19 juni 2012

Groenafval op het containerpark

Stopzetting vrachten groenafval op het containerpark van Beringen

Vanaf 1 juli kunnen geen grote vrachten tuinafval van 30 m³ meer geleverd worden op het
containerpark van Beringen.

Inwoners van Beringen mochten om een perceel bouwrijp te maken, of bij grote werken in de tuin,
schriftelijk aanvragen om een grote vracht groenafval naar het containerpark te brengen. Deze
regeling verdwijnt nu.

Groenafval verwerken kost tegenwoordig meer aan de gemeente dan vroeger. Limburg.net zorgt voor
de verwijdering van het groenafval. Daarvan wordt 80 kg per inwoner in de algemene bijdragekosten
verrekend.
Inwoners van Beringen brengen gemiddeld 160 kg groenafval per inwoner naar het containerpark.
Een grote vracht groenafval kan een gewicht hebben van 10 ton, wat dus ver boven het gemiddelde
ligt. Een grote vracht van 10 ton kost ongeveer 360 euro. Dat deze vrachten nog gratis blijven en door
de gemeenschap gedragen worden, is niet langer te verantwoorden.

Na 1 juli worden dus geen vrachten meer aanvaard. Aanvragen kunnen nog binnenkomen tot 15 juni.
De administratieve afhandeling neemt twee weken in beslag.

Groenafval kan nog steeds met een aanhangwagen gebracht worden, ook de ophaling aan huis blijft
ongewijzigd, maar wie slim is gaat creatief om met groenafval. Composteren , houtsnippers gebruiken
en snoeihout verwerken is immers gratis en past binnen de principes van ‘cradle to cradle’, kringlopen
sluiten.

De commentaren zijn gesloten.