28 februari 2013

Nieuwe tijdschriften in de kijker!

Nieuwe tijdschriften in de kijker!

De bib heeft een 200-tal abonnementen op tijdschriften en magazines voor professionele activiteiten, maar ook vrijetijdsbesteding zoals sport, reizen, handwerk, ...
Het recentste nummer van een tijdschrift kan je inkijken in de bibliotheek, oudere nummers kunnen ook ontleend worden.aa Coverpagina_Genoeg_95-1.jpg
De hoofdbib heeft vanaf nu 9 nieuwe tijdschriften voor jou in de aanbieding!
    - Running.be en Grinta! staan boordevol handige fiets- en looptips en trainingen.
    -  Ottobre design geeft je inspiratie om je eigen trendy kinder- en jongerenmode te maken via werkpatronen.
    -  Libelle mama zorgt voor advies over opvoeding en ontwikkeling van je kind en geeft veel ideeën om te knutselen, lezen,…

aa libelle mama.jpg

En binnenkort … Geschiedenis magazine, Genoeg, Wetenschap in beeld, Op weg GR en Pasar.
Ook in de uitleenposten kan je tijdschriften lezen en ontlenen.27 februari 2013

Gobelijn versus Panamarenko

Tentoonstelling 'Gobelijn versus Panamarenko'

Werd de Belgische kunstenaar Panamarenko beïnvloed door professor Gobelijn uit de stripreeks Jommeke?  De expo Gobelijn vs. Panamarenko zegt van wel en staaft die bewering met frappante voorbeelden.  Denken we maar aan de Glazen bol, de Straalvogel, de Grasmobiel, enz…

Met een bezoek aan deze tentoonstelling maken kinderen en jongeren op een speelse manier kennis met kunst en de kunstwereld. Er wordt een leuke link gelegd tussen de werken van Panamarenko en de knotsgekke uitvindingen van Gobelijn, die blijkbaar toch niet zo knotsgek zijn. Op deze manier krijgen de leerlingen tegelijkertijd een andere kijk op stripverhalen.

De tentoonstelling is samengesteld uit diverse werken van zowel Panamarenko als Jef Nys, de tekenaar van Jommeke.  Er zijn grote tekeningen te zien, schetsen, foto’s, enz…  Het mooiste object van de tentoonstelling is een levensgrote Grasmobiel.

Affiche pana.jpg


26 februari 2013

Workshop Graffiti by Urban Crafts

DIY-Café: Workshop Graffiti by Urban Crafts

jeugdhuis Club 9

 • woensdag 27 februari 2013 13:30

Urban Crafts stuurt zijn strafste graffiti-specialist naar Club 9. Samen pimpen we de binnen- en buitenmuren van het jeugdhuis!

Deelnemen kost € 5 en je krijgt er een gratis lidkaart bij!
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar tatjana@club9.be .

Meer info: http://https://www.facebook.com/events/338473059592284/

aadiy-cafe-workshop-graffiti-by-urban-crafts-id3994139-510x342.jpg

25 februari 2013

Dave Schops is de nieuwe schepen van de bib

Dave Schops is de nieuwe schepen van de bib

Dave Schops neemt als schepen van de bibliotheek de fakkel over van Mario Volders. Zijn bevoegdheid is 'Vrije Tijd'. 

 

Schops-Dave.jpg


24 februari 2013

Vermindering van de personeelskosten van de stad Beringen

Gevolgen van de vermindering van de personeelskosten van de stad Beringen

Op maandag 11 februari 2013 werden in een extra schepencollege de principes goedgekeurd voor de invulling van het nieuwe normkader voor de gemeentelijke organisatie. Ook de toepassing van deze principes op individueel vlak werd door het college van burgemeester en schepenen gevalideerd.

Om kort op de bal te spelen en de personeelsleden niet te lang in een periode van onwetendheid en onzekerheid te laten is ervoor geopteerd om vorige week dinsdag en woensdag in alle rust en sereniteit de communicatie te voeren met de individueel getroffen personeelsleden. Deze interne communicatieronde door het  managementteam van de Stad Beringen is thans afgerond. Enkel voor het poetspersoneel (van het gemeentebestuur) is deze oefening nog lopende.

De komende weken zullen er interne procedures worden opgestart voor resterende openstaande betrekkingen waarbij nog een aantal personeelsleden die vorige week slecht nieuws kregen een nieuwe kans zullen krijgen voor een contract van onbepaalde duur indien zij aan de voorwaarden voldoen. Dit betreft nog een achttal functies.

Tenslotte zijn er nog de op te vangen afwezigheden wegens verlofstelsels (zoals loopbaanonderbreking e.d.) die moeten vervangen worden. Op zich zijn er dus ook voor een aantal personeelsleden nog kansen om aan boord te blijven in de gemeentelijke organisatie.

Deze elementen bemoeilijken een exacte becijfering van het aantal naakte ontslagen. Een ‘naakt ontslag’ is voor het stadsbestuur een personeelslid met een contract voor onbepaalde duur dat in opzeg wordt geplaatst. De contracten voor bepaalde duur, d.w.z. met een door alle partijen vooraf gekende en aanvaarde einddatum, die eindigen door het verstrijken van de duur zijn vanzelfsprekend geen ontslagen in de letterlijke zin van het woord.

Een gefundeerde voorspelling resulteert in volgende cijfers over de jaren 2013-2014:

- het contract van 28 personen eindigt op de voorziene einddatum
- in totaal worden 19 gepensioneerden niet vervangen
- er werden 5 functies uitdovend geplaatst
- dit betekent dat maximaal 25 personen met een contract van onbepaalde duur in opzeg worden geplaatst

Een gedeelte van deze 25 personen zullen wel nog opgevist kunnen worden in de openstaande functies, de nieuwe functies of de vervanging van de afwezigheden, zodat het absolute cijfer van de naakte ontslagen nog naar beneden zal gaan richting ongeveer 17 personen die blijvend uit dienst zullen moeten treden.

VTE. De gehele oefening gebeurde in nauw en constructief overleg met de vakorganisaties met de beperking van het aantal naakte ontslagen tot een strikt minimum als uitgangspunt.

Vandaag wordt de principiële goedkeuring gevraagd van de gemeenteraad van deze nieuwe algemene organisatiestructuur en het begeleidende personeelskader met het aantal VTE per dienst. Dit als belangrijk onderdeel van het globaal intern herstelplan voor de gemeentefinanciën van de Stad Beringen.

Deze goedkeuring is vereist zodat het college van burgemeester en schepenen kan starten met de organisatie van de interne procedures voor de resterende openstaande betrekkingen, de nieuwe functies en vervangingen van afwezigheden.

Uiteraard worden er pas definitieve individuele beslissingen over personeelsleden formeel geagendeerd op het  college van burgemeester en schepenen na 11-03-2013 aangezien op deze datum het nieuwe personeelskader definitief wordt vastgesteld.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Patrick Witters

Schepen personeel en financiën

Maurice Webers

Burgemeester

23 februari 2013

RAISE YOUR VOICE 2013

 

RAISE YOUR VOICE 2013: Koor- en zangtreffen.

Beringen, Casino, 2 maart 2013Raise-Your-Voice.jpg

Raise Your Voice is een koor- en zangtreffen tussen lokale zangverenigingen, zanggroepen, koren, zangers en zangeressen op zaterdag 2 maart 2013 in het Casino.

Net zoals bij Muziekmozaïek in 2010 zijn de partners de stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD), de cultuurdienst en de dienst diversiteit en solidariteit. Deze editie is vooral de Academie van Muziek, Woord en Dans de grote initiatiefnemer.

Het project heeft als doel een brug te vormen tussen het DKO (“de academie”) en de amateur(zang) verenigingen in de regio. De samenwerking met de stedelijke diensten en adviesraden Cultuur en Integratie, zorgen ervoor dat dit project een breed gedragen karakter en multiculturele uitstraling heeft.

Het evenement wordt geopend met een woordje door de directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Jos Baptist en schepen van cultuur Patrick Witters. Aansluitend zal het integratiekoor, bestaande uit leerlingen van de academie en lokale bewoners, de spits afbijten door enkele (volks)liederen te brengen. Daarna zullen verschillende zanger(essen) en koren ons laten genieten van allerlei mooie klanken en nummers op verschillende locaties in het Casino.

Raise your Voice presenteert u de volgende deelnemers: koren van de SAMWD, Feel Good Beringen, F:em@il Lummen, JAKL Shantykoor Heppen, Jazzkoor SAMWD, Kathedraalkoor Hasselt, de Mustafa’s, Laetare Musica Herk De Stad en Exsultate Heusden -Zolder. Eveneens zal er een lezing worden gegeven met als thema ‘ontdek je stem’.

Raise Your voice is een volledig gratis bij te wonen evenement.

Voor meer info kan u terecht bij:

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Harpstraat 14
3582 Beringen
011 / 42 42 77

 

 

22 februari 2013

‘Neeka in concert’ was een voltreffer!

‘Neeka in concert’ was een voltreffer!

Neeka 1.JPG

Op donderdagavond 31 januari 2013 kon het publiek in de hoofdbib genieten van een concert van de

Vlaamse singer-songwriter Neeka! Ze bracht een perfecte set met poëtisch klinkende nummers uit

haar 4 albums ter gelegenheid van Gedichtendag.

Gedichtendag wordt elk jaar grootschalig gevierd in Vlaanderen en Nederland. Dit jaar was het tevens

de start van de eerste Poëzieweek, die loopt tot 7 februari en Muziek als thema heeft.

21 februari 2013

PER(R)ONGELUK

Opvoeringen toneelvereniging Pallieter,

Op 23, 24 februari en 1 en 2 maart brengt Pallieter het toneelstuk "PER(R)ONGELUK"

Aanvang 20.00 uur - Behalve zondag 24 februari dan is er enkel een namiddagvoorstelling om 15.00 uur.

Plaats: Parochiezaal Paal

Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa. Voor reservatie of info kan je terecht bij Vanmol Theo - 0478/32 76 47 of via mail: pallieter.paal@gmail.com

Frederik en Isabelle hebben op het laatste perron van het station ruzie over hun toekomst huwelijksfeest. Kwaad omdat ze haar zin niet krijgt gooit Isabelle haar dure verlovingsring die ze van Frederik heeft gekregen weg over de ballustrade aan de rand van het perron. De ring komt terecht op een lager gelegen braakliggend stuk terrein waar een aantal clochards en bedelaars huizen onder de twee bruggen. Als Frederik even later op het terrein verschijnt om de ring te zoeken, blijkt deze onvindbaar. Tijdens het zoeken naar de ring leert hij de mensen die onder de bruggen huizen kennen. Maar wie heeft er nu de ring? Komt het goed tussen Frederik en Isabelle? Heel wat vragen dus die een antwoord vinden in deze romantische komedie die afwisselend, ontroerend, spannend en grappig is.

affiche toneel copy.jpg


20 februari 2013

Beringen herstelt het structureel evenwicht van haar financiën

Beringen herstelt het structureel evenwicht van haar financiën

Sinds 2011 wordt er door de stad Beringen structureel meer uitgegeven dan er inkomsten gegenereerd worden. Prognoses voor de volgende jaren bevestigden deze tendens en de reserves raken op. Om het tij te keren moet de stad op korte termijn 4,5 miljoen euro besparen op haar werkingsbudget. De stad Beringen heeft dan ook een globaal intern herstelplan uitgetekend om deze ingreep gecoördineerd te laten verlopen. Een gecombineerd pakket aan maatregelen moet Beringen op korte termijn terug financieel gezond maken en haar in staat stellen om de volgende jaren een gepast beleid te voeren.

Deze maatregelen hebben betrekking op zowel de beperking van uitgaven als de verhoging van de ontvangsten. De eerste aanzet werd eind 2011 gegeven bij opmaak van het budget 2012. Er werden maatregelen genomen om de personeelskosten te beperken, evenwel zonder effectieve ontslagen in eigen rangen. Anderzijds werden samenwerkingsovereenkomsten met externe partners in de sociale sector stopgezet en werd een stijging van de basisbelastingen vanaf 2013 meegerekend in het meerjarenplan. De gemeenteraad van januari 2013 bevestigde deze keuze en voerde bijkomend een nieuwe belasting in op onbebouwde percelen. De fiscale druk op inwoners en bedrijven van Beringen blijft echter nog relatief beperkt in vergelijking met andere lokale besturen.

Naast deze maatregelen werd ook de eigen organisatie en werking van de stadsdiensten kritisch onderzocht. Het pijnpunt in de financiën van de stad Beringen zit overduidelijk in de zeer hoge personeelsuitgaven. Het aandeel van de personeelsuitgaven in het exploitatiebudget is met 43,3 % het hoogste van Limburg. De stad Beringen is duidelijk op veel te veel terreinen actief. Het aantal personeelsleden is de afgelopen vier jaar jaarlijks met 4% gestegen, terwijl er een daling wordt vastgesteld in nagenoeg alle andere Vlaamse steden en gemeenten

Het bestuur heeft beslist om het personeelsbestand te verminderen tot op het niveau van de clustergemeenten (groep van socio-economisch vergelijkbare gemeenten volgens een studie van Belfius Bank) en dit vereiste een structurele besparing van circa 3 miljoen euro aan personeelsuitgaven.

Dit betekent dat de stad op korte termijn een afbouw met circa 67 voltijdse equivalenten van het totale personeelsbestand van 358 voltijdse equivalenten (bijna 20%) dient te realiseren.

De stad zal terugplooien op een aantal kerntaken en zal bepaalde dienstverlening weloverwogen stopzetten of drastisch afbouwen tot een basisniveau. Eén van de vuistregels bij de keuzes bestond in het terugtrekken van de stad indien er andere spelers op de markt zijn met hetzelfde aanbod aan dienstverlening. Daarnaast zal er natuurlijk ook moeten ingezet worden op een aantal beleidsaccenten zoals buitenschoolse kinderopvang, openbare netheid en strijd tegen zwerfvuil. Het stoppen of afbouwen van bepaalde diensten werd vertaald in een nieuwe organisatiestructuur met een aangepast personeelskader van 293 voltijdse equivalenten. Deze ingreep werd ook aangewend om de diensten efficiënter te organiseren en een aantal anomalieën uit het verleden weg te werken.

De afbouw van het personeelsbestand van de stad wordt in de eerste plaats gerealiseerd door natuurlijke afvloeiingen. Nakende pensioneringen zullen niet meer heringevuld worden, contracten van  bepaalde duur worden niet verlengd en de diensten die in de nabije toekomst worden overgedragen(zwembad aan Sportoase en containerpark aan Limburg.net) worden opgeheven.

Deze ingrepen zijn echter onvoldoende om de vereiste besparing te bereiken. Zonder ‘naakte ontslagen’ kan de doelstelling onmogelijk bereikt worden. De stad spant zich evenwel maximaal in om het aantal naakte ontslagen tot een absoluut minimum te beperken. Voor de getroffen personeelsleden heeft de stad een aangepast ‘sociaal plan’ klaar waarbij de personeelsleden zullen begeleid worden naar een nieuwe job via een uitstroomtraject (outplacement).

De ingreep op het personeelsbestand is uiteraard zeer drastisch maar is vereist om de financiële leefbaarheid van de stad Beringen in de toekomst te vrijwaren en om ook ruimte en middelen te creëren voor de verdere ontwikkeling van de stad Beringen. Er dienen zich op korte termijn immers een aantal projecten aan die beeldbepalend zullen zijn voor de stad Beringen. Niet inzetten op deze projecten door budgettaire problemen zou nefast zijn, ook voor de gemeentefinanciën. De ontwikkeling en groei van Beringen als stad creëert immers ook een intrinsieke meerwaarde die de inwoners in de toekomst alleen maar ten goede zal komen.

De nieuwe organisatiestructuur met aangepast personeelskader werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en zal op 18 februari 2013 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De vakbonden en personeelsleden worden uiteraard uitgebreid ingelicht over de noodzakelijke reorganisatie. De bevoegde schepenen zullen in overleg met de diensten de beleidsaccenten voor het strategisch meerjarenplan 2014–2019 bepalen rekening houdend met het beschikbare personeelskader. Bepaalde dienstverlening zal worden afgebouwd maar anderzijds geeft deze reorganisatie ook de kans om extra in te zetten op nieuwe beleidsprioriteiten.

De belastingsverhoging, de ingreep op de personeelskosten en nog andere maatregelen zijn een bittere noodzaak doch hebben één belangrijke doelstelling voorop: een goed gestructureerd, efficiënt en financieel gezond stadsbestuur vrijwaren dat de uitdagingen van de toekomst kan aangaan.

Namens het college van burgemeester en schepenen stad Beringen

19 februari 2013

Lenteconcerten voor fijnproevers

Dat de bescheiden Sint Brigida parochiekerk van Koersel een kerkje is waar klassieke muziek tot zijn recht komt mochten we bij het Concert van Capella Nova van april 2011 ervaren.
Toen in mei 2012 het  concert ter gelegenheid van de inspeling van het  gerestaureerde historische Theodoor Smet Orgel plaats had werd deze ervaring alleen maar versterkt.
In 2013 willen we dit erfgoedpatrimonium opnieuw onder de aandacht brengen door enkele uitmuntende concerten in te richten.

Dit initiatief gaat uit van de Kerkraad en Parochieraad van Koersel, de Stuurgroep Monumentenzorg, Davidsfonds Koersel, vtbKultuur Beringen, en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en heeft de steun van de Stad Beringen.

Kom je met ons meegenieten? Wens je deel uit te maken van ons orgelcomité? Laat het weten!

UITNODIGING.jpg

18 februari 2013

Mixed Voices

2013 affiche lenteconcert.jpg

17 februari 2013

Kinderwandeling natuurspeurdertjes: Frisse neuzentocht

Op avontuur in de natuur voor kinderen van 5 tot 7 jaar (en hun ouders).

We ontdekken de natuur in de omgeving van De Watersnip. Een leuke namiddag uit met allerlei activiteiten buiten, afgesloten met een verrassend knutselmoment. 
Deelnameprijs 1,50 euro per kind, koekje en drankje inbegrepen !
 

16 februari 2013

WEG, VIES PECH !!!

Op vrijdag 1 februari ’13 meldde de Stad Beringen dat ze de volgende werkingen Arktos in de vier wijken stopzetten op 1 juli 2013 omwille van bezuinigingen:

Kinderwerking, tienerwerking, jongerenwerkingen vrijwilligerswerking in Wijerdijk

Tienermeisjeswerking (Trendz-girlz), Meisjeswerking (Go-girlz) en +16jarigenwerking en jongerenwerking in Tuinwijk

Meisjeswerking (Stonefieldkizz) en jongerenwerking (Stonefield) in Steenveld

Meisjeswerking (Watergirls), tienerwerking en twee jongerenwerkingen in Waterstraat

Het Straathoekwerk ontving dezelfde boodschap tijdens de maand januari : midden 2013 stopt het.

Straathoekwerk is bijna drie jaar actief in diverse wijken in Beringen met telkens ook positieve evaluaties door het Stadsbestuur.

Sinds 1998 heeft Arktos, samen met jongeren in de wijken, Tuinwijk – Steenveld en Waterstraat diverse projecten georganiseerd. Steeds hebben we gekozen voor de jongeren die een duwtje in de rug nodig hebben om iets te maken van hun toekomst. Naast de centen van de Stad Beringen heeft Arktos heel wat bijkomende centen verzameld om jongerenlokalen te renoveren én om knappe projecten met jongeren op te zetten in de wijken. In samenwerking met diverse partners, waaronder het LiSS en RIMO, en stedelijke diensten werden er dagelijks kleine wonderen gerealiseerd voor opgroeiende kinderen en jongeren in de wijken. Tijdens het voorbije jaar startte Arktos tevens met een werking in de wijk Wijerdijk.

Het straathoekwerk was hierbij dikwijls de signaalgever om Arktos-werkingen op te zetten in de wijken.

Daarnaast is het straathoekwerk voor heel wat gasten het – enige – aanspreekpunt om problemen te bespreken en/of op te lossen. Zodoende fungeert het straathoekwerk, samen met Arktos en Rimo, als belangrijke preventieve (f)actoren in de wijken.

We betreuren het enorm dat er zonder enig overleg beslist wordt om deze waardevolle werkingen in de wijken volledig stop te zetten. We vinden het bijzonder jammer dat onze eigen visies “vertrekken vanuit het potentieel van élk kind en élke jongere en het geloof in een samenleving die kansen biedt aan iedereen”, niet gerespecteerd wordt.

We doen een oproep aan u om uw engagement te tonen naar de jongeren van Beringen via het onderschrijven van een petitie, in de hoop dat de Stad Beringen deze beslissingen herziet.

De jongeren rekenen op uw steun!!!

Alle medewerkers van Arktos vzw, vormingscentrum Limburg en het LiSS

15 februari 2013

JEUGDBOEKENWEEK 2013

affiche250.jpg

14 februari 2013

Patrick Witters

Derde schepen Patrick Witters (CD&V)

Contactgegevens

Patrick Witters

Mijnschoolstraat 88

3580 Beringen

T 011 43 02 87

GSM 0495 30 29 13

patrick.witters@beringen.be

 

Privé-adres

Gelebergstraat 22

3583 Beringen

Spreekuren

 

De schepen houdt zitdag in het administratief centrum, Mijnschoolstraat 88 op

 •  maandag van 17 tot 18 uur
 •  ook op afspraak

Functies en bevoegdheden

 • Financiën
 • Personeel
 • Cultuur

13 februari 2013

STREETDANCE 2

STREETDANCE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Streetdance 2" speelt zich af in diverse grote steden in Europa en vertelt het verhaal van de atletisch gebouwde streetdancer Ash, die op zoek gaat naar de allerbeste dansers van de wereld om een dancecrew samen te stellen. Hij wil revenge nemen op de Amerikaanse groep Invinceble en krijgt daarvoor hulp van zijn maatje Eddie. Ze weten onder andere de bloedmooie Eva te strikken. Een heerlijke mix van Latin en Streetdance. Let the battle begin!

 

12 februari 2013

Cultuur in Beringen

TICKETS EN ABONNEMENTEN

Losse tickets

Voorverkoop en kassa
De prijzen worden telkens vermeld bij de voorstellingen. De voorverkoopprijs is geldig tot de dag vóór de voorstelling. De dag van de voorstelling zelf betaal je de kassaprijs.

Reducties
De derde prijs vermeld bij voorstellingen is de reductieprijs.
Wij geven 10% reductie voor: -25-jarigen, 55-plussers, +3-pas, CJP-ers, houders van een mindervalidenpas, groepen vanaf 10 personen. Eén begeleider per rolstoelgebruiker, houders van een begeleiderspas en begeleiders van groepen van minstens 10 kinderen krijgen een gratis ticket.

Bij familievoorstellingen krijgen leden van de Gezinsbond korting. De derde prijs vermeld bij deze voorstellingen, is de reductieprijs.

Kortingen kunnen niet gecummuleerd worden.

Abonnementen

Vrij abonnement
Een keuzeabonnement kan vanaf 4 verschillende voorstellingen.  Per voorstelling ontvang je tot 20% reductie op de ticketprijs in voorverkoop. Een abonnement kan gedurende het seizoen uitgebreid worden aan dezelfde voorwaarden.

Genre-abonnement
Kies je minimum 4 avondvoorstellingen binnen hetzelfde genre (humor, muziek, theater) dan krijg je een fikse extra reductie. Extra voorstellingen binnen één genre kunnen aan dezelfde voorwaarden bijgekocht worden. Enkele voorstellingen komen niet in aanmerking voor het genre abonnement. Meer info hierover kan je bekomen bij de cultuurbalie.

Forte abonnement
Bij de Forte Klassieke Recitals, kan je kiezen uit een abonnement voor de recitals in Beringen of voor de recitals in Beringen, Tessenderlo en Averbode.

 • Enkel Beringen: 6 recitals: 35€
 • Beringen, Tessenderlo en Averbode: 9 recitals: 50€

Zebra spaarkaart
Zebracinema heeft geen abonnementsformule maar wel een spaarkaart. Indien je 9x naar een Zebracinema komt, krijg je de 10de voorstelling gratis.

CC Beringen legt zijn abonnees in de watten...
Heb je een abonnement van CC Beringen, dan verwennen wij je gedurende het seizoen nog met andere voordelen, acties of attenties. Hou hiervoor de website in de gaten!

Reserveren en betalen van tickets

Tickets kunnen gereserveerd worden: 

 • aan de cultuurbalie van Casino Beringen, Kioskplein 25 – 3582 Beringen
 • telefonisch op 011 45 03 10 – 011 45 03 12
 • e-mail: reservaties.cultuur@beringen.be

Betalen van uw tickets kan via:

 • overschrijving op rekeningnummer: BE38  0682 0235 6272
 • Cash of via bankcontact aan de cultuurbalie in Casino Beringen

Na ontvangst van de betaling, kan je de tickets afhalen aan de cultuurbalie of sturen wij de tickets op.
Opgelet: reservaties blijven geldig gedurende 30 dagen. Indien de tickets hierna niet betaald zijn, wordt de reservatie geannuleerd en worden de tickets terug in de verkoop gebracht. Niet betaalde, gereserveerde tickets dienen 30 minuten voor aanvang van de voorstelling afgehaald te worden. Zo niet, worden ze doorverkocht.  

Cadeaucheque CCB

Op zoek naar een leuk geschenk? Geef een cadeaucheque van CC Beringen. Je bepaalt zelf de waarde. De cheques zijn geldig bij onze eigen activiteiten, met uitzondering van Zebracinema en de klassieke recitals van Forte. De cadeaucheque blijft 1 jaar geldig na uitgiftedatum.

11 februari 2013

STREETDANCE 1

STREETDANCE 1
Streetdance is een dansfilm waarin een groep streetdancers samenwerkt met balletdansers van de Royal Dance School om de Street Dance Championships te winnen. De streetdancers vinden hun nieuwe danspartners maar arrogant, de dansers vinden hen andersom ordinaire straatjeugd. Maar om te winnen zullen ze toch naar elkaar moeten kijken. Alleen dan kunnen ze ontdekken hoe ze samen iets nieuws kunnen doen en de top bereiken.

Originele versie

10 februari 2013

BREAKDANCE KROKUS

BREAKDANCE KROKUS - VANAF 14 JAAR

SAM DE WAELE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam De Waele vond in 1999 zijn passie: breakdance. Nog geen twee jaar later stichtte hij de groep Psycho B-Boys. Na zijn eerste overwinning van Best Show op het event B-day was hij niet meer te stoppen. Als artistiek leider van Psycho B-Boys heeft hij al talloze optredens en workshops in Benelux op zijn cv staan. Sam danste ook bij verschillende theatercompagnies. Op twintigjarige leeftijd presenteerde hij zijn eigen dansvoorstelling: PISH POSH, een funky mix van breakdance, jazzy live muziek en bodydrumming. Met Team Shmetta verovert hij nog steeds zowel nationale als internationale titels.

Sam weet met zijn charme, zijn persoonlijke visie op hiphop en zijn benenwerk haast elke jongere te boeien.

Om mee te dansen is gemakkelijke kleding vereist!

TOONMOMENT OP 15 FEBRUARI OM 19.00u

09 februari 2013

Bewegingsschool Happy Kids

Bewegingsschool Happy Kids

Op zondag 20 januari 2013 is de ‘Bewegingsschool Happy Kids’ terug van start gegaan.

Tijdens deze lessen worden kinderen tussen 3 en 5 jaar op een leuke manier in contact gebracht met sport/beweging. Niet door gevorderde technieken aan te leren, want hier zijn vele kinderen nog niet klaar voor. Wel door te werken aan basiscoördinatie en bewegingsvaardigheden.

Er wordt dan ook speciaal aandacht besteed aan de verschillende bewegingsfamilies: lopen/springen, duwen/trekken, heffen/dragen, klauteren/klimmen, kruipen/sluipen/rollen, draaien/roteren en hangen. Door deze vaardigheden aan te scherpen proberen we de kids op een toffe manier voor te bereiden op een latere sportieve attitude.

Dit voorjaar vinden er nog 6 lessen plaats, telkens op zondagvoormiddag van 10 tot 11 uur in sporthal Koersel, nl. op 17/02, 3/03, 17/03, 14/04, 28/04, 12/05. Ben je geboren in 2007, 2008 of 2009 en heb je zin om wat nieuws te proberen? Kom dan zeker een keer meedoen op onze ‘Happy Kids’ bewegingsschool.

De ouders zijn meer dan welkom en worden actief betrokken in deze lessen.

Dit is een organisatie van sportdienst Beringen i.s.m. basket Vatana Beringen KBBC.

aaa.jpg

Meer info: www.beringen.be/sportenrecreatie en www.happykids.vatanaberingen.be