waardoor ik mijn lessen beter ken en toch minder lang aan één stuk moet leren.’

Het Vrije Centrum voor LeerlingenBegeleiding (VCLB) heeft de middenscholen ondersteund bij de selectie van de leerlingen. Uit de verslagen van de studenten over de leerlingen blijkt dat inderdaad de leerlingen geselecteerd zijn die behoefte hebben aan ondersteuning op gebied van leren leren en huiswerkattitude. Een student geeft aan: ‘Planning en structuur zijn het grootste probleem bij mijn leerling’.

Om dit schooljaar af te sluiten, is er op woensdag 30 mei 2012 een evaluatie en afsluitende activiteit  georganiseerd.
Er werd gestart met een evaluatie van het project door de leerlingen, ouders, studenten en partners binnen het project. Uit de evaluatie bleek dat het een leuk en nuttig project is. Zo vertelde een van de leerlingen: ‘Mijn boekentas is nu ’s avonds al in orde en ik plan mijn taken en lessen.’ Een student gaf aan dat het een hele ervaring was. ‘Je leert wat er achterhet gedrag van een leerling schuilt en je krijgt een zicht op de oorzaken van de problemen op vlak van studiehouding en attitude.’
Na de evaluaties volgde een ontspannend gedeelte. De leerling en zijn student speelden samen volksspelen zodat ze ook de kans kregen om elkaar op een andere manier te leren kennen. Gelijktijdig kregen de ouders een rondleiding in de opvoedingswinkel. Hierna volgde nog een gezamenlijk eetmoment waar iedereen de kans kreeg om eigen ervaringen uit te wisselen.
Voor ze naar huis gingen kregen student en leerling nog een leuke foto van hen 2 als aandenken.

De commentaren zijn gesloten.