29 juli 2012

Creatief Europa 2014-2020 2/2

Structuur

Het programma zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • (a) een cross-sectoraal Luik;
 • (b) een Cultuur Luik;
 • (c) een MEDIA Luik.

Cultuur

Een aantal prioriteiten binnen het nieuwe Cultuur programma zijn gericht op de versterking van de sector, met name op het vermogen om transnationaal te opereren, door:

 • het aanmoedigen van operatoren om vaardigheden en expertise te verwerven op het gebied van digitale technologieën, het ontwikkelen van nieuwe business-modellen en –beheer, …
 • het ondersteunen  van de operatoren om een internationale dimensie te geven aan hun loopbaan
 • het ondersteunen van Europese culturele organisatie en internationale culturele netwerken om de toegang tot professionele kansen te vergemakkelijken.

Daarnaast zijn een aantal prioriteiten naar voor gebracht ter bevordering van het transnationale verkeer van culturele actoren, creaties en goederen door:

 • het ondersteunen van evenementen, tournees en tentoonstellingen;
 • het bevorderen van de verspreiding van Europese literatuur;
 • het ondersteunen van publiekswerking met het oog op verbreding van de interesse en toegang tot Europese culturele werken en het culturele erfgoed.

Meerdere actielijnen zullen ondersteund worden binnen dit Cultuur Luik, namelijk:

 • transnationale samenwerkingsprojecten waarbij culturele organisaties uit verschillende landen sectorale of sectoroverschrijdende activiteiten ondernemen;
 • activiteiten van Europese culturele netwerken;
 • activiteiten van oranisaties met een Europese roeping en met een structurerend effect op de ontwikkeling van opkomend talent, transnationale mobiliteit van culturele actoren en de verspreiding van de culturele werken;
 • vertaling van literaire werken;
 • specifieke acties: Europese prijzen op het vlak van cultuur, Europees erfgoed label en Culturele Hoofdstad van Europa alsook  speciale acties die de zichtbaarheid van de Europese diversiteit en Europese culturen weer geven en de interculturele dialoog aanmoedigen.

Europees Parlement

Tijdens een openbare hoorzitting 26 april 2012 heeft het Europees Parlement het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie een eerste keer besproken.
Naast een vraag naar verduidelijking over de begroting, waren de meningen verdeeld over de fusie van de twee sectoren, cultuur en MEDIA.

Het Europees Parlement zal de volgende maanden verder werken aan een definitief standpunt over het voorstel en zal samen met de EU ministers van Cultuur tegen eind 2012 streven naar een finale tekst waar iedereen het over eens kan worden.

 

De commentaren zijn gesloten.