30 december 2012

Volk en cultuur 1

België heeft ruim tien miljoen inwoners en is daarmee een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Er wonen gemiddeld 316 mensen op elke vierkante kilometer (ter vergelijking: Nederland is nog dichter bevolkt met 481 mensen per km²). Het stadsgewestBrusseltelt 1 miljoen inwoners.

De Belgen worden al eeuwen verdeeld door de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen. Dat heeft niet alleen te maken met de taalstrijd (Nederlands tegen Frans), maar ook met wisselende voorspoed in de noordelijke en zuidelijke streek van België.

Wallonië maakte een bloeitijd door toen de winning van ijzererts opkwam. Toen de mijnen gesloten werden, waren de rollen omgedraaid en bloeide Vlaanderen economisch op.

De Vlamingen werden door de (Franstalige) elite vaak versleten voor dom en onderontwikkeld. De woede daarover bij de Vlamingen was groot, wat onder meer tot uiting kwam op pamfletten tijdens de economische crisis van de jaren '30 in de vorige eeuw. Daarop werden de bazen "Franschkiljonsche uitzuigers" genoemd.

Kortom, je kunt nauwelijks spreken van één Belgische cultuur. De Belgen hebben dat zelf ook begrepen door twee afzonderlijke Cultuurgemeenschappen in te stellen: een Vlaamse en een Waalse.

Toch zegt dr Marie-Thérèse Claes van deuniversiteit van Louvain-la-Neuvedat er wel degelijk een Belgische cultuur bestaat. Volgens haar is die meer Romaans dan Germaans, ook bij de Vlamingen. “We zien wel dat Vlaanderen stilaan meer Germaans wordt, dus opschuift in de richting van Nederland. Minder hiërarchisch, meer feminien. Maar de Franstalige Belgen volgen dezelfde beweging." (Uit: Taalschrift, mei 2004)

aaa.jpeg


De commentaren zijn gesloten.