08 juli 2012

Biodiversiteitsakkers in Beringen

Biodiversiteitsakkers in Beringen

Dit voorjaar zaaiden wildbeheereenheden,landbouwers, imkers, natuurverenigingen en gemeenten samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen en met steun van de provincie Limburg 17 ha akkers in met een speciaal bloemen- en granenmengsel.

Dezeakkers zorgen voor meer biodiversiteit. Biodiversiteitsakkers, ook wel fauna-akkers genoemd, zijn akkers die ingezaaid worden met een mengsel van akkeronkruiden, akkerbloemen en oude landbouwgewassen. Ze worden ingezaaid met gewassen die niet geoogst worden voor de opbrengst. Ze hebben niet zozeer een economisch nut, maar worden ingezaaid met de bedoeling voedsel- en schuilmogelijkheden te creëren voor dieren. Bijen, hommels en vlinders zoeken er naar nectar, kleine zoogdieren houden zich er schuil, bosvogels doen zich te goed aan zaden en vruchten en akkervogels brengen er hun jongen groot. Ook de hele winter blijven de gewassen op deze akker staan, zo blijven dieren profiteren van de beschutting en het voedsel in moeilijkere tijden. Het zaadmengsel van een biodiversiteitsakker is zo samengesteld dat achtereenvolgens verschillende soorten in bloei komen. Zo staat de akker de hele zomer en herfst in bloei en geeft hij het landschap een kleurrijke toets.

En dat is mooi voor de wandelaars en fietsers die er langs komen. In Beringen werd, in opdracht van de stad Beringen en i.s.m. een imker en een landbouwer, door vzw Groenwerk ‘de Winning’, 2,7 ha akker ingezaaid.

Aan het verkeerspark in Beverlo kan je een fauna-akker met bijhorend infobord bezichtigen.

bb.jpg

De commentaren zijn gesloten.