31 augustus 2012

Muziek en vakantie

Muziek en vakantie

Eindelijk, de vakantie begint
iedereen is blij, iedereen zingt
we zingen mooie refreinen
lopen over de rechte lijnen

de lijnen naar de muziek
liedjes over romantiek
zo gaat het heel de vakantie door
dansend op een muzikaal spoor

is de vakantie dan voorbij
weer met de boekentas in de rij
het vakantieliedje is afgelopen
nu op een goed schooljaar hopen

Jill Bijloos

30 augustus 2012

Vrijwilligerswerk

De wet op het vrijwilligerswerk is sinds 3 juli 2005 een feit. Voortaan geniet iedere vrijwilliger van een betere wettelijke bescherming.

 

Hieronder kan je enkele punten terugvinden die in de wet opgenomen zijn:

 

1. Als organisatie/vereniging ben je verplicht om je vrijwilligers te informeren (= de informatieplicht) over volgende punten:

 • de doelstelling van de organisatie
 • het juridisch statuut van de organisatie
 • dat (indien verplicht) de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten
 • welke andere verzekeringen afgesloten werden (bv. ongevallen, rechtsbijstand...)
 • welke eventuele vergoedingen voor kosten de organisatie voorziet
 • dat vrijwilligers aan de geheimhoudingsplicht gehouden zijn zoals bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek.

2. Bij openbare instellingen, vzw's en bij feitelijke verenigingen die personeel tewerkstellen of die met afdelingen werken, is de organisatie aansprakelijk (verantwoordelijk) voor de fouten die de vrijwilliger maakt. Bij kleine feitelijke verenigingen (zonder personeel) is iedere individuele vrijwilliger aansprakelijk voor zijn eigen fouten.

 

3. Organisaties die aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers zijn verplicht om zich te verzekeren tegen de burgerrechterlijke aansprakelijkheid. Bij kleinere organisaties, die niet aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers, is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, maar wel aan te raden. Deze vrijwilligers kunnen ook een beroep doen op hun verzekering privé-leven (familiale verzekering).

 

4. Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen. Ze mogen wel een vergoeding voor kostenontvangen. Forfaitaire kostenvergoedingen mogen belastingsvrij ontvangen worden (en dus niet bewezen worden) als ze minder dan 30,22 euro per dag EN 1208,72 euro per jaar bedragen (index 2010). Ontvangt een vrijwilliger van één organisatie (of van meerdere organisaties samen) meer dan de vastgestelde bedragen, dan kunnen deze enkel als vergoeding van gemaakte kosten beschouwd worden indien al de kosten (binnen het lopende jaar) kunnen bewezen worden. Indien één of alle grenzen van deze bedragen overschreden worden, zonder dat de kosten kunnen bewezen worden, vallen deze vergoedingen automatisch buiten het vrijwilligerswerk.

 

Tot vorig jaar konden de forfaitaire kostenvergoedingen niet gecombineerd worden met een reële kostenvergoeding. Sinds juni 2009 mag dit wel met vervoersonkosten tot een maximum voor 2000 kilometer per jaar. Deze regeling geldt voor het gebruik van de wagen, fiets, maar ook van het openbaar vervoer.

(bovenstaande tekst werd overgenomen van het Steunpunt voor vrijwilligerswerk Limburg)

 

Wens je meer informatie over de vrijwilligerswet dan kan je contact opnemen met de cultuurdienst of het steunpunt vrijwilligerswerk Limburg, www.limburg.be/vrijwilligers.

29 augustus 2012

Nieuwe films in de Bib

aaa.jpg

Gedurende zijn leven zou J. Edgar Hoover uitgroeien tot de machtigste man van Amerika. Bijna 50 jaar lang was hij het hoofd van de FBI en weerhield niets hem ervan zijn vaderland te beschermen. Hij maakte acht presidenten en drie oorlogen mee en bond de strijd aan met bestaande en vermoedelijke bedreigingen, waarbij hij regelmatig de regels naar zijn hand zette. Hoover was een man die veel waarde hechtte aan geheimen, met name die van anderen.

28 augustus 2012

RE:CONVERSE #2

 

RE:CONVERSE #2

Beeldende Kunst: Erfgoed als draagvlak en dwarsdoorsnede

 

Tentoonstelling in het badzalencomplex en de feestzaal van be-MINE
Limburgse Kunstacademies & Federatie Kunstkringen
van 09.09 – 11.11.2012

 

Het tweede luik van RE:Converse start op 9 september in het badzalencomplex van de Beringse mijnsite. Deze tentoonstelling richt de lens op de kunstacademies en kunstkringen, de vaandeldragers van de Limburgse kunst. Zij stellen hun visie op reconversie voor in de bad- en douchezalen van de Mijnkathedraal.

LOCATIE
Mijnsite Beringen – be-MINE
Koolmijnlaan 201 – 3582 Beringen

27 augustus 2012

Paal op stelten 2012

Paal op Stelten 2012

2.jpgZondag 5 augustus 2012 Paal op Stelten met Milk IC. , Les Truttes, Soul Brothers, Voice Talenten , Kato en Bandits

Ondanks een paar regenbuien zat de sfeer er heel goed in, muziek in allerlei genres, voor iedereen wat wils.

Ook was er park &ride voorzien zodat er geen parkeerproblemen waren, eten en drinken a volonté, de organisatie was prima in orde.

1.jpg

 

 

 

3.jpgOp naar volgend jaar met Paal op Stelten 2013

Rita Van Moll

26 augustus 2012

Limburgs orkest Jeugd en muziek & Hong Kong Youth symponica orchestra

1.jpg

Twee zeer performante, kwalitatieve en enthousiaste orkesten presenteren u graag hun "International Youth Music Festival- Limburg-Belgium".

Beide orkesten presenteren zich elk met ongeveer 70 musici. Het Hong Kong Youth Symphony Orchestra speelt veelal een Westers repertoire maar gaan u zeker ook vergasten op enkele typisch Aziatische klanken.

Het Limburgs Orkest-Jeugd en Muziek bestaat al sinds 1981met als doel aan jonge musici de gelegenheid te bieden om orkestervaring op te doen. Het orkest heeft een grote pedagogische waarde en werd meteen het eerste symfonisch orkest in Limburg. In 1987 werd Minister van Staat Willy Claes voorzitter van het orkest.

OPGELET: Tickets kunnen niet in CC Beringen gereserveerd worden. Voor info en reservatie moet u zich wenden tot het Limburgs Orkest - Jeugd en Muziek vzw, Kunstlaan 12 in 3500 Hasselt - Tel en fax 011 222 263

ZA 29/09/2012 om 20:00 uur Casino Beringen

25 augustus 2012

Kunstendag voor Kinderen

Kunstendag voor kinderen

De derde zondag van november is het Kunstendag voor Kinderen.

Op 18 november 2012 vindt de eerste Kunstendag voor Kinderen plaats, een initiatief van minister Schauvliege. Op de Kunstendag voor Kinderen geven kunstenorganisaties en cultuurcentra in Vlaanderen en Brussel aan iedereen tot 12 jaar (en ouders, grootouders, vrienden, broers en zussen) de gelegenheid om kennis te maken met kunst van allerlei aard: muziek, beeldende kunst, dans, theater, architectuur,…

Minister Schauvliege kondigde de dag als volgt aan: “De Kunstendag voor Kinderen wordt een echte familiedag. Daar zijn goede redenen voor. Uit de Participatiesurvey van 2009 blijkt dat vooral het ouderlijke milieu bepaalt of je als kind al dan niet aan cultuur en de kunsten participeert, méér dan het opleidingsniveau. Uit alle studies blijkt bovendien dat het cruciaal is om de ontwikkeling van de culturele competentie zo vroeg mogelijk te starten.
Dat geldt zeker voor de kunsten. In onze samenleving worden kinderen heel veel geconfronteerd met commerciële en materiële prikkels. Hun vrije tijd wordt voor een groot deel bepaald door amusement en consumptie. Kunst is een tegenwicht tot het praktische, het nuttige, het bruikbare. Het toont en geeft hun een andere zijde van het mens-zijn, en de praktijkervaring leert dat jonge kinderen daarvoor zeer ontvankelijk zijn.


U kunt er als kunstenorganisatie of cultuurcentrum mee voor zorgen dat deze Kunstendag voor Kinderen heel divers en van de hoogste kwaliteit is. Wees erbij.

24 augustus 2012

Wat met SABAM?

Sabam

 

Het auteursrecht (SABAM) is een uitgesteld loon voor de auteur/schepper van een muzikaal/literair werk (vb. de schrijven van een lied). Wanneer je dus SABAM betaalt gaat de opbrengst hiervan naar de auteursrechthebbenden.

Telkens je een evenement of activiteit organiseert waarbij gebruik wordt gemaakt van muziek (zowel achtergrond muziek, dansmuziek als een live optreden) moet je nagaan of je auteursrechten verschuldigd bent.

 

Wanneer moet je SABAM betalen?

 • In principe moet je altijd SABAM betalen als er muziek wordt gespeeld. Ook wanneer je als vereniging een feest voor eigen leden organiseert of bij privéfeesten zoals een trouwfeest of verjaardagsfuif. 
 • Bij optredens van covergroepen, harmonieën en fanfares en bij optredens van groepen die aangesloten zijn bij SABAM
 • Bij theater- of dansvoorstellingen
 • Bij fuiven
 • Wanneer je achtergrondmuziek gebruikt buiten de huiselijke kring

Wanneer moet je geen SABAM betalen?

 • Ingeval muziek ter illustratie gebruikt wordt tijdens een onderwijsactiviteit
 • Wanneer de beschermingstermijn verstreken is (in regel 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur)
 • Bij optredens van groepen die muziek brengen uit eigen repertoire en die niet aangesloten zijn bij SABAM (vraag dit dus zeker na wanneer je een groep boekt)
 • Muziek in huiselijke kring
 • Feesten in familiekring (let op: enkel familieleden!!!)

Tarieven

 

Het te betalen bedrag is afhankelijk van enkele parameters zoals de grootte van de zaal of het terrein, de inkomprijzen, het soort evenement, de gemiddelde drankprijs,...

Je kan je SABAM-factuur op voorhand berekenen via de website van SABAM. Je raadpleegt deze dan best ook eerst vooraleer je van start gaat, want een lagere inkomprijs of drankprijs kan ook een lagere SABAM-factuur betekenen.

Het bedrag dat je op voorhand betaalt aan SABAM is echter steeds een minimumbedrag berekent op basis van de grootte van de zaal en de inkomprijs. Nadien moet je je inkomsten aangeven aan SABAM en maken zij op basis hiervan de definitieve afrekening (10% van de bruto-inkomsten).

 

Aanvraag

 

Dien je aanvraag ten laatste tien dagen op voorhand in bij het plaatstelijk inningskantoor. Wanneer je dit niet doet, krijg je een boete van 30% op de normale vergoeding. 

 

Meer informatie over SABAM kan je vinden op www.sabam.be.

 

Billijke vergoeding

 

Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten (vb. de zanger of muzikanten van een groep). De billijke vergoeding is dus een vergoeding die je moet betalen voor het publieke gebruik van vooraf opgenomen muziek (niet voor livemuziek) uit het repertoire van uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

 

Wanneer moet je billijke vergoeding betalen?

 

Je bent verplicht om billijke vergoeding te betalen bij elke publiekelijke activiteit waarbij gebruik gemaakt wordt van vooraf opgenomen muziek (CD, radio,...) op locaties waarvoor de eigenaar of uitbater geen apart jaartarief heeft betaald. Maak je bijvoorbeeld gebruik van een parochiezaal of gildezaal, vraag dan bij de uitbaters na of er een jaartarief betaald is voor de zaal, zo niet dan moet je een aanvraag indienen bij Billijke Vergoeding.

 

Wanneer moet je geen billijke vergoeding betalen?

 • Indien de eigenaar of uitbater reeds het gepaste jaartarief betaald heeft
 • Bij een live optreden
 • Bij activiteiten waarbij toestemming is verkregen door de auteur, de artiest en de producent
 • Indien de muziek onderdeel uitmaakt van een voorstelling en er toegangsgeld moet worden betaald (voor muziek in de foyer moet je echter wel weer billijke vergoeding betalen)
 • Indien muziek ter illustratie gebruikt wordt tijdens een onderwijsactiviteit.

Bij éénmalige, kleinschallige activiteiten van lokale groeperingen betaalt de Vlaamse overheid in sommige gevallen de factuur voor de billijke vergoeding.

Voorwaarden:

 • De organisator is een lokale groepering of vereniging
 • De inkomprijs is lager dan €6
 • De totale kost van de billijke vergoeding is niet hoger dan €100
 • De locatie moet in het Nederlands taalgebied liggen
 • De conventionele ruimtes zijn uitgesloten van deze regeling (vb: gildezalen, parochiezalen, stedelijke culturele infrastructuur,...)
 • Aanvragen gebeuren via de website van Billijke Vergoeding 

Nagaan of je in aanmerking komt voor deze tussenkomst van de overheid en hoe je de aangifte kan doorsturen, vind je op de websitewww.debillijkevergoeding.be/vlaanderen.

 

Tarieven

 

De vergoeding wordt berekend op basis van enkele parameters zoals gaat het om een binnen- of een buitenactiviteit, met of zonder drank, met of zonder dans,... De verschillende soorten tarieven die gehanteerd worden, kan je terugvinden op de website van Billijke Vergoeding. In tegenstelling tot bij SABAM is het bedrag dat je op voorhand betaalt, het definitieve bedrag.

Voor het buurthuis De Kardijk, Stedelijke Feestzaal Cor, Jeugdlokalen Stal, Ontmoetingscentrum De Buiting en Casino Beringen betaalt het stadsbestuur het basistarief met drank maar zonder dans. Voor activiteiten zoals een mosselsouper, een hobbytentoonstelling, kaartavond,... hoef je dus geen billijke vergoeding te betalen.
Voor een jaarlijks bal, een fuif of een andere activiteit waarbij het de bedoeling is dat er gedanst wordt, moet je wel nog apart de billijke vergoeding aanvragen en betalen.

 

Aanvraag


De aangifte moet minstens 5 werkdagen vóór de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van de beheersvennootschappen. Je moet betalen vóór de aanvang van de activiteit. De aangifteformulieren kan je downloaden op de website van de billijke vergoedingwww.bvergoed.be.


Meer informatie over de billijke vergoeding kan je vinden op www.bvergoed.be.

23 augustus 2012

Computervriend

Ben je graag met computers bezig?aaa.jpg

Wil je op de hoogte blijven van de allernieuwste snufjes in verband met de pc?

Dan is computervriend Koersel echt iets voor jou!!!

Computervriend Koersel is een knusse en toffe computerclub waar iedereen welkom is!

Ben je geïnteresseerd? Kom dan gerust eens langs of neem contact.

aaaa.png

22 augustus 2012

Korte historiek van Koersel

Gechied en heemkundige kringaaa.jpg
In 700 waren er waarschijnlijk reeds nederzettingen te Koersel. De bewoners  hingen echter af van de gemeente Lummen. In 1185 kwam de kapel van Koersel, mits schenking in handen van het patronaat van de abdij van Averbode en dit zou zo blijven tot 1829. Bestuurlijk bleef Koersel echter ressorteren onder de heerlijkheid Lummen. Eigenaardig was dat Lummen voor één vierde afhing van het hertogdom Brabant en voor de rest van het graafschap  Loon later Luik.  De abdij van Averbode bouwde voor haar pastoors in de 17de eeuw een fraaie pastorij, die ook nu nog steeds door de Koerselse pastoor wordt bewoond.
 
De gemeente werd in de loop der tijd niet van rampspoed gespaard: In 1579 staken plunderende soldaten de kerk in brand waarbij 183 inwoners het leven verloren. In 1834 woedde een vreselijke brand die legde gans de dorpskern en kerk in as. In 1826 ontstond het bedevaartsoord Fonteintje, een lemen kapel deed aanvankelijk dienst als kerkje.
 
Een gedeelte van het nog veelal landelijke Koersel zou echter definitief veranderen na 1907 bij de oprichting van de SA Charbonage de Beeringen, de kolenmijn. De maatschappelijke zetel van de Mijn was aanvankelijk in Beringen gevestigd, doch de Mijn zelf was gelegen op het grondgebied van Koersel. De Kolenmijn sloot haar deuren in 1989 en is nu een museum. Met de fusie van Beringen, Paal, Beverlo en Koersel verloor de gemeente haar zelfstandigheid en maakt sindsdien deel uit van Beringen.

Elke 3de dinsdagavond wordt er vergaderd in Brasserie 'De Kring' Koersel-Dorp 25.
Inlichtingen : Soeffers Danny  Albert I Laan 45, 3580 Koersel.

21 augustus 2012

Nacht van de Vleermuis

aaa.jpgDwergvleermuizen en watervleermuizen opgelet ! Op deze nacht plaatsen we jullie in de kijker, want met onze batdetectoren ‘horen’ we jullie vliegen. Aan de kapel gaan we kijken hoe de laatvliegers een voor een hun kraamkolonie verlaten om te gaan jagen. Voor de kinderen is er een wandeling op maat voorzien.

Bezoekerscentrum de Watersnip
Grauwe Steenstraat 7/23582 Koersel
Reserveren is niet nodig  Tarief: Gratis Publiek: Vanaf 5 jaar
zaterdag : van 19:30 tot 23:00
25 augustus 

Toegankelijk voor mindervaliden20 augustus 2012

“Digitising Contemporary Art”“Digitising Contemporary Art” is een digitaliseringsproject van 30 maanden dat zich richt op hedendaagse kunst, d.w.z. kunst gemaakt na 1945 – een type van cultureel erfgoed dat nog grotendeels afwezig is in Europeana.

DCA zal een digitaal corpus van hoge kwaliteitsreproducties realiseren van 26.921 kunstwerken en 1.857 contextuele documenten en zal deze ook toegankelijk en doorzoekbaar maken via het Europeana-portaal; niet alleen metadata en thumbnails, maar ook directe links naar grotere digitale reproducties van elk object. DCA verzekert dat de rechten op alle beschikbare digitale content geklaard zullen worden. De toegeleverde content, die onder meer meesterwerken van belangrijke kunstenaars uit de meeste Europese landen omvat, zal een leemte opvullen in de huidige toelevering van content aan Europeana.

De voornaamste onderwerpen van het project zijn de keuze van specificaties voor digitalisering en metadata, om deze interoperabel te kunnen maken, en de juiste aggregatieoplossing te vinden voor elk partnerinstelling. De uitwisseling met Europeana zal het voornaamste resultaat zijn van dit project. De digitalisering die gebeurt binnen DCA zal ook bijdragen tot de preservering van de kunstwerken.

Het DCA project beoogt de online zichtbaarheid van hedendaagse kunst als een essentiële uitdrukking en waardevol onderdeel van de Europese cultuur te vrebeteren, en de interesse van het brede publiek te stimuleren door een sterkere aanwezigheid van hedendaagse kunst in de Europeana-portaal te introduceren.
Het doelpubliek en hun noden

Gezien de grote interesse in hedendaagse kunst is de inhoud van DCA interessant voor een breed internationaal publiek (inclusief geïnteresseerden van alle leeftijden) en niet enkel voor specialisten terzake. De digitale reproducties en hun metadata zijn in het bijzonder interessant voor:

- het brede publiek, voornamelijk maar niet exclusief voor diegenen met een interesse in hedendaagse kunst;
- andere, meer gespecialiseerde gebruikers;
- mediatoren tussen het brede publiek en het kunstwerk of de kunstenaar zelf, zoals kunstcritici, uitgevers,...;
- gebruikers uit het educatieve veld zoals leerkrachten, studenten,…;
- gebruikers uit het onderzoeksveld zoals kunsthistorici, filosofen,…;
- professionelen binnen de kunstwereld zoals museumwerknemers, gidsen,…;
- kunstenaars;
- gebruikers binnen het bredere veld van toerisme, IT technologie, marketing, creatief design,…;
- de collectiebeherende instituten (reproducties kunnen gebruikt worden voor onderzoek, preservering, publiciteit, educatie,…);
- Europeana.

DCA zal de toegang tot hedendaagse kunst in andere omgevingen dan de originele context van musea en galerieën vergemakkelijken. Online vertoning via Europeana en andere aggregatieportalen vergemakkelijkt de toegang tot hedendaagse kunst voor minder mobiele personen, die nu ook van deze kunstwerken zullen kunnen genieten zonder zich fysiek naar een museum te hoeven verplaatsen.
Gebruik

Het gebruik van het DCA project door verschillende groepen varieert in aard, maar de noden zijn vaak dezelfde: iedereen wil gemakkelijke en snelle toegang tot betrouwbare, kwaliteitsvolle digitale reproducties van hedendaagse kunstwerken – en wanneer men geen commerciële intenties heeft, verwacht men dat deze toegang bovendien gratis is. Iedereen zal de mogelijkheid hebben om de nieuwe digitaal gecreëerde inhoud integraal op het Web te raadplegen. Via Europeana (en andere portalen) zal men door middel van een link doorverwezen worden naar de originele context van de gevonden items (bv. de website van het museum), om verrijkte visuele data en aanvullende informatie over het eigenlijke kunstwerk te kunnen raadplegen. Een dergelijke verwijzing verrijkt de Europeana-ervaring, verhoogt de zichtbaarheid van de website van het bijdragende museum en zal partners ook aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe webapplicaties (buiten de scope van het DCA-project), zoals tools die de gebruiker toelaten om eigen virtuele tentoonstellingen of collecties te bouwen. Dit zal voor het publiek resulteren in een interessantere ervaring van hedendaagse kunstcollecties uit de partnerinstellingen.
Technologie

Een deel van de technologie voor de reproductie en weergave van digitale inhoud van hoge kwaliteit is reeds beschikbaar in de bijdragende collectiebeherende instituten. Voor sommige digitaliseringsacties zullen onderaannemers externe digitaliseringsfaciliteiten ter beschikking stellen. De partners zullen zelf databases voor metadata en beelden voorzien. DCA zal de instituten helpen om hun database op te starten of aan te passen om tegemoet te komen aan hun eigen specifieke noden en state-of-the art metadataschema’s (CDWA, Spectrum, MuseumDAT…), trefwoordenlijsten (AAT, RKDartists&, ULAN…), data-uitwisseling, etc. Voor instituten die geen grote digitale videobestanden kunnen hosten, zal DCA een samenwerking opstarten met project GAMA. Om de synergie te maximaliseren zal DCA continu rekening houden met de technische specificaties van Europeana (ESE, thumbnail size, IPR, enz.). DCA zal de meest geschikte wegen identificeren om de nieuwe inhoud naar Europeana te aggregeren. Indien de content niet kan aangeboden worden door via reeds bestaande aggregatoren, zal de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA) een ingestieplatform ter beschikking stellen (gebaseerd op het platform ontwikkeld in het ATHENA-project). Voor het mappen van de metadata zal DCA voortbouwen op de tools die ontwikkeld door zijn partners in andere projecten.

De digitale beelden die binnen de context van DCA geproduceerd worden, zullen deel gaan uitmaken van de digitale collecties van elke partnerinstelling. De partners zullen instaan voor de duurzaamheid op lange termijn, zoals ze dit reeds doen voor andere data en beelden. DCA zelf zal richtlijnen leveren en ondersteuning bieden omtrent hoe de digitale bestanden te bewaren en hoe ze toegankelijk te houden op lange termijn. Het werkpakket rond duurzaamheid zal volledig gewijd zijn aan het ondersteunen van de partners bij het ontwikkelen van een praktisch plan voor de toekomstige bewaring van de digitale content.
Content

Het DCA-consortium zal nieuwe content aanleveren voor Europeana: metadata en afbeeldingen van 26.921 kunstwerken en 1.857 contextuele documenten. Het corpus van DCA bevat meesterwerken uit verschillende kunstdisciplines en van belangrijke kunstenaars uit de meeste Europese landen. Sommige van de best gekende kunstenaars uit Europa zijn Marina Abramovic, Orla Barry, Christian Boltanski, Marie José Burki, Gusztáv Hámos, IRWIN, Sanja Iveković, Bjorn Melhus, Carsten Nicolai, Dan Perjovschi, Fiona Tan, Blast Theory, Luc Tuymans, Steina Vasulka, Franz West,… De kunstwerken en contextuele documenten behoren toe aan instellingen die steun nodig hebben bij hun digitalisering en bijdrage aan Europeana. De 21 collecties zijn afkomstig uit 12 Europese landen: 17 zijn afkomstig uit landen die achterop lopen op vlak van het toegankelijk maken van hun erfgoed via Europeana (10 van Tier 1 en 7 van Tier 2 landen, landen die niet ver staan in hun poging om hun cultureel erfgoed toegankelijk te maken via het Europese cultureel-erfgoedportaal). Het corpus van DCA zal naast teksten en afbeeldingen ook video- en geluidsmateriaal bevatten, twee contenttypes die ondervertegenwoordigd zijn in Europeana.

19 augustus 2012

Nieuwe films in de Bib

aaa.jpg

In de zomer van 1956 bracht filmicoon Marilyn Monroe voor het eerst een bezoek aan Engeland voor de opnames van The Prince and the Showgirl. In dezelfde zomer mocht de net aan Oxford afgestudeerde Colin Clark voor het eerst voet zetten op een filmset. Met de ambitie om ooit beroemd filmmaker te worden, neemt hij een baantje aan als 3e assistent op de set van The Prince and the Showgirl, een ervaring waar hij 40 jaar later een boek over schrijft. Eén week mist echter in zijn schrijven...

18 augustus 2012

Tweejaarlijkse Hobbytentoonstelling van KVLV-Tervant

ZATERDAG 8 SEPTEMBER ZONDAG 9 SEPTEMBER EN MAANDAG 10 SEPTEMBER

TWEEJAARLIJKSE HOBBYTENTOONSTELLING VAN KVLV-TERVANT

Tijdens deze 3 dagen worden alle werkstukken van 2 jaar hobby tentoongesteld zoals bloemschikken, crea, handwerken, enz. alle werken door de leden eigenhandig gemaakt

 

1.jpg

 

17 augustus 2012

Bereken je ecologische voetafdruk!

Wil je weten hoe groot je ecologische "footprint" is?

http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=...

aaa.jpg

16 augustus 2012

MANIFESTA 9

Book a Manifesta 9 outdoor activity

The Manifesta 9 Mine-Area Tour:
The region of Belgian Limburg where Manifesta 9 takes place is an integral part of the exhibition. In collaboration with VZW Het Vervolg we offer you the opportunity to complete your visit to Manifesta 9 with a tour of the former mining region.
http://manifesta9.org/en/news/manifesta-9-mine-area-tour/
 
Searching for Parrots: 
A sound-walk that takes you into the Waterschei garden city developed in collaboration with the youth from the area and Zwiep.
http://manifesta9.org/en/news/searching-for-parrots/

15 augustus 2012

Cultuuraanbieders en mensen in armoede

Vormingspakket "Cultuuraanbieders en mensen in armoede"

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media gaf het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen samen met mensen met armoede-ervaring een vorming over de complexe armoedeproblematiek en de participatie van mensen in armoede aan het cultuuraanbod.

Tien cultuuraanbieders, van musea tot bibliotheken, namen deel aan deze vorming. Na enkele vormingsdagen gingen de cultuuraanbieders ook effectief aan de slag bij het organiseren van hun aanbod en bij de uitbouw van doelgroepgerichte publiekswerking in een intervisietraject.

De inzichten uit dit traject werden gebundeld in een vormingspakket.

Dit vormingspakket is gratis te verkrijgen (PDF) of kan aangevraagd worden via Elien Gillaerts.

14 augustus 2012

Wandeling naar de mijnterril

De mijnterril van Heusden-Zolder torent 80 meter boven het omringende landschap uit. Van op de hoogste terril heb je een prachtig zicht op het bosgebied Koerselse heide en op de uitgestrekte heidevlakten van het militair domein Kamp Beverlo.

aaaa.JPG

Bezoekerscentrum de Watersnip
Adres: Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Koersel
Reserveren is niet nodig
Tarief: Gratis
Publiek: Vanaf 6 jaar
Internet: http://www.dewatersnip.be

zondag
19 augustus : van 14:00 tot 17:00

13 augustus 2012

Verover de schat in de bib!

Wat te doen bij regenweer...? Haast en spoed richting de bib!

Je vindt er een heleboel boeken, dvd’s, strips, verteltassen, .. voor het hele gezin.

aaa.jpg

Bovendien ligt er nog tot en met 31 augustus voor de kinderen tot en met 12 jaar een mysterieuze schat verborgen!

Ben je net zo'n stoere zeebonk als onze kapitein Eénoog? Hij maakte een speurtocht om je op te leiden tot talentvolle schattenjagers.

Vraag je schatkaart aan de infobalie en verover de schat!

Al meer dan 80 kinderen waagden zich aan deze zoektocht en kregen een tof verrassingspakket!

12 augustus 2012

Nieuwe films in de Bib

aaa.jpg

In een café in Jeruzalem weerklinkt gezellig kabaal – opgewekte stemmen, vrolijk gelach, het getinkel van glazen. Ineens een luide knal, daarna een griezelige stilte: één van de cafégangers – of was het de bordenwasser – moet een kamikazeterrorist zijn geweest.