25 augustus 2012

Kunstendag voor Kinderen

Kunstendag voor kinderen

De derde zondag van november is het Kunstendag voor Kinderen.

Op 18 november 2012 vindt de eerste Kunstendag voor Kinderen plaats, een initiatief van minister Schauvliege. Op de Kunstendag voor Kinderen geven kunstenorganisaties en cultuurcentra in Vlaanderen en Brussel aan iedereen tot 12 jaar (en ouders, grootouders, vrienden, broers en zussen) de gelegenheid om kennis te maken met kunst van allerlei aard: muziek, beeldende kunst, dans, theater, architectuur,…

Minister Schauvliege kondigde de dag als volgt aan: “De Kunstendag voor Kinderen wordt een echte familiedag. Daar zijn goede redenen voor. Uit de Participatiesurvey van 2009 blijkt dat vooral het ouderlijke milieu bepaalt of je als kind al dan niet aan cultuur en de kunsten participeert, méér dan het opleidingsniveau. Uit alle studies blijkt bovendien dat het cruciaal is om de ontwikkeling van de culturele competentie zo vroeg mogelijk te starten.
Dat geldt zeker voor de kunsten. In onze samenleving worden kinderen heel veel geconfronteerd met commerciële en materiële prikkels. Hun vrije tijd wordt voor een groot deel bepaald door amusement en consumptie. Kunst is een tegenwicht tot het praktische, het nuttige, het bruikbare. Het toont en geeft hun een andere zijde van het mens-zijn, en de praktijkervaring leert dat jonge kinderen daarvoor zeer ontvankelijk zijn.


U kunt er als kunstenorganisatie of cultuurcentrum mee voor zorgen dat deze Kunstendag voor Kinderen heel divers en van de hoogste kwaliteit is. Wees erbij.

De commentaren zijn gesloten.