18 juli 2012

Evaluatiedagen Cultuurraadwerking

 

Evaluatiedagen Cultuurraadwerking Beringen

 

Vermits ook de Cultuurraadkoepel na de verkiezingen ontslag zal moeten nemen om na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw worden samengesteld vond de huidige koepel het noodzakelijk de werking van de laatste 6 jaar eens te evalueren om met de opgedane ervaringen een basis te leggen voor de volgende ploeg.

 

Een deel van de koepelleden engageerden zich om samen met Inge De Leger twee zaterdagen in afzondering te gaan, hiervoor werd Kasteel Nieuwenhoven in Sint-Truiden uitgekozen.

 

Op zaterdag 02 juni werd de aanzet gegeven, weliswaar zonder voorzitter Jo, die moest zo nodig Opa worden die dag. Een 2e editie van deze evaluatieoefening werd op zaterdag 14 juli gehouden.

 

Als basis voor de evaluatie en verbeteringsoefeningen werden onderstaande piramide en de VIPS  resultaten van de bevragingsoefening in 2010 gebruikt.

 

 

aaaa.JPG

 Na in totaal een 16 tal uren vergaderen is de groep dat toch met heel wat ingrijpende resultaten en adviezen gekomen die de volgende maanden verder geïmplementeerd en uitgewerkt zullen worden. Eén van de meest ingrijpende wijzigingen zal zeker de herverdeling van de deelraden worden, daarnaast zal een herwerking van de Prijs Beeldende kunst zeker niet onopgemerkt blijven.

 

Hoe dan ook, de eerste wijziging waar wij allen mee te maken zullen krijgen is de aanstelling van een nieuwe Cultuurbeleidcoördinator. Inge De Leger is intussen immers benoemd tot diensthoofd van CCBeringen.aaaa1.JPG

 

Enkele sfeerbeelden van de vergaderende koepelleden willen we u zeker niet onthouden.

aaaa.JPG

 

De commentaren zijn gesloten.