24 augustus 2012

Wat met SABAM?

Sabam

 

Het auteursrecht (SABAM) is een uitgesteld loon voor de auteur/schepper van een muzikaal/literair werk (vb. de schrijven van een lied). Wanneer je dus SABAM betaalt gaat de opbrengst hiervan naar de auteursrechthebbenden.

Telkens je een evenement of activiteit organiseert waarbij gebruik wordt gemaakt van muziek (zowel achtergrond muziek, dansmuziek als een live optreden) moet je nagaan of je auteursrechten verschuldigd bent.

 

Wanneer moet je SABAM betalen?

 • In principe moet je altijd SABAM betalen als er muziek wordt gespeeld. Ook wanneer je als vereniging een feest voor eigen leden organiseert of bij privéfeesten zoals een trouwfeest of verjaardagsfuif. 
 • Bij optredens van covergroepen, harmonieën en fanfares en bij optredens van groepen die aangesloten zijn bij SABAM
 • Bij theater- of dansvoorstellingen
 • Bij fuiven
 • Wanneer je achtergrondmuziek gebruikt buiten de huiselijke kring

Wanneer moet je geen SABAM betalen?

 • Ingeval muziek ter illustratie gebruikt wordt tijdens een onderwijsactiviteit
 • Wanneer de beschermingstermijn verstreken is (in regel 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur)
 • Bij optredens van groepen die muziek brengen uit eigen repertoire en die niet aangesloten zijn bij SABAM (vraag dit dus zeker na wanneer je een groep boekt)
 • Muziek in huiselijke kring
 • Feesten in familiekring (let op: enkel familieleden!!!)

Tarieven

 

Het te betalen bedrag is afhankelijk van enkele parameters zoals de grootte van de zaal of het terrein, de inkomprijzen, het soort evenement, de gemiddelde drankprijs,...

Je kan je SABAM-factuur op voorhand berekenen via de website van SABAM. Je raadpleegt deze dan best ook eerst vooraleer je van start gaat, want een lagere inkomprijs of drankprijs kan ook een lagere SABAM-factuur betekenen.

Het bedrag dat je op voorhand betaalt aan SABAM is echter steeds een minimumbedrag berekent op basis van de grootte van de zaal en de inkomprijs. Nadien moet je je inkomsten aangeven aan SABAM en maken zij op basis hiervan de definitieve afrekening (10% van de bruto-inkomsten).

 

Aanvraag

 

Dien je aanvraag ten laatste tien dagen op voorhand in bij het plaatstelijk inningskantoor. Wanneer je dit niet doet, krijg je een boete van 30% op de normale vergoeding. 

 

Meer informatie over SABAM kan je vinden op www.sabam.be.

 

Billijke vergoeding

 

Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten (vb. de zanger of muzikanten van een groep). De billijke vergoeding is dus een vergoeding die je moet betalen voor het publieke gebruik van vooraf opgenomen muziek (niet voor livemuziek) uit het repertoire van uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

 

Wanneer moet je billijke vergoeding betalen?

 

Je bent verplicht om billijke vergoeding te betalen bij elke publiekelijke activiteit waarbij gebruik gemaakt wordt van vooraf opgenomen muziek (CD, radio,...) op locaties waarvoor de eigenaar of uitbater geen apart jaartarief heeft betaald. Maak je bijvoorbeeld gebruik van een parochiezaal of gildezaal, vraag dan bij de uitbaters na of er een jaartarief betaald is voor de zaal, zo niet dan moet je een aanvraag indienen bij Billijke Vergoeding.

 

Wanneer moet je geen billijke vergoeding betalen?

 • Indien de eigenaar of uitbater reeds het gepaste jaartarief betaald heeft
 • Bij een live optreden
 • Bij activiteiten waarbij toestemming is verkregen door de auteur, de artiest en de producent
 • Indien de muziek onderdeel uitmaakt van een voorstelling en er toegangsgeld moet worden betaald (voor muziek in de foyer moet je echter wel weer billijke vergoeding betalen)
 • Indien muziek ter illustratie gebruikt wordt tijdens een onderwijsactiviteit.

Bij éénmalige, kleinschallige activiteiten van lokale groeperingen betaalt de Vlaamse overheid in sommige gevallen de factuur voor de billijke vergoeding.

Voorwaarden:

 • De organisator is een lokale groepering of vereniging
 • De inkomprijs is lager dan €6
 • De totale kost van de billijke vergoeding is niet hoger dan €100
 • De locatie moet in het Nederlands taalgebied liggen
 • De conventionele ruimtes zijn uitgesloten van deze regeling (vb: gildezalen, parochiezalen, stedelijke culturele infrastructuur,...)
 • Aanvragen gebeuren via de website van Billijke Vergoeding 

Nagaan of je in aanmerking komt voor deze tussenkomst van de overheid en hoe je de aangifte kan doorsturen, vind je op de websitewww.debillijkevergoeding.be/vlaanderen.

 

Tarieven

 

De vergoeding wordt berekend op basis van enkele parameters zoals gaat het om een binnen- of een buitenactiviteit, met of zonder drank, met of zonder dans,... De verschillende soorten tarieven die gehanteerd worden, kan je terugvinden op de website van Billijke Vergoeding. In tegenstelling tot bij SABAM is het bedrag dat je op voorhand betaalt, het definitieve bedrag.

Voor het buurthuis De Kardijk, Stedelijke Feestzaal Cor, Jeugdlokalen Stal, Ontmoetingscentrum De Buiting en Casino Beringen betaalt het stadsbestuur het basistarief met drank maar zonder dans. Voor activiteiten zoals een mosselsouper, een hobbytentoonstelling, kaartavond,... hoef je dus geen billijke vergoeding te betalen.
Voor een jaarlijks bal, een fuif of een andere activiteit waarbij het de bedoeling is dat er gedanst wordt, moet je wel nog apart de billijke vergoeding aanvragen en betalen.

 

Aanvraag


De aangifte moet minstens 5 werkdagen vóór de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van de beheersvennootschappen. Je moet betalen vóór de aanvang van de activiteit. De aangifteformulieren kan je downloaden op de website van de billijke vergoedingwww.bvergoed.be.


Meer informatie over de billijke vergoeding kan je vinden op www.bvergoed.be.

De commentaren zijn gesloten.