30 augustus 2012

Vrijwilligerswerk

De wet op het vrijwilligerswerk is sinds 3 juli 2005 een feit. Voortaan geniet iedere vrijwilliger van een betere wettelijke bescherming.

 

Hieronder kan je enkele punten terugvinden die in de wet opgenomen zijn:

 

1. Als organisatie/vereniging ben je verplicht om je vrijwilligers te informeren (= de informatieplicht) over volgende punten:

  • de doelstelling van de organisatie
  • het juridisch statuut van de organisatie
  • dat (indien verplicht) de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten
  • welke andere verzekeringen afgesloten werden (bv. ongevallen, rechtsbijstand...)
  • welke eventuele vergoedingen voor kosten de organisatie voorziet
  • dat vrijwilligers aan de geheimhoudingsplicht gehouden zijn zoals bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek.

2. Bij openbare instellingen, vzw's en bij feitelijke verenigingen die personeel tewerkstellen of die met afdelingen werken, is de organisatie aansprakelijk (verantwoordelijk) voor de fouten die de vrijwilliger maakt. Bij kleine feitelijke verenigingen (zonder personeel) is iedere individuele vrijwilliger aansprakelijk voor zijn eigen fouten.

 

3. Organisaties die aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers zijn verplicht om zich te verzekeren tegen de burgerrechterlijke aansprakelijkheid. Bij kleinere organisaties, die niet aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers, is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, maar wel aan te raden. Deze vrijwilligers kunnen ook een beroep doen op hun verzekering privé-leven (familiale verzekering).

 

4. Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen. Ze mogen wel een vergoeding voor kostenontvangen. Forfaitaire kostenvergoedingen mogen belastingsvrij ontvangen worden (en dus niet bewezen worden) als ze minder dan 30,22 euro per dag EN 1208,72 euro per jaar bedragen (index 2010). Ontvangt een vrijwilliger van één organisatie (of van meerdere organisaties samen) meer dan de vastgestelde bedragen, dan kunnen deze enkel als vergoeding van gemaakte kosten beschouwd worden indien al de kosten (binnen het lopende jaar) kunnen bewezen worden. Indien één of alle grenzen van deze bedragen overschreden worden, zonder dat de kosten kunnen bewezen worden, vallen deze vergoedingen automatisch buiten het vrijwilligerswerk.

 

Tot vorig jaar konden de forfaitaire kostenvergoedingen niet gecombineerd worden met een reële kostenvergoeding. Sinds juni 2009 mag dit wel met vervoersonkosten tot een maximum voor 2000 kilometer per jaar. Deze regeling geldt voor het gebruik van de wagen, fiets, maar ook van het openbaar vervoer.

(bovenstaande tekst werd overgenomen van het Steunpunt voor vrijwilligerswerk Limburg)

 

Wens je meer informatie over de vrijwilligerswet dan kan je contact opnemen met de cultuurdienst of het steunpunt vrijwilligerswerk Limburg, www.limburg.be/vrijwilligers.

De commentaren zijn gesloten.