11 december 2012

Treinstopplaats in Beringen

De opening van de nieuwe treinstopplaats in Beringen is voor het stadsbestuur een belangrijk stap in het kader van de stadsontwikkeling en de uitbouw van Beringen als kleinstedelijk gebied.

In de komende jaren staan in Beringen een aantal ambitieuze stadsprojecten op stapel waarbij een goede ontsluiting en bereikbaarheid van groot belang zijn. Zo zijn onlangs de werken gestart voor de bouw van Mijn Zwemparadijs, een indoor sport- en recreatiezwembad met aansluitend een ecologisch buitenzwembad rond de koeltorens en de voormalige elektriciteitscentrale op de mijnsite van Beringen.

Mijn Zwemparadijs is de eerste grote realisatie in het kader van be-Mine, later volgen nog de uitbouw van een provinciaal mijnmuseum, de mijnterril die een Avonturenberg wordt, horeca en retail. Ook in het stadscentrum staan belangrijke projecten op stapel met o.a. een nieuw winkelcentrum aan de Markt, na verhuis van de scholen naar een nieuwe scholencampus op Bogaersveld. Volgende maand zullen voor dit omvangrijke scholenbouwproject (zijnde een campus voor ca 2.000 leerlingen) de nodige vergunningen worden aangevraagd.

Al deze projecten en onze groeiende bevolking – Beringen telt vandaag bijna 44.000 inwoners – vragen om een aangepaste mobiliteit en verkeersontsluiting. Een goed openbaar vervoersnetwerk is hierbij essentieel. In dit kader wordt met de (her)opening van de treinstopplaats in Beringen een eerste stap gezet in de uitbouw van een openbaar vervoersknooppunt in Beringen. Naast nieuwe perrons is er ook een ruime autoparking en overdekte fietsenstalling gebouwd.

Belangrijk is dat in een tweede stap – in het kader van het Spartacusplan van De Lijn – een stationsplein met busperrons wordt aangelegd waardoor deze treinstopplaats deel wordt van een openbaar vervoersknooppunt waar trein- en busverkeer op elkaar moeten aansluiten. Volgend jaar starten deze werken. Bedoeling is dat in de toekomst op momenten dat de treinen het station van Beringen aandoen, ook de verschillende lijnbussen op het stationsplein aanwezig zullen zijn. Reizigers krijgen aldus de mogelijkheid om op een vlotte manier over te stappen van trein naar bus of omgekeerd. Vanuit het station vertrekken de lijnbussen naar het centrum en naar de andere deelkernen Koersel, Paal, Beringen-Mijn en Beverlo.

In een derde stap tenslotte wordt rond het nieuwe stationsplein een stedelijke ontwikkeling gepland met nieuwbouw voor wonen, diensten, kantoren en beperkt horeca en handel.

Voorbije week hadden wij het genoegen om een schrijven te mogen ontvangen van de heer François Vandenwijngaert uit Heusden-Zolder. Dit schrijven begint als volgt: “Ik was 17 in 1951. In de zomer van dat jaar maakte ik mijn eerste werkdag als berichtenbesteller in het superklein nostalgisch stationnetje van Beringen.”

Vervolgens worden door de heer Vandewijngaert heel wat markante anekdotes aangehaald over leven en werken rond het kleine stationnetje in Beringen tot de sloop van het gebouw in de jaren 60.

Het schrijven eindigt met de woorden: “Vandaag 9 december 2012 schrijven we geschiedenis in Beringen. De reizigerstreinen stoppen er weer in beide richtingen zowel naar Mol-Antwerpen als naar Hasselt. Beide gloednieuwe en naar moderne maatstaven aangelegd perrons liggen er uitnodigend bij. Ook ik zal er bij zijn en er afstappen op de destijds voor mij zo vertrouwde plaats waar ik als kleine loopjongen van toen, nog vele herinneringen bewaar.”

Deze mooie woorden beschrijven zeer goed onze appreciatie voor het gerealiseerde project. Zowel namens het stadsbestuur als namens onze bevolking wens ik de NMBS Groep van harte te danken voor de beslissing tot heropening van de treinstopplaats in Beringen, voor de uitgevoerde werken en voor de correcte en positieve samenwerking.

IMG_9797.JPG

De commentaren zijn gesloten.