28 juli 2012

Creatief Europa 2014-2020 1/2

Creatief Europa 2014-2020

De Europese Commissie publiceerde haar voorstel voor een nieuw programma voor de periode 2014-2020. Het zogenaamd ‘Creatief Europa’ programma wil met de groepering van de huidige programma's Cultuur, Media en MEDIA Mundus beter inspelen op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de algemene bevordering van economisch herstel.

Op 10 mei 2012 kwamen de EU minister van Cultuur samen in Brussel en kwamen ze tot een akkoord over enkele aanpassingen in het voorstel van de Europese Commissie. Ze legden in hun aanpassingen onder andere meer nadruk op een beter evenwicht tussen de intrinsieke waarde van cultuur en haar economisch belang.

De ministers herschreven de tekst als volgt:

Objectieven

Het programma wil acties en activiteiten ondersteunen met een Europese toegevoegde waarde.

De algemene doelstellingen van het programma zijn:

  • (a) het stimuleren van het behoud en de promotie van Europese culturele en taalkundige diversiteit;
  • (b) het versterken van het concurrentievermogen van de culturele en de creatieve sector met het oog op het bevorderen van slimme, duurzame en inclusieve groei.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

  • (a) het ondersteunen van het vermogen van de culturele en de creatieve sectoren om transnationaal te werken;
  • (b) het promoten van de transnationale uitwisseling van culturele en creatieve werken; het promoten van de transnationale mobiliteit van culturele actoren en audiovisuele professionelen alsook het bereiken van een nieuw publiek  en het bevorderen van de toegang tot culturele en creatieve werken in de Europese Unie en daarbuiten, met een bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen;
  • (c) het versterken van de financiële draagkracht van de culturele en creatieve sectoren, en met name KMO's en organisaties;
  • (d) het bevorderen van de beleidsontwikkeling, innovatie, creativiteit, publieksontwikkeling en nieuwe business- en management-modellen door middel van ondersteuning van internationale beleidssamenwerking.

 

De commentaren zijn gesloten.