31 december 2012

Volk en cultuur 2

België wordt vaak vereenzelvigd met Vlaanderen. Dat is niet zo verwonderlijk, gezien het Vlaamse stempel op de Belgische cultuur. Het hoogtepunt van de Belgische schilderkunst lag in de 15de en 16de eeuw bij de opkomst van de zogeheten Vlaamse Primitieven. Kenmerk van deze schilders was hun aandacht voor detail, zoals in de werken van Jan van Eyck.

Pieter Bruegel staat aan het eind van die ontwikkeling; hij schilderde vooral landschappen en portretteerde het harde boerenleven van die tijd. In de barokperiode daarna heeft Vlaanderen grote meesters als Rubens voortgebracht.

De belangrijkste surrealistische Belgische schilder is ongetwijfeld René Magritte, een Waal. Hij maakte in 1953 de wandschilderingen in het casino van Knokke.

De zanger, componist en tekstschrijver Jacques Brel kreeg in de jaren zestig internationale bekendheid. Hij sloeg een brug tussen de Walen en de Vlamingen door zich te afficheren als Franstalige Vlaming. Hij zong voornamelijk in het Frans, maar heeft ook enkele Nederlandse vertalingen van zijn liedjes opgenomen. Hij verzette zich tegen het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven; tegelijkertijd zong hij de lof over het Vlaamse land, bijvoorbeeld in Mijn vlakke land.

Wallonië is de bakermat van het stripverhaal. Kuifje, de Smurfen, Bollie en Billie, Asterix, en Robbedoes zijn ontsproten aan het brein van tekenaars als Hergé, Morris en Franquin. Maar ook Vlaanderen heeft zijn steentje bijgedragen: de strip Suske en Wiske is getekend door de Vlaming Willy Vandersteen.

Belgische bonbons

In België worden veel verschillende bieren gebrouwen en dat heeft zijn invloed op de keuken. Vlees wordt vaak bereid door het te stoven in bier, zoals in gerechten als "Vlaamse karbonade" of "Konijn met pruimen". Er zijn meer dan 400 soorten Belgisch bier. Het sterk-alcoholische Trappistenbier is populair. Deze biersoort stamt uit de middeleeuwen toen de monniken het begonnen te brouwen.

30 december 2012

Volk en cultuur 1

België heeft ruim tien miljoen inwoners en is daarmee een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Er wonen gemiddeld 316 mensen op elke vierkante kilometer (ter vergelijking: Nederland is nog dichter bevolkt met 481 mensen per km²). Het stadsgewestBrusseltelt 1 miljoen inwoners.

De Belgen worden al eeuwen verdeeld door de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen. Dat heeft niet alleen te maken met de taalstrijd (Nederlands tegen Frans), maar ook met wisselende voorspoed in de noordelijke en zuidelijke streek van België.

Wallonië maakte een bloeitijd door toen de winning van ijzererts opkwam. Toen de mijnen gesloten werden, waren de rollen omgedraaid en bloeide Vlaanderen economisch op.

De Vlamingen werden door de (Franstalige) elite vaak versleten voor dom en onderontwikkeld. De woede daarover bij de Vlamingen was groot, wat onder meer tot uiting kwam op pamfletten tijdens de economische crisis van de jaren '30 in de vorige eeuw. Daarop werden de bazen "Franschkiljonsche uitzuigers" genoemd.

Kortom, je kunt nauwelijks spreken van één Belgische cultuur. De Belgen hebben dat zelf ook begrepen door twee afzonderlijke Cultuurgemeenschappen in te stellen: een Vlaamse en een Waalse.

Toch zegt dr Marie-Thérèse Claes van deuniversiteit van Louvain-la-Neuvedat er wel degelijk een Belgische cultuur bestaat. Volgens haar is die meer Romaans dan Germaans, ook bij de Vlamingen. “We zien wel dat Vlaanderen stilaan meer Germaans wordt, dus opschuift in de richting van Nederland. Minder hiërarchisch, meer feminien. Maar de Franstalige Belgen volgen dezelfde beweging." (Uit: Taalschrift, mei 2004)

aaa.jpeg


29 december 2012

Kinderatelier: Snoepjes voor vogels

CURSUS EN WORKSHOP, ZELF DOEN MET KINDEREN, MILIEU EN NATUUR+aaa.jpg
Kinderatelier voor kinderen van 7 tot 11 jaar We maken  intervoedersnoepjes voor onze hongerige fladderaars zoals cupcakes en pindasnoeren. De kinderen leren meteen ook de meest voorkomende vogels op de voedertafel beter kennen.Inschrijven 011/45.01.91 of watersnip.anb@vlaanderen.beDeelnameprijs 1,50 euro per kind, koekje en drankje inbegrepen
Wanneer
do 03/01/13 van 13:30 tot 16:00
Waar
Bezoekerscentrum De Watersnip 
Grauwe Steenstraat 7/2, 3580 Beringen
Leeftijd
7+

28 december 2012

Wedstrijd ‘the best song quote’

Werd jij ooit van je sokken geblazen door een treffende zin in een liedje? Of heb je er misschien ooit zelf een gebruikt om je lief te versieren? Schrijf hem op een kaartje en maak kans op een mooie muzikale prijs (cd’s en concerttickets). De kaartjes zijn beschikbaar in de hoofdbib en uitleenposten vanaf 2 januari (ook digitaal via de website). Alle ingevulde kaartjes worden opgehangen in de bib
Wanneer
van 02/01/13 tot 07/02/13 Altijd open
Waar
Stedelijke Bibliotheek Beringen 
Graaf van Loonstraat 2, 3580 Beringen

aaa.jpeg

27 december 2012

CultuurNet Vlaanderen

CultuurNet Vlaanderen

CultuurNet Vlaanderen laat als specialist in cultuurmarketing, op vraag van de Vlaamse overheid, zoveel mogelijk mensen proeven van het rijke aanbod aan cultuur.

CultuurNet Vlaanderen houdt zich bezig met volgende projecten:

  • Het UiTnetwerk is een landelijk netwerk van gemeenten, steden, regio's en provincies, in samenwerking met tal van media- en andere partners. Het is dé informatiebron als u iets wil doen of beleven in uw vrije tijd, bij u om de hoek en in heel Vlaanderen. Dit UiTnetwerk haalt zijn informatie uit de UiTdatabank.
  • De UiTdatabank (voorheen CultuurDatabank) is de centrale plek die alle gegevens over vrije tijd en cultuur in Vlaanderen verzamelt. Naast UiTinVlaanderen.be en UiTmetVlieg.be, de grote uitstalramen, is de databank ook dé bron voor de vrijetijdsagenda’s van de meeste Vlaamse dagbladen, magazines en (websites van) televisiezenders.
  • Vlieg wijst families en kinderen onder 12 jaar de weg naar de strafste cultuur-en vrijetijdsactiviteiten. Vlieg geeft informatie op maat van families via UiTmetVlieg.be en de maandelijkse Vliegbrief. Vliegacties- en evenementen geven families een extra duwtje in de rug om van cultuur te proeven.

Daarnaast staat CultuurNet Vlaanderen ook in voor de communicatie en organisatie van de CultuurPrijzen Vlaanderen.

26 december 2012

Beringse scholen elektronisch aanmeldingssysteem

Beringse scholen starten voor de 2de keer met elektronisch aanmeldingssysteem!

In alle Beringse scholen zal vanaf 1 maart 2013 een elektronisch aanmeldings- en inschrijvingsbeleid gelden. Dat is van toepassing op alle kleuters die geboren zijn in 2011.

Alle 550 kinderen die vorig jaar werden geboren, moeten worden ingeschreven voor het schooljaar 2013-2014. Sinds november vorig jaar is er een nieuw decreet, waarin de minister van Onderwijs scholen de mogelijkheid geeft om inschrijvingen in de scholen te regelen.

Kampeertoestanden zijn absoluut overbodig! Er is in Groot-Beringen zeker nog voldoende capaciteit om alle kinderen op te vangen, maar we zien dat er in sommige kleuterscholen toch een nijpend capaciteitsprobleem op komst is.

De bedoeling van het inschrijvingsbeleid is om de sociale mix (de socio-economische status van ouders) te bevorderen hierbij gelden volgende voorrangsregels:

De broers en zussen van kinderen die al op een school zitten, krijgen voorrang evenals de kinderen van het personeel. Zij kunnen zich vooraf rechtstreeks in de school inschrijven in februari 2013.

Ouders geven zelf hun voorkeurscholen op tijdens de aanmeldingsperiode. Daarna krijgen ze een brief waarin staat in welke school er plaats is. Ouders kunnen dan hun kinderen gaan inschrijven.

Daarnaast worden de percentages socio-economische status (indicatorleerlingen),  kinderen die in sociale armoede leven en specifieke zorgen nodig hebben, afgetoetst aan de school.

'De sociale mix die in de buurt leeft, moet zich ook afspiegelen in de scholen'.

De informatienamiddag en –avond hierover heeft plaatsgevonden op 11 december 2012 in het Casino van Beringen met een opkomst van meer dan 250 ouders!

25 december 2012

Kaas- en (Z)wijnavond

Dit jaarlijks terugkerend concept dankt zijn succes aan zijn eenvoud. Je zet je neer, aan een tafel in een kerstdecor met kaarslichtjes, met je vriendin, vriend, familie, kennissen (of nodig eens een eenzame uit...), en je neemt de wijnkaart even rustig door, maakt je keuze, (bestellen is per fles, niet per glas) geeft je bestelling door en het aantal nodige glazen aan je tafel, waarna je deze fles gezellig deelt met de rest.
That's it folks ! Of toch niet helemaal. Er rest je nog de mogelijkheid om deze wijnen te degusteren met een kaasschotel op maat.

25 december 18u00

PlaatsJh Club 9aaa.jpg

AdresAlbert I-Laan 413582 Koersel

Publiek: Vanaf 15 jaar

Internethttp://www.club9.be

24 december 2012

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

N. 2006 — 2746 [S − C − 2006/36050]

5 MEI 2006. — Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. De Vlaamse Gebarentaal, afgekort VGT, is de visueel-gestuele natuurlijke taal die gebruikt wordt door Dove mensen en Vlaamse Gebarentaalgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Dove mensen behoren tot de linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de Vlaamse Gebarentaal een identificerende rol speelt. De Vlaamse Gebarentaal wordt hierbij erkend.

Art. 3. § 1. Er wordt een adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal, hierna de commissie te noemen, opgericht. Ze heeft tot opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren in verband met alle aangelegenheden die betrekking hebben op of weerslag kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal. De commissie formuleert deze adviezen en voorstellen op eigen initiatief, op aanvraag van het Vlaams Parlement of van de Vlaamse Regering. Alle adviezen en voorstellen zijn openbaar.

§ 2. De commissie bestaat uit vijftien leden. De leden ervan worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar. Dat mandaat is verlengbaar.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van de commissie, die minstens één lid bevat uit elk van de volgende categorieën :

1° verenigingen van Dove gebarentaalgebruikers;

2° ouders van dove kinderen die Vlaamse Gebarentaalgebruikers zijn;

3° scholen voor buitengewoon onderwijs van type 7;

4° lesgevers Vlaamse Gebarentaal;

5° tolken Vlaamse Gebarentaal;

6° taalkundigen met expertise op liet vlak van gebarentaalonderzoek.

Bij de samenstelling van de commissie streeft de Vlaamse Regering naar een grote vertegenwoordiging van Dove personen en Vlaamse Gebarentaalgebruikers. Minstens de helft van de leden zijn Dove personen, tenzij onvoldoende Dove personen zich kandidaat hebben gesteld. Ten hoogste twee derde van de leden zijn van hetzelfde geslacht.

§ 4. De Vlaamse Regering benoemt de leden van de commissie na een openbare oproep tot kandidaatstelling en volgens de nadere regels die zij bepaalt. De kandidaten verantwoorden hun bevoegdheid of hun beroepservaring, alsook hun motivatie om in de commissie te zetelen. Ook, indien mogelijk, vermelden ze van welke categorie, vermeld in § 3, eerste lid, zij deel uitmaken. Vertegenwoordigers namens de Vlaamse Regering mogen de vergadering met raadgevende stem bijwonen.

§ 5. De leden van de commissie oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid van de overheid. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met :

1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;

2° het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van een minister of staatssecretaris;

3° het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister of ministers tot wiens bevoegdheid de aangelegenheden, vermeld in § 1, eerste lid, behoren.

§ 6. Leden van de commissie worden door de Vlaamse Regering ontslagen, op eigen verzoek of om ernstige redenen op verzoek van de commissie. Elk lid dat de hoedanigheid verliest waarvoor het benoemd werd, alsook het lid dat een ambt, als vermeld in § 5, tweede lid, opneemt, is van rechtswege ontslagnemend. Bij ontslag of overlijden van een lid organiseert de Vlaamse Regering een nieuwe oproep tot kandidaten. De door de Vlaamse Regering benoemde vervanger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

§ 7. Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door de dienst, aangewezen door de Vlaamse Regering. Dat secretariaat zorgt voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de commissie.

§ 8. De Vlaamse Regering stelt de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van de commissie vast.

Art. 4. § 1. De leden van de commissie duiden uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Deze moeten van verschillend geslacht zijn.

§ 2. Binnen drie maanden nadat ze werd ingesteld, bepaalt de commissie haar huishoudelijk reglement en legt het ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.

§ 3. De Vlaamse Regering stelt de commissie uit eigen beweging of op haar verzoek alle informatie ter beschikking die noodzakelijk is voor de adviesopdracht. De commissie kan de personeelsleden van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid verzoeken om de nodige technische toelichting te verschaffen.

§ 4. De commissie kan subcommissies oprichten die een deelaspect van het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal behandelen.

§ 5. De commissie beraadslaagt collegiaal over de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus. Als er geen consensus kan worden bereikt, wordt er gestemd en wordt de stemmenverhouding in het advies vermeld. Er kan een minderheidsnota aan het advies worden toegevoegd.

§ 6. De adviezen worden verstrekt binnen een termijn van dertig dagen na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag. In geval van spoed, die met redenen wordt omkleed, kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat die evenwel minder dan tien werkdagen mag bedragen.

§ 7. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de terbeschikkingstelling van tolken Vlaamse Gebarentaal ten behoeve van de commissie en haar subcommissies.

Art. 5. De commissie brengt elk jaar verslag uit van haar werkzaamheden. Dat jaarverslag wordt voor 15 mei van het volgende jaar bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Art. 6. § 1. De Vlaamse Regering erkent op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap één vereniging die de volgende opdrachten vervult :

1° bijdragen tot de kennis van de Vlaamse Gebarentaal door eigen wetenschappelijk onderzoek en door het coordineren, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek terzake;

2° bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal en die ontwikkeling ondersteunen;

3° het ontwikkelen van leermiddelen met het oog op het onderwijzen van de Vlaamse Gebarentaal;

4° aanspreek- en contactpunt zijn voor binnenlandse en buitenlandse betrokkenen en belangstellenden.

§ 2. Deze vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° rechtspersoonlijkheid hebben krachtens de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

2° haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

3° een boekhouding voeren volgens een model dat door de Vlaamse Regering wordt bepaald;

4° een werking ontplooien die relevant is op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 3. De vereniging stelt een beleidsplan op voor elke beleidsperiode van vier jaar. Dat plan moet ingediend worden bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst. De Vlaamse Regering bepaalt de vorm van dat plan en de wijze en de datum waarop het ingediend moet worden. In haar beleidsplan beschrijft de vereniging het beleid dat zij de volgende vierjarige beleidsperiode wil voeren. Dat omvat onder meer de missie van de vereniging, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode wil realiseren, alsook de wijze waarop en de middelen en instrumenten waarmee ze dat zal doen. Ze duidt tevens aan hoe zij de communicatie en samenwerking met de gebruikers van de Vlaamse Gebarentaal zal invullen.

De erkenning wordt toegekend na een doorlichting en waardering van alle aspecten van het ingediende beleidsplan op het vlak van doelgerichtheid, beleidsmatige relevantie, efficiëntie en haalbaarheid. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels terzake.

§ 4. Op basis van de doorlichting en waardering van het ingediende beleidsplan, vermeld in § 3, derde lid, kent de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, aan de erkende vereniging een vierjarige subsidie toe voor de uitvoering van haar beleidsplan. Die subsidie wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoidigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, en kan daarnaast tussentijds verhoogd worden.

§ 5. De Vlaamse Regering sluit met de erkende vereniging per beleidsperiode een beheersovereenkomst af waarin minimaal bepaald wordt :

1° op welke wijze het ingediende beleidsplan aangepast moet worden afhankelijk van zowel de doorlichting en waardering ervan, als de toegekende vierjarige subsidie;

2° op welke wijze er over de uitvoering van dat beleidsplan gerapporteerd moet worden;

3° op welke wijze de uitvoering van het beleidsplan geëvalueerd wordt;

4° hoe de toegekende subsidie door middel van voorschotten uitbetaald wordt en de reservevorming geregeld wordt;

5° hoe het toezicht op de werking van de vereniging en, meer specifiek, op de aanwending van de toegekende subsidie uitgeoefend wordt;

6° welke maatregelen de Vlaamse Regering kan nemen, onder meer wat de erkenning betreft, als aan de voorwaarden, bepaald in § 2, niet meer wordt voldaan, de uitvoering van het beleidsplan negatief wordt geëvalueerd of de aanwending van de subsidie onvoldoende wordt verantwoord. Elke beheersovereenkomst en elke wijziging en verlenging ervan, worden binnen twee maanden na hun vaststelling door de Vlaamse Regering meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

Art. 7. De Vlaamse Regering kan subsidies toekennen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal, onder meer door de organisatie, medeorganisatie of ondersteuning van sensibiliserende activiteiten. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels terzake.

Art. 8. Binnen de perken van de begrotingskredieten, neemt de Vlaamse Regering, na advies van de commissie, vermeld in artikel 3, alle initiatieven die nuttig en nodig zijn om het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal mogelijk te maken in de verschillende gebieden die onder haar bevoegdheid ressorteren. De Vlaamse Regering rapporteert tweejaarlijks aan het Vlaams Parlement over de voortgang terzake. Het eerste tweejaarlijks rapport wordt bij het Vlaams Parlement ingediend binnen twee jaar na de benoeming van de leden van de commissie. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

B. ANCIAUX

Nota’s

(1) Zitting 2005-2006.

Stukken. — Voorstel van decreet : 729, nr. 1. — Verslag : 729, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 729, nr. 3

Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 26 april 2006.

The Muppets


Walter is de grootste Muppets fan ter wereld en hij is met zijn beste vrienden Gary en Mary op vakantie in Los Angeles. Hij ontdekt het slechte plan van de rijke oliemagnaat Tex Richman om het Muppet theater te sluiten en er een olieplatform van te maken. Er is 10 miljoen dollar nodig om het theater uit de handen te redden van de oliebaron. Walter, Mary en Gary willen Kermit helpen om de Muppets weer bij elkaar te brengen.


DO 27/12/2012 om 14:00 uur

Casino Beringen

23 december 2012

Graag gelezen!

Graag gelezen!IMG_9742.jpg

Lees-, kijk- en luistertips voor tijdens de kerstvakantie!

Op zoek naar aanraders voor de kerstvakantie? Een voor jou nog onbekend muziekgenre, een film die je moet gezien hebben of gewoon een goed boek? Tijdens de maand december vind je in de hoofdbib een overzicht van lees-, kijk- en luistertips samengesteld door leners en bibliotheekmedewerkers.

Of heb je zelf een mooi boek gelezen en wil je dit graag delen met ons en met andere lezers? Vul dan zeker het aanradersformulier in. Dit kan op een kaartje in de bib of via het e-formulier op de website www.beringen.be/bibliotheek (link ‘Like’).

Wij verzamelen al deze tips en publiceren ze in de 'Aanraderslijst Bibliotheek Beringen'. Deze lijst is ook te bekijken op de website van de bibliotheek.

Enkele voorproefjes:

Bibtips jeugd

Het kleine paradijs/Jef Aerts
De zeven levels/Marina Theunissen
Alarm!/ Patrick Carman
De outsiders/John Flanagan
Hoe Otto beroemd werd/Carla van Collenburg
De groene ijsbeer/Wout Thielemans
Miko en de zeeprinses/An & Louise

 

Bibtips volwassenen

Het elfde uur/James Patterson
De geheime brief/Barbara Bradford Taylor
Een hologram voor de koning/Dave Eggers
Een manier van vriendschap/Paul Auster
Misplaatste kussen/Sandro Veronesi
Onmisbaar/Iris Johansen

22 december 2012

Ook volgend jaar!!!

21 december 2012

De bibkalender 2013

De bibliotheek heeft haar nieuwe bibkalender 2013 klaargestoomd!

 

In 2013 ben je in de bib ook weer aan het juiste adres voor de Gedichtendag, boeiende lezingen, leuke voorleeskwartiertjes, de Verwendag en nog veel meer!

 

Bemachtig 1 van de gratis exemplaren vanaf 24 december 2012 in de hoofdbibliotheek of in de uitleenposten.

bibkalender 2013.jpg

20 december 2012

Kerstconcert Exsultate

Een dag van vreugde...
Een dag van vrede...
A day of glory...

Exsultate o.l.v. Bruno Sprengers presenteert haar kerstconcert op 
Zaterdag 22 December
i.s.m. koor Cantilone Borgloon & de Zonhovense Leeuweriken.
Na enkele kerstconcerten met Festria hebben we ervoor gekozen om te 'vernieuwen'' en dit jaar met twee groepen een interessante samenwerking aan te gaan. Het kinderkoor de Zonhovense Leeuwerikenzingen leuke kerstliederen en zorgen voor een typische kerstsfeer. Cantilone is een koor uit Borgloon waarmee Bruno al eerder mee heeft kennis gemaakt. Zij staan, net als ons, open voor muzikale samenwerkingen. Samen met hen zingen we enkele mooie liederen. Maar uiteraard zingen wij Exsultate ook nummers apart. Het beloofd weer een variërend en sfeervol kerstconcert te worden met begeleiding van orkest. 

Kortom een boeiend programma met parels van kerstliederen door de eeuwen heen: traditioneel, verrassend en...in alle talen. Beslist de moeite! In de bijlage vindt u affiches met meer info en om eventueel te plaatsen op uw site.
 
Met vriendelijke groeten
Koor Exsultate

Roeland Henkens wint Cultuurprijs 2012

De trotse winnaar van de Cultuurprijs 2012 is de jonge muzikant Roeland Henkens. Hij is opgegroeid binnen de Harmonie van Paal en heeft nadien zijn vleugels wijd open geslagen. Als 21-jarige muzikant speelt Roeland al freelance producties in België maar ook in het buitenland met soloconcerten in onder meer Praag, Rotterdam, Frankfurt, Leuven, Paal en Werchter. Zijn muzikale noten blaast hij op trompetten van de Nederlandse instrumentenbouwer Van Laar.

Roeland1.jpg

Zijn toch al vele nominaties en prijzen op muzikaal vlak zijn schitterend te noemen. Zo ontvangt Roeland een studiebeurs van de Provincie Limburg: STROOM. Behaalde hij de eerste plaats op de grootste wedstrijd Kamermuziek voor Koper kwintet ter wereld met zijn ensemble EBURON en ontving hij de grootste onderscheiding Bachelor aan het Koninklijk conservatorium van Brussel.

Daarnaast werd Roeland tweede tijdens de finale van Prinses Christina Concours en studeert hij als enige Belg in Frankfurt om zich te specialiseren in het trompetspel. Een mooi palmares en dan hebben we nog niet eens alles genoemd. Het is dan ook meer dan terecht dat Roeland Henkens uit handen van de uittredende schepen van cultuur Mario Volders het beeldje in ontvangst mocht nemen.

Namens alle inwoners van Beringen feliciteren we Roeland Henkens met het winnen van de Cultuurprijs 2012.

19 december 2012

Music for Life van STUBRU: aandacht voor dementie

Ook de bib besteedt samen met het OCMW aandacht aan de Music For Life actie 'dementie' van STUBRU. Tijdens de kerstmarkt in het woon- en zorgcentrum Corsala op vrijdagnamiddag 14 december heeft de bib een themastand over dementie. Deze themastand verhuist naar het Dienstencentrum De Klitsberg in Paal voor de filmvoorstelling 'Iris' op donderdag 20 december.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Sluitingsdagen tijdens de eindejaarsperiode

Hoofdbibliotheek

maandag 24 december 2012 vanaf 16.00 uur

dinsdag 25 december 2012

woensdag 26 december 2012

maandag 31 december 2012 vanaf 16.00 uur

dinsdag 1 januari 2013

vrijdag 4 januari 2013

 

Beverlo

woensdag 26 december 2012

 

Koersel

woensdag 26 december 2012

 

Paal

maandag 24 december 2012 van 17.30 tot 19.30 uur

woensdag 26 december 2012

maandag 31 december 2012 van 17.30 tot 19.30 uur

 

Spelotheek

van maandag 24 december tot en met maandag 31 december 2012

vrijdag 4 januari 2013 

18 december 2012

Een etiket geeft inzicht maar geen uitzicht!

Een etiket geeft inzicht maar geen uitzicht!

 

Een kind dat teveel huilt, is een huilbaby.

Een kind dat zeer actief is, heeft ADHD.

Een kind dat snel afgeleid wordt, heeft concentratieproblemen…

 

Onderwijs & Opvoeding organiseerde op 27 november i.s.m. CC Beringen de infoavond ‘Etiket in de aanbieding’. Maar liefst 230 aanwezigen werden op sleeptouw genomen! Veel ouders zitten immers met vragen rond mogelijke diagnoses, vaak al vanaf de kleuterleeftijd. Ook voor leerkrachten is dit een moeilijke oefening: wanneer moet je opvallend gedrag melden en spreek je van een ‘probleem’, wanneer verwijs je door? Het lijkt wel of tegenwoordig bijna ieder kind iets heeft. Of zien we te snel problemen? Plakken we te snel labels op kinderen, ook in gevallen dat dit niet nodig is?

Rik Prenen, gedragsdeskundige en docent te KU Leuven, heeft uitgebreid bij dit thema stil gestaan. Om de complexiteit van onze natuurlijke drang om mensen te taxeren uit te leggen, werd gestart met een stukje geschiedenis. Waar men een periode over een duivelskind en exorcisme sprak, werd tijdens een andere periode de volledige schuld bij de moeder gelegd wanneer het fout liep. Gelukkig veranderen tijden en inzichten!

Rik Prenen lichtte eveneens toe wat de voor- en nadelen zijn van labels plakken: gaande van een opgelucht gevoel (het is niet mijn fout!), tot het stigmatiseren van het kind.

Een belangrijke boodschap die werd uitgedragen is om naar de eigenheid van het kind te kijken, en te kijken naar wat WEL werkt. Ook communicatie en afstemming tussen ouders, school, opvang… vormt een belangrijke sleutel.

Maar ook biologie speelt een rol! Vaak hebben we de neiging om de capaciteiten van de kinderen te overschatten. Niet kunnen staat niet gelijk aan niet willen! De hersenen hebben nog heel wat groeiwerk in het vooruitzicht.

Het improvisatietheater ‘InSpinazie’ zorgde regelmatig voor een luchtige noot. Dramatisch, dan weer hilarisch. Zo werden tijdens een Zumba-les diagnoses aangepakt, konden de mensen een gokje wagen over wie al dan niet kinderen heeft en werd een sterk stuk gebarentaal getoond. Het publiek kwam, zag en genoot!

17 december 2012

Eindejaarsactie Beringen van start!

Eindejaarsactie Beringen van start!

Op zaterdag 1 december start de eindejaarsactie van Beringen. Gedurende gans de maand december krijgt u bij elke aankoop in een van de 110 deelnemende handelszaken uit Beringen, Paal, Beverlo, Beringen-Mijn en Koersel een genummerd lotje.

Met dit lotje maakt u kans om één van onze mooie prijzen te winnen. De prijzenpot bestaat dit jaar o.a. uit een Toyota Aygo, een elektrische fiets, een reischeque, gratis tanken, een flatscreen TV, een I-pad en tal van kleinere prijzen en vele waardebons van onze deelnemende handelszaken.

Deelnemers kan u herkennen aan de affiche die in de winkel hangt. Er zijn ook brochures verdeeld in Beringen, waarin elke handelszaak vermeld staat, zodat u gericht uw aankopen kan plannen. Ook enkele marktkramers nemen deel aan dit succesvol initiatief.

De lijst van de winnende loten zal beschikbaar zijn bij de deelnemende handelaars vanaf 8 januari 2013 en op de website www.beringen.be. De winnaars kunnen zich bekend maken bij de organisatie tot uiterlijk 26 februari 2013 en worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking die doorgaat op vrijdag 1 maart 2013.

Deze actie wordt georganiseerd door de stedelijke middenstandsraad van Beringen i.s.m.Stad Beringen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst lokale economie van de stad Beringen,

Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen. T 011 43 02 04 of middenstand@beringen.be

Brochure-eindejaarsactie-2012-1.jpg

16 december 2012

A Day of Glory

A     Day    of    Glory

 

Hoeveel glorieuze dagen telt u in een jaar????

 

Dit is er zeker één van, dus mis hem niet!

 

Op zaterdag 22 december om 20u in de St. Willibrorduskerk van Heusden Centrum, presenteert Exsultate u opnieuw een sprankelend kerstconcert.

 

Samen met het koor Cantilone uit Borgloon en het kinderkoor De Zonhovense Leeuweriken  brengen ze u de mooiste kerstliederen in een enig samenspel van zang, muziek en woord.

 

Kortom: gun uzelf, uw familie en vrienden een heerlijk kerstcadeau, een werkelijke day of glory!

 

Na het concert kunt u de kerstvrede en –vreugde nog verlengen met een glaasje wijn en een worstenbroodje.

 


15 december 2012

Vernieuwde catalogus vanaf 3 december

Vernieuwde catalogus vanaf 3 december

Catalogus.jpgOp 3 december werd het Limburgs bibportaal gelanceerd, een initiatief van de provincie Limburg, Bibnet en de bibliotheken in het Provinciaal Bibliotheeksysteem Limburg.
Via bibportaal zal het eenvoudiger worden de catalogi van de andere Limburgse bibliotheken en zelfs de catalogi van bibliotheken in andere provinciale bibliotheeksystemen te doorzoeken.

Daarenboven wordt de collectie van de bibliotheek aantrekkelijker gepresenteerd, verrijkt met heel wat extra digitale informatie en data zoals links naar nuttige websites, lees- en luistertips, persartikels, achtergrondinfo in Wikipedia en activiteiten in UiTinVlaanderen.

Via de talrijke verfijningsrubrieken, zoals materiaal, type, doelgroep, onderwerp, auteur, ..., vind je makkelijk de weg naar het werk dat je zoekt.

De nieuwe zoekomgeving biedt ook een aantal interactieve mogelijkheden om met de collectie om te gaan. Je kan als lener boeken, muziek en films beoordelen, taggen, becommentariëren en lijstjes aanleggen, die je kan versturen of delen met anderen via Facebook en Twitter.social-media-marketing.png

Via de aansluiting op het bibportaal bouwen de Limburgse bibliotheken mee aan de verdere uitbouw van de digitale bibliotheek.

Ontdek onze vernieuwde catalogus, nu ook rechtstreeks via beringen.bibliotheek.be.
Het bibpersoneel zal je graag op weg helpen.