22 augustus 2012

Korte historiek van Koersel

Gechied en heemkundige kringaaa.jpg
In 700 waren er waarschijnlijk reeds nederzettingen te Koersel. De bewoners  hingen echter af van de gemeente Lummen. In 1185 kwam de kapel van Koersel, mits schenking in handen van het patronaat van de abdij van Averbode en dit zou zo blijven tot 1829. Bestuurlijk bleef Koersel echter ressorteren onder de heerlijkheid Lummen. Eigenaardig was dat Lummen voor één vierde afhing van het hertogdom Brabant en voor de rest van het graafschap  Loon later Luik.  De abdij van Averbode bouwde voor haar pastoors in de 17de eeuw een fraaie pastorij, die ook nu nog steeds door de Koerselse pastoor wordt bewoond.
 
De gemeente werd in de loop der tijd niet van rampspoed gespaard: In 1579 staken plunderende soldaten de kerk in brand waarbij 183 inwoners het leven verloren. In 1834 woedde een vreselijke brand die legde gans de dorpskern en kerk in as. In 1826 ontstond het bedevaartsoord Fonteintje, een lemen kapel deed aanvankelijk dienst als kerkje.
 
Een gedeelte van het nog veelal landelijke Koersel zou echter definitief veranderen na 1907 bij de oprichting van de SA Charbonage de Beeringen, de kolenmijn. De maatschappelijke zetel van de Mijn was aanvankelijk in Beringen gevestigd, doch de Mijn zelf was gelegen op het grondgebied van Koersel. De Kolenmijn sloot haar deuren in 1989 en is nu een museum. Met de fusie van Beringen, Paal, Beverlo en Koersel verloor de gemeente haar zelfstandigheid en maakt sindsdien deel uit van Beringen.

Elke 3de dinsdagavond wordt er vergaderd in Brasserie 'De Kring' Koersel-Dorp 25.
Inlichtingen : Soeffers Danny  Albert I Laan 45, 3580 Koersel.

De commentaren zijn gesloten.