15 augustus 2012

Cultuuraanbieders en mensen in armoede

Vormingspakket "Cultuuraanbieders en mensen in armoede"

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media gaf het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen samen met mensen met armoede-ervaring een vorming over de complexe armoedeproblematiek en de participatie van mensen in armoede aan het cultuuraanbod.

Tien cultuuraanbieders, van musea tot bibliotheken, namen deel aan deze vorming. Na enkele vormingsdagen gingen de cultuuraanbieders ook effectief aan de slag bij het organiseren van hun aanbod en bij de uitbouw van doelgroepgerichte publiekswerking in een intervisietraject.

De inzichten uit dit traject werden gebundeld in een vormingspakket.

Dit vormingspakket is gratis te verkrijgen (PDF) of kan aangevraagd worden via Elien Gillaerts.

De commentaren zijn gesloten.