01 januari 2013

Mediastudies

Mediastudies

is een relatief nieuwe wetenschappelijke discipline, die het functioneren van media en cultuur bestudeert en tevens de maatschappij waaraan zij mede vorm en inhoud geven. Op basis van en in samenhang met deze studie wordt vervolgens mediatheorie geschreven. Het wordt gerekend tot de academische stroming Letteren en de bredere stroming Geesteswetenschappen. Deze wetenschappelijke discipline wordt ook wel Film- en televisiewetenschap of Media en cultuur genoemd. Deze discipline moet niet verward worden met Communicatiewetenschap, die de menselijke communicatie en de effecten van media bestudeert.

Disciplines

Deze studie valt onder te verdelen in drie disciplines, die alle betekenisvorming rond een bepaald medium onderzoeken:

·         Filmstudies en visuele cultuur probeert de vorm en symboliek van films te onderzoeken;

·         Nieuwe media en digitale cultuur onderzoekt de rol van nieuwe media als Internet, games en mobiele telefonie;

·         Televisiestudies en populaire cultuur probeert vertogen te analyseren bij een televisieprogramma, of ondervraagt televisiepubliek.

De studie wordt in Nederland aangeboden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

 

Methoden

Mediastudies gebruikt methoden die geïnspireerd zijn op de denkbeelden van Cultural studies. Er kunnen onderzoeken worden gedaan naar representaties in mediaproducten, publieksonderzoeken gehouden worden en productieonderzoeken.

 

Stromingen

·         Structuralisme

·         Post-structuralisme

·         Marxisme (o.a. Frankfurter Schule)

·         Gender en Feminisme

·         Postmodernisme

·         Cultural studies

·         Auteurstheorie

·         Semiologie

·         Deconstructie

De commentaren zijn gesloten.