26 december 2012

Beringse scholen elektronisch aanmeldingssysteem

Beringse scholen starten voor de 2de keer met elektronisch aanmeldingssysteem!

In alle Beringse scholen zal vanaf 1 maart 2013 een elektronisch aanmeldings- en inschrijvingsbeleid gelden. Dat is van toepassing op alle kleuters die geboren zijn in 2011.

Alle 550 kinderen die vorig jaar werden geboren, moeten worden ingeschreven voor het schooljaar 2013-2014. Sinds november vorig jaar is er een nieuw decreet, waarin de minister van Onderwijs scholen de mogelijkheid geeft om inschrijvingen in de scholen te regelen.

Kampeertoestanden zijn absoluut overbodig! Er is in Groot-Beringen zeker nog voldoende capaciteit om alle kinderen op te vangen, maar we zien dat er in sommige kleuterscholen toch een nijpend capaciteitsprobleem op komst is.

De bedoeling van het inschrijvingsbeleid is om de sociale mix (de socio-economische status van ouders) te bevorderen hierbij gelden volgende voorrangsregels:

De broers en zussen van kinderen die al op een school zitten, krijgen voorrang evenals de kinderen van het personeel. Zij kunnen zich vooraf rechtstreeks in de school inschrijven in februari 2013.

Ouders geven zelf hun voorkeurscholen op tijdens de aanmeldingsperiode. Daarna krijgen ze een brief waarin staat in welke school er plaats is. Ouders kunnen dan hun kinderen gaan inschrijven.

Daarnaast worden de percentages socio-economische status (indicatorleerlingen),  kinderen die in sociale armoede leven en specifieke zorgen nodig hebben, afgetoetst aan de school.

'De sociale mix die in de buurt leeft, moet zich ook afspiegelen in de scholen'.

De informatienamiddag en –avond hierover heeft plaatsgevonden op 11 december 2012 in het Casino van Beringen met een opkomst van meer dan 250 ouders!

De commentaren zijn gesloten.