17 februari 2015

Cultuurgazet vernieuwd

Na een periode van inactiviteit start de stedelijke cultuurraad van Beringen de cultuurgazet opnieuw op.  Je vindt de cultuurgazet voortaan op www.cultuurgazet.be 

07 maart 2013

Prijs beeldende kunst Beringen

Schrijf u in voor de Prijs Beeldende Kunsten 2013

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de stad Beringen in samenwerking met de Stedelijke Cultuurraad een Prijs Beeldende Kunsten. In 2013 is het thema “Fotografie en Nieuwe Media”. Inwoners van Beringen* vanaf 15 jaar kunnen zich uiterlijk tot 1 maart inschrijven. De prijs wordt uitgereikt op 23 maart in Galerij Casino Beringen. De hoofdprijs voor de laureaat is 750 euro en er is een aanmoedigingsprijs van 250 euro voor jong talent. De tentoonstelling Prijs Beeldende Kunsten 2013 loopt van 24 maart t.e.m. 7 april 2013.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij de cultuurdienst Beringen T 011 45 03 10, cultuur@beringen.be of www.beringen.be (pagina cultuur).    

* of personen die op het moment van deelname voor een onafgebroken periode van min. 3 jaar aangesloten zijn bij een Beringse Kunstkring die lid is van de cultuurraad.  

beeldende kunst 2013.jpg

01 maart 2013

Zebracinema: MEDIANERAS

Met: Javier Drolas, Pilar López de Alaya, Inés Efron, Adrián Navarro, e.a.

De niet te remmen digitale revolutie heeft onze aardbol een stuk kleiner gemaakt, al is het er allemaal niet persoonlijker op geworden. De Argentijnse Martin heeft in zijn kleine eenkamerappartement de hele wereld binnen handbereik. Film kijken, shoppen, werken, tot zijn gerief komen en stressen doet hij allemaal op de digitale snelweg. De webdesigner lijdt aan fobieën en heeft van zijn psycholoog de opdracht gekregen om de boze buitenwereld met zijn fotocamera vast te leggen. Tegenover hem woont de mooie, maar eenzame Mariana, een architect met een bijbaan als etaleur en een voorkeur voor de foute mannen.
De twee dertigers uit Buenos Aires komen op dezelfde plekken, onbewust van elkaars bestaan. Ze verzuipen in eenzaamheid en het isolement van de grote stad.
Met een snelle montage en een gevatte voice-over sleurt de filmmaker je zijn wereld binnen die hij deelt met nog 2,8 miljoen andere grootstedelingen. 
Het inkijkje in de levens van Martin en Mariana wordt afgewisseld met gevatte momenten van bezinning over de relatie tussen de mens en de door hemzelf gecreëerde omgeving.

"De stad en de liefde: in hoeveel films zijn die twee niet onlosmakelijk met elkaar verbonden? Ook in Gustavo Taretto's debuutfilm Medianeras: een tegendraadse liefdeskomedie waarin twee onbekenden elkaar eindeloos blijven mislopen."
(Bron: Arjan Welles, FilmTotaal)

MEDIANERAS

27 februari 2013

Gobelijn versus Panamarenko

Tentoonstelling 'Gobelijn versus Panamarenko'

Werd de Belgische kunstenaar Panamarenko beïnvloed door professor Gobelijn uit de stripreeks Jommeke?  De expo Gobelijn vs. Panamarenko zegt van wel en staaft die bewering met frappante voorbeelden.  Denken we maar aan de Glazen bol, de Straalvogel, de Grasmobiel, enz…

Met een bezoek aan deze tentoonstelling maken kinderen en jongeren op een speelse manier kennis met kunst en de kunstwereld. Er wordt een leuke link gelegd tussen de werken van Panamarenko en de knotsgekke uitvindingen van Gobelijn, die blijkbaar toch niet zo knotsgek zijn. Op deze manier krijgen de leerlingen tegelijkertijd een andere kijk op stripverhalen.

De tentoonstelling is samengesteld uit diverse werken van zowel Panamarenko als Jef Nys, de tekenaar van Jommeke.  Er zijn grote tekeningen te zien, schetsen, foto’s, enz…  Het mooiste object van de tentoonstelling is een levensgrote Grasmobiel.

Affiche pana.jpg


24 februari 2013

Vermindering van de personeelskosten van de stad Beringen

Gevolgen van de vermindering van de personeelskosten van de stad Beringen

Op maandag 11 februari 2013 werden in een extra schepencollege de principes goedgekeurd voor de invulling van het nieuwe normkader voor de gemeentelijke organisatie. Ook de toepassing van deze principes op individueel vlak werd door het college van burgemeester en schepenen gevalideerd.

Om kort op de bal te spelen en de personeelsleden niet te lang in een periode van onwetendheid en onzekerheid te laten is ervoor geopteerd om vorige week dinsdag en woensdag in alle rust en sereniteit de communicatie te voeren met de individueel getroffen personeelsleden. Deze interne communicatieronde door het  managementteam van de Stad Beringen is thans afgerond. Enkel voor het poetspersoneel (van het gemeentebestuur) is deze oefening nog lopende.

De komende weken zullen er interne procedures worden opgestart voor resterende openstaande betrekkingen waarbij nog een aantal personeelsleden die vorige week slecht nieuws kregen een nieuwe kans zullen krijgen voor een contract van onbepaalde duur indien zij aan de voorwaarden voldoen. Dit betreft nog een achttal functies.

Tenslotte zijn er nog de op te vangen afwezigheden wegens verlofstelsels (zoals loopbaanonderbreking e.d.) die moeten vervangen worden. Op zich zijn er dus ook voor een aantal personeelsleden nog kansen om aan boord te blijven in de gemeentelijke organisatie.

Deze elementen bemoeilijken een exacte becijfering van het aantal naakte ontslagen. Een ‘naakt ontslag’ is voor het stadsbestuur een personeelslid met een contract voor onbepaalde duur dat in opzeg wordt geplaatst. De contracten voor bepaalde duur, d.w.z. met een door alle partijen vooraf gekende en aanvaarde einddatum, die eindigen door het verstrijken van de duur zijn vanzelfsprekend geen ontslagen in de letterlijke zin van het woord.

Een gefundeerde voorspelling resulteert in volgende cijfers over de jaren 2013-2014:

- het contract van 28 personen eindigt op de voorziene einddatum
- in totaal worden 19 gepensioneerden niet vervangen
- er werden 5 functies uitdovend geplaatst
- dit betekent dat maximaal 25 personen met een contract van onbepaalde duur in opzeg worden geplaatst

Een gedeelte van deze 25 personen zullen wel nog opgevist kunnen worden in de openstaande functies, de nieuwe functies of de vervanging van de afwezigheden, zodat het absolute cijfer van de naakte ontslagen nog naar beneden zal gaan richting ongeveer 17 personen die blijvend uit dienst zullen moeten treden.

VTE. De gehele oefening gebeurde in nauw en constructief overleg met de vakorganisaties met de beperking van het aantal naakte ontslagen tot een strikt minimum als uitgangspunt.

Vandaag wordt de principiële goedkeuring gevraagd van de gemeenteraad van deze nieuwe algemene organisatiestructuur en het begeleidende personeelskader met het aantal VTE per dienst. Dit als belangrijk onderdeel van het globaal intern herstelplan voor de gemeentefinanciën van de Stad Beringen.

Deze goedkeuring is vereist zodat het college van burgemeester en schepenen kan starten met de organisatie van de interne procedures voor de resterende openstaande betrekkingen, de nieuwe functies en vervangingen van afwezigheden.

Uiteraard worden er pas definitieve individuele beslissingen over personeelsleden formeel geagendeerd op het  college van burgemeester en schepenen na 11-03-2013 aangezien op deze datum het nieuwe personeelskader definitief wordt vastgesteld.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Patrick Witters

Schepen personeel en financiën

Maurice Webers

Burgemeester

16 februari 2013

WEG, VIES PECH !!!

Op vrijdag 1 februari ’13 meldde de Stad Beringen dat ze de volgende werkingen Arktos in de vier wijken stopzetten op 1 juli 2013 omwille van bezuinigingen:

Kinderwerking, tienerwerking, jongerenwerkingen vrijwilligerswerking in Wijerdijk

Tienermeisjeswerking (Trendz-girlz), Meisjeswerking (Go-girlz) en +16jarigenwerking en jongerenwerking in Tuinwijk

Meisjeswerking (Stonefieldkizz) en jongerenwerking (Stonefield) in Steenveld

Meisjeswerking (Watergirls), tienerwerking en twee jongerenwerkingen in Waterstraat

Het Straathoekwerk ontving dezelfde boodschap tijdens de maand januari : midden 2013 stopt het.

Straathoekwerk is bijna drie jaar actief in diverse wijken in Beringen met telkens ook positieve evaluaties door het Stadsbestuur.

Sinds 1998 heeft Arktos, samen met jongeren in de wijken, Tuinwijk – Steenveld en Waterstraat diverse projecten georganiseerd. Steeds hebben we gekozen voor de jongeren die een duwtje in de rug nodig hebben om iets te maken van hun toekomst. Naast de centen van de Stad Beringen heeft Arktos heel wat bijkomende centen verzameld om jongerenlokalen te renoveren én om knappe projecten met jongeren op te zetten in de wijken. In samenwerking met diverse partners, waaronder het LiSS en RIMO, en stedelijke diensten werden er dagelijks kleine wonderen gerealiseerd voor opgroeiende kinderen en jongeren in de wijken. Tijdens het voorbije jaar startte Arktos tevens met een werking in de wijk Wijerdijk.

Het straathoekwerk was hierbij dikwijls de signaalgever om Arktos-werkingen op te zetten in de wijken.

Daarnaast is het straathoekwerk voor heel wat gasten het – enige – aanspreekpunt om problemen te bespreken en/of op te lossen. Zodoende fungeert het straathoekwerk, samen met Arktos en Rimo, als belangrijke preventieve (f)actoren in de wijken.

We betreuren het enorm dat er zonder enig overleg beslist wordt om deze waardevolle werkingen in de wijken volledig stop te zetten. We vinden het bijzonder jammer dat onze eigen visies “vertrekken vanuit het potentieel van élk kind en élke jongere en het geloof in een samenleving die kansen biedt aan iedereen”, niet gerespecteerd wordt.

We doen een oproep aan u om uw engagement te tonen naar de jongeren van Beringen via het onderschrijven van een petitie, in de hoop dat de Stad Beringen deze beslissingen herziet.

De jongeren rekenen op uw steun!!!

Alle medewerkers van Arktos vzw, vormingscentrum Limburg en het LiSS

14 februari 2013

Patrick Witters

Derde schepen Patrick Witters (CD&V)

Contactgegevens

Patrick Witters

Mijnschoolstraat 88

3580 Beringen

T 011 43 02 87

GSM 0495 30 29 13

patrick.witters@beringen.be

 

Privé-adres

Gelebergstraat 22

3583 Beringen

Spreekuren

 

De schepen houdt zitdag in het administratief centrum, Mijnschoolstraat 88 op

 •  maandag van 17 tot 18 uur
 •  ook op afspraak

Functies en bevoegdheden

 • Financiën
 • Personeel
 • Cultuur

12 februari 2013

Cultuur in Beringen

TICKETS EN ABONNEMENTEN

Losse tickets

Voorverkoop en kassa
De prijzen worden telkens vermeld bij de voorstellingen. De voorverkoopprijs is geldig tot de dag vóór de voorstelling. De dag van de voorstelling zelf betaal je de kassaprijs.

Reducties
De derde prijs vermeld bij voorstellingen is de reductieprijs.
Wij geven 10% reductie voor: -25-jarigen, 55-plussers, +3-pas, CJP-ers, houders van een mindervalidenpas, groepen vanaf 10 personen. Eén begeleider per rolstoelgebruiker, houders van een begeleiderspas en begeleiders van groepen van minstens 10 kinderen krijgen een gratis ticket.

Bij familievoorstellingen krijgen leden van de Gezinsbond korting. De derde prijs vermeld bij deze voorstellingen, is de reductieprijs.

Kortingen kunnen niet gecummuleerd worden.

Abonnementen

Vrij abonnement
Een keuzeabonnement kan vanaf 4 verschillende voorstellingen.  Per voorstelling ontvang je tot 20% reductie op de ticketprijs in voorverkoop. Een abonnement kan gedurende het seizoen uitgebreid worden aan dezelfde voorwaarden.

Genre-abonnement
Kies je minimum 4 avondvoorstellingen binnen hetzelfde genre (humor, muziek, theater) dan krijg je een fikse extra reductie. Extra voorstellingen binnen één genre kunnen aan dezelfde voorwaarden bijgekocht worden. Enkele voorstellingen komen niet in aanmerking voor het genre abonnement. Meer info hierover kan je bekomen bij de cultuurbalie.

Forte abonnement
Bij de Forte Klassieke Recitals, kan je kiezen uit een abonnement voor de recitals in Beringen of voor de recitals in Beringen, Tessenderlo en Averbode.

 • Enkel Beringen: 6 recitals: 35€
 • Beringen, Tessenderlo en Averbode: 9 recitals: 50€

Zebra spaarkaart
Zebracinema heeft geen abonnementsformule maar wel een spaarkaart. Indien je 9x naar een Zebracinema komt, krijg je de 10de voorstelling gratis.

CC Beringen legt zijn abonnees in de watten...
Heb je een abonnement van CC Beringen, dan verwennen wij je gedurende het seizoen nog met andere voordelen, acties of attenties. Hou hiervoor de website in de gaten!

Reserveren en betalen van tickets

Tickets kunnen gereserveerd worden: 

 • aan de cultuurbalie van Casino Beringen, Kioskplein 25 – 3582 Beringen
 • telefonisch op 011 45 03 10 – 011 45 03 12
 • e-mail: reservaties.cultuur@beringen.be

Betalen van uw tickets kan via:

 • overschrijving op rekeningnummer: BE38  0682 0235 6272
 • Cash of via bankcontact aan de cultuurbalie in Casino Beringen

Na ontvangst van de betaling, kan je de tickets afhalen aan de cultuurbalie of sturen wij de tickets op.
Opgelet: reservaties blijven geldig gedurende 30 dagen. Indien de tickets hierna niet betaald zijn, wordt de reservatie geannuleerd en worden de tickets terug in de verkoop gebracht. Niet betaalde, gereserveerde tickets dienen 30 minuten voor aanvang van de voorstelling afgehaald te worden. Zo niet, worden ze doorverkocht.  

Cadeaucheque CCB

Op zoek naar een leuk geschenk? Geef een cadeaucheque van CC Beringen. Je bepaalt zelf de waarde. De cheques zijn geldig bij onze eigen activiteiten, met uitzondering van Zebracinema en de klassieke recitals van Forte. De cadeaucheque blijft 1 jaar geldig na uitgiftedatum.

07 februari 2013

Prijs beeldende kunst Beringen

beeldende kunst 2013.jpg

05 februari 2013

Poëzieprijs wordt uitgereikt in OC De Buiting

Poëzieprijs wordt uitgereikt in OC De Buiting

extern jeugd poeziewedstrijd 2013

03/02 Paal  

Op vrijdagavond 1 februari vond de uitreiking van de poëzieprijs van de stad Beringen, plaats in OC De Buiting.

Het organiserend comité bestond uit: de Stedelijke Cultuurraad, Edith Oeyen, Davidsfonds Koersel, de Stedelijke Bibliotheek en de Cultuurdienst van Beringen.

De grote zaal van OC De Buiting was volledig behangen met de poëziewerkjes van 548 enthousiaste dichters in spe. Voor de deelnemers en hun familie was het zoeken waar nu juist hun gedichtje uitgehangen was en. Er ontbraken er zowaar 9!
Maar dat zou presentator Tom Daelemans snel ophelderen. Na een interview met Patrick Witters, schepen van Cultuur, en Edith Oeyen werden de schrijvers van de 9 geselecteerde werkjes op het podium geroepen. Alle genomineerden droegen hun gedichten keurig voor.

Vooraf melde Edith Oeyen dat het thema 'Betover de Wereld' blijkbaar een moeilijke hindernis bleek en misschien het niveau van de inzendingen enigszins beïnvloed had. 
Eerst werden de laureaten van categorie1 (dit wil zeggen het 1ste tot 3de leerjaar) op het podium geroepen.

Hier ging de 1ste prijs naar Fran Meelberghs van de Beerring Beringen met “Als ik kon toveren”. De 2de prijs was voor Frauke D’Hauwer van SBS Beverlo-Korspel met “Kleuren en Fien Swerts uit de Stedelijke Basisschool De Hoeksteen Beverlo verdiende de 3de prijs met haar gedicht “Snoep”.

Hierna kwam categorie 2, het 4de tot 6de leerjaar, aan de beurt.

“Een toverstaf voor een dag” toverde voor Hanne Geys uit VLS Paal de 1ste prijs. Isabeau Schepers uit de SBS Hoeksteen Beverlo-Korspel rondde met “Een Toverstafdroom” de 2de plaats af en Anthony Steen SBS Koersel werd 3de met “Toveren”.

Als afsluiting kwam categorie 3: leerlingen van het middelbaar onderwijs. Uit deze laureaten zou ook de jeugd stadsdichter gekozen worden.

Jill Bijloos uit Beverlo won hier, net als bij de vorige uitgave, de 1ste prijs. Sahin Beritan uit VIBO Sint Barbara kreeg verdiend de 2de prijs met “Een wonder van vriendschap” en Schauni De Winter van VIBO Sint Barbara werd 3de met haar gedicht “Toverstaf”
En dan was er nog een verassing: Jill Bijloos was de jeugd stadsdichter in 2012 en kon volgens het reglement zichzelf niet opvolgen. Aldus moest Sahin Beritan terug het podium op en wordt zij de vrouwelijke jeugd stadsdichter in 2013. Het mag gezegd worden: de vrouwen domineerden het deelnemersveld!

En dan was er nog de Klassenprijs in categorie 3 die door Jo Bloemen, voorzitter van de Cultuurraad, overhandigd werd aan klas I2 van het BSO VIBO Sint Barbara.

Bedankt aan alle deelnemers en het organiserend comité. Het was een aangename avond en wij kijken al uit naar de volgende uitgave

Alex

Meer sfeerfoto's vind je op paalonline.be

Meer info: http://www.paalonline.be

 

 

Jo

28 januari 2013

GUST EN HANS PUT: KIEKENKOT

August en Hans Put zijn geen onbekenden in Beringen. Ze mochten beiden reeds de Cultuurprijs ontvangen van de stad Beringen. Voor deze tentoonstelling slaan vader en zoon Put de handen in elkaar en maken ze een artistiek project rond hanenzang en alles wat er mee te maken heeft. Centraal staan natuurlijk de schilderijen die August Put maakte over zijn geliefkoosde onderwerp ‘hanen’.

Hans Put zette al op zeer jonge leeftijd zijn eerste stappen in de media bij de destijds populaire lokale radio in de regio. Radio Benelux in Beringen. Hij werkt al jaren free-lance voor tv-Limburg. Naast zijn werk voor televisie is Hans actief als reisjournalist en fotograaf.

 

aaa.jpgOpeningsuren:

Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17 uur

Woensdag, vrijdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur

Gesloten op zaterdag en op feestdagen

 

Tentoonstelling

 

Locatie: Casino Beringen

Periode: 3/02/2013 t.e.m. 3/03/2013

Genre: CC Beringen

Prijs: Gratis toegang

Vernissage: 3/02/2013 om 14.00 uur

 


27 januari 2013

Ontwikkeling en overleg be-Mine

De ontwikkeling van het project be-Mine is één van de prioritaire aandachtspunten voor het nieuwe schepencollege van Beringen. Er werd destijds geopteerd om de mijnsite via een privaat publieke samenwerking (PPS) te ontwikkelen. Hiertoe werden in 2009 contractuele afspraken tussen partijen vastgelegd. De resultaten worden stilaan op terrein zichtbaar: de opstart van de restauratiewerken, de bouw van bezoekerscentrum en zwembad en dit jaar starten de bouw- en infrastructuurwerken op het Houtpark.

De publieke investeringen zullen een hefboom moeten betekenen voor toekomstige commerciële ontwikkelingen op de site. Dit vraagt om een goede afstemming tussen publieke en private initiatieven met een aangepaste strategie. Om dit te realiseren zal de samenwerking en het overleg tussen betrokken partijen sterker moeten worden uitgebouwd, zowel op beleidsniveau als op projectmanagementniveau. Tevens zal er meer aandacht moeten gaan naar informatie en communicatie met de buurt om zo tot een breed gedragen project te komen.

Om deze verdere aanpak – en meer intensere samenwerking – te bespreken heeft het schepencollege e.k. een overleg vastgelegd met de leden van de raad van bestuur en het directiecomité van be-Mine. Aandachtspunten zijn de verdere gezamenlijke aanpak en de opmaak van een geactualiseerd masterplan, de planning en aanpak van de infrastructuur- en restauratiewerken in relatie tot zwembad en provinciaal mijnmuseum en de invulling van retail en horeca.

Wat dit laatstepunt betreft dient zeker tot een goede afstemming gekomen met de commerciële ontwikkelingen en mogelijkheden in Beringen centrum (herbestemming scholensites na verhuis van de scholen naar de campus Bogaersveld).

Op vlak van communicatie en overleg met de buurt wenst het stadsbestuur, via het wijkmanagement, initiatief te nemen tot het oprichten van een buurtplatform Beringen Mijn. In dit platform wordt een vertegenwoordiging opgenomen van bewoners en buurtverenigingen. Het is de bedoeling dat dit platform als klankbordgroep zal fungeren en ook initiatieven zal nemen om de bewoners meer te informeren en te betrekken bij geplande ontwikkelingen. Voor bepaalde initiatieven kan dit buurplatform ook mee als proceseigenaar optreden, bv. inspraak bij inrichting van het kolenspoor als landschapspark en buurtpark.

16 januari 2013

P.E.C.

Peuple et Culture (P.E.C.) est un mouvement démocratique d'action culturelle et éducative, fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance.

 

aaa.jpg

Peuple et Culture Wallonie/Bruxelles est une association autonome, active depuis plusieurs années en Belgique et subventionnée, depuis 1978, par la Fédération Wallonie Bruxelles, comme association d’Education permanente des adultes.

P.E.C. a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l'action culturelle et de la formation, contre les inégalités, les aliénations, les conditionnements et toutes les formes d'exclusions qui font obstacles à la démocratie dans les institutions, à l'autonomie, à la responsabilité et à la citoyenneté des personnes.

P.E.C. W/B joue un rôle non négligeable dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes. Depuis ses débuts, elle a été un milieu favorable à la rencontre d’associations et à la formation de militants politiques et syndicaux, d'enseignants, d'animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les inégalités sociales et culturelles. 

Peuple et Culture Wallonie/Bruxelles fondent ses projets sur trois thématiques de changement  :

 1. Favoriser l’auto-socio-construction des savoirs pour permettre l’auto socio-construction des (contre)pouvoirs :
 2. Privilégier l’interculturalité des pratiques pour favoriser la réflexion multiple et complexe et l’exercice de la prise de décision collective dans une perspective de bien commun choisi
 3. Dépasser les pratiques dominantes de programmation élitiste ou de marchandisation populiste par la sensibilisation, la création, la diffusion et la valorisation des expressions culturelles en milieu populaire

14 januari 2013

Subsidiereglement wijk- en buurtfeesten

Subsidiereglement wijk- en buurtfeesten

Het aantal wijk- en buurtfeesten neemt jaar na jaar sterk toe. Het zijn nieuwe vormen van verenigingsleven die de sociale samenhang binnen een wijk of buurt versterken. Via een subsidiereglement voor wijk- en buurtfeesten wil het stadsbestuur deze initiatieven een extra stimulans geven. 
Buurt- of wijkcomités en lokale bewonersgroepen kunnen een subsidie van maximum 100 euro per jaar aanvragen voor het organiseren van een buurt-, straat- of wijkfeest. Deze subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten zoals drukwerk, verzekeringen, huur materieel, e.d. te helpen dragen.

Kijk op http://www.beringen.be

07 januari 2013

Prijs beeldende kunst Beringen

beeldende kunst 2013.jpg

06 januari 2013

Programma Cultuur (2007-2013) Europa

Bij dit besluit wordt een financierings- en programmeringsinstrument voor culturele samenwerking vastgesteld voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013. Er wordt voorzien in een budget van 400 miljoen euro voor de ontwikkeling van de transnationale culturele samenwerking tussen culturele actoren uit landen van de Europese Unie (EU) of uit derde landen die aan het programma deelnemen. Via het programma Cultuur wordt steun verleend aan culturele samenwerkingsacties, aan Europese organisaties die actief zijn op het gebied van cultuur en voor het verzamelen en verspreiden van informatie op het gebied van cultuur.

SAMENVATTING

Net als de vorige culturele programma’s heeft het programma Cultuur tot doel de door alle Europeanen gedeelde culturele ruimte te versterken om het ontstaan van een Europees burgerschap te bevorderen.

Drie doelstellingen

Het programma heeft drie doelstellingen met een grote Europese toegevoegde waarde:

·         bevordering van de transnationale mobiliteit van culturele actoren;

·         stimulering van het transnationale verkeer van artistieke en culturele werken en producten;

·         stimulering van de interculturele dialoog.

De geselecteerde projecten moeten aan een of meer van die doelstellingen beantwoorden om voor steun van de Europese Unie (EU) in aanmerking te komen.

Drie actieniveaus

Om de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken, voorziet de Commissie drie steunverleningsniveaus, waarmee in verschillende behoeften wordt voorzien:

·         ondersteuning van culturele acties.In dit besluit worden drie soorten culturele acties vastgesteld die voor EU-steun in aanmerking komen:

o    meerjarige samenwerkingsprojecten. Bij elk samenwerkingsproject moeten ten minste zes culturele actoren uit zes verschillende aan het programma deelnemende landen betrokken zijn. Deze culturele beroepsbeoefenaren werken samen aan diverse activiteiten, die een gemeenschappelijk doel moeten nastreven. Deze samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van drie tot vijf jaar en zijn op een samenwerkingsovereenkomst gebaseerd. Het is de bedoeling deze samenwerkingsprojecten in hun opstartfase of in hun uitbreidingsfase te steunen, zodat deze zich duurzaam kunnen ontwikkelen. De samenwerkingsprojecten die voor steun in aanmerking komen, worden na oproepen tot het indienen van voorstellen geselecteerd. De selectie geschiedt hoofdzakelijk op grond van de expertise van de deelnemers aan het culturele project, hun financiële draagkracht en professionele capaciteit, alsook de kwaliteit en de Europese toegevoegde waarde van de activiteiten en hun pertinentie voor de doelstellingen van het programma. De EU-steun mag niet meer bedragen dan 50 % van de in aanmerking komende begroting van het project en bedraagt ten hoogste € 500 000 per jaar voor alle activiteiten van de samenwerkingsprojecten;

o    samenwerkingsacties. Dit zijn culturele samenwerkingsacties tussen Europese actoren met een looptijd van maximaal twee jaar. Hierbij wordt prioriteit verleend aan creativiteit en innovatie. Elke actie wordt in de vorm van een partnerschap uitgevoerd door ten minste drie culturele actoren uit drie verschillende deelnemende landen. Acties die samenwerkingsvormen verkennen met het oog op de ontwikkeling daarvan op de langere termijn, worden bijzonder aangemoedigd. De selectie geschiedt na oproepen tot het indienen van voorstellen. De selectiecriteria zijn dezelfde als die voor de meerjarige samenwerkingsprojecten. De EU-steun bedraagt minimaal € 50 000 en maximaal € 200 000 en wordt gedurende maximaal twee jaar verleend;

o    bijzondere acties. Er wordt eveneens steun verleend aan omvangrijke bijzondere acties met symboolwaarde. Om als zodanig te worden aangemerkt, moeten de acties veel weerklank vinden bij de volkeren van Europa en ertoe bijdragen dat deze niet alleen beter gaan beseffen dat zij tot eenzelfde gemeenschap behoren, maar zich ook bewust worden van de culturele verscheidenheid. Het initiatiefCulturele Hoofdstad van Europais daarvan een voorbeeld. De selectieprocedures voor de bijzondere acties hangen af van de actie in kwestie; de financiering mag niet meer bedragen dan 60 % van de begroting van het project.

·         ondersteuning van cultuurorganisaties. Deze steun wordt toegekend aan organisaties die een reële uitstraling hebben op het niveau van de EU of ten minste zeven Europese landen bestrijken. Steun kan worden gegeven aan organisaties die representatiefuncties op EU-niveau vervullen, informatie verspreiden om de culturele samenwerking op EU-niveau te bevorderen of deelnemen aan culturele samenwerkingsprojecten door de rol van ambassadeur van de Europese cultuur te vervullen. De selectie geschiedt na oproepen tot het indienen van voorstellen.

·         ondersteuning van analyses en de verzameling en verspreiding van informatie, ondersteuning van activiteiten ter optimalisering van het effect van projecten op het gebied van de Europese culturele samenwerking en de ontwikkeling van het Europees cultuurbeleid. Dit deel van het programma heeft tot doel meer en betere informatie en gegevens over de culturele samenwerking en de intensivering van het cultuurbeleid op Europese schaal te verkrijgen, alsook de verspreiding daarvan, onder meer via internet, te bevorderen. Het is ook de bedoeling te zorgen voor een gerichte lokale verspreiding van praktische informatie over het programma. Daarom wordt in culturele contactpunten voorzien. Het is hun taak te zorgen voor de promotie van het programma, de deelname van een zo groot mogelijk aantal culturele beroepsbeoefenaren en actoren aan de activiteiten van het programma te stimuleren en te zorgen voor een efficiënt contact met de verschillende instellingen die in de EU-landen steun verlenen aan de culturele sector.

Een gebruiksvriendelijker programma

De Commissie vertrouwt het beheer van het programma toe aan hetUitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuuren stelt eenvoudigere voorwaarden voor de begunstigden vast. Zij wenst de formulieren te vereenvoudigen en de procedure voor de toekenning van subsidies transparanter te maken. Tot slot wenst de Commissie het evenredigheidsbeginsel toe te passen, evenwel met inachtneming van het geldendeFinancieel Reglement.

Fraudepreventie

De Commissie blijft een auditsysteem toepassen waarmee zij de aanwending van de subsidies kan verifiëren en de begunstigden gedurende vijf jaar kan vragen de aanwending te rechtvaardigen. Zij heeft eveneens toegang tot de kantoren van de begunstigden, alsook tot alle noodzakelijke gegevens. De auditresultaten kunnen er  eventueel toe leiden dat de Commissie besluiten tot terugvordering neemt. De Rekenkameren hetEuropees Bureau voor fraudebestrijding(OLAF) hebben dezelfde rechten.

Samenwerking met derde landen

Kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan het programma:

·         de landen van de Europese Economische Ruimte die geen lid zijn van de EU (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein);

·         de kandidaat-lidstaten waarvoor een pretoetredingsstrategie is vastgesteld;

·         de westelijke Balkanlanden.

Het programma staat eveneens open voor samenwerking met andere derde landen die met de EU bilaterale overeenkomsten hebben gesloten waarin culturele bepalingen zijn opgenomen.

Beheer, financiële middelen en evaluatie

De Commissie wordt bijgestaan door een comité. De meeste uitvoeringsmaatregelen, met name de maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van culturele acties, moeten volgens de onderzoeksprocedure worden aangenomen.

De initieel voorgestelde begroting voor de uitvoering van het programma Cultuur in de periode van 2007 tot 2013 beloopt 400 miljoen euro. Dat budget wordt ruwweg als volgt verdeeld:

·         ongeveer 77 % voor de ondersteuning van culturele acties;

·         ongeveer 10 % voor de ondersteuning van organisaties;

·         ongeveer 5 % voor analyse en informatie;

·         ongeveer 8 % voor het beheer van het programma.

Halverwege het programma en uiterlijk op 31 december 2010 publiceert de Commissie het eerste voorlopige evaluatieverslag van het programma. Dit verslag wordt gevolgd door een mededeling betreffende de voortzetting van het programma, die uiterlijk op 31 december 2011 wordt gepubliceerd. Tot slot legt de Commissie uiterlijk op 31 december 2015 een definitief evaluatieverslag voor.

Context

De rechtsgrondslag voor Europese maatregelen op cultureel gebied is artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dat beoogt de ontplooiing van de culturele verscheidenheid en de bevordering van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Het is binnen dat kader dat het programma Cultuur, de opvolger van het programmaCultuur 2000en de oude programma's Raphaël, Ariane en Caleidoscoop, moet worden gesitueerd.

eventueel toe leiden dat de Commissie besluiten tot terugvordering neemt. DeRekenkameren hetEuropees Bureau voor fraudebestrijding(OLAF) hebben dezelfde rechten.

Samenwerking met derde landen

Kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan het programma:

·         de landen van de Europese Economische Ruimte die geen lid zijn van de EU (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein);

·         de kandidaat-lidstaten waarvoor een pretoetredingsstrategie is vastgesteld;

·         de westelijke Balkanlanden.

Het programma staat eveneens open voor samenwerking met andere derde landen die met de EU bilaterale overeenkomsten hebben gesloten waarin culturele bepalingen zijn opgenomen.

Beheer, financiële middelen en evaluatie

De Commissie wordt bijgestaan door een comité. De meeste uitvoeringsmaatregelen, met name de maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van culturele acties, moeten volgens de onderzoeksprocedure worden aangenomen.

De initieel voorgestelde begroting voor de uitvoering van het programma Cultuur in de periode van 2007 tot 2013 beloopt 400 miljoen euro. Dat budget wordt ruwweg als volgt verdeeld:

·         ongeveer 77 % voor de ondersteuning van culturele acties;

·         ongeveer 10 % voor de ondersteuning van organisaties;

·         ongeveer 5 % voor analyse en informatie;

·         ongeveer 8 % voor het beheer van het programma.

Halverwege het programma op 31 december 2010 publiceert de Commissie het eerste voorlopige evaluatieverslag van het programma. Dit verslag wordt gevolgd door een mededeling betreffende de voortzetting van het programma, die uiterlijk op 31 december 2011 wordt gepubliceerd. Tot slot legt de Commissie uiterlijk op 31 december 2015 een definitief evaluatieverslag voor.

Context

De rechtsgrondslag voor Europese maatregelen op cultureel gebied is artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dat beoogt de ontplooiing van de culturele verscheidenheid en de bevordering van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Het is binnen dat kader dat het programma Cultuur, de opvolger van het programmaCultuur 2000en de oude programma's Raphaël, Ariane en Caleidoscoop, moet worden gesitueerd.

27 december 2012

CultuurNet Vlaanderen

CultuurNet Vlaanderen

CultuurNet Vlaanderen laat als specialist in cultuurmarketing, op vraag van de Vlaamse overheid, zoveel mogelijk mensen proeven van het rijke aanbod aan cultuur.

CultuurNet Vlaanderen houdt zich bezig met volgende projecten:

 • Het UiTnetwerk is een landelijk netwerk van gemeenten, steden, regio's en provincies, in samenwerking met tal van media- en andere partners. Het is dé informatiebron als u iets wil doen of beleven in uw vrije tijd, bij u om de hoek en in heel Vlaanderen. Dit UiTnetwerk haalt zijn informatie uit de UiTdatabank.
 • De UiTdatabank (voorheen CultuurDatabank) is de centrale plek die alle gegevens over vrije tijd en cultuur in Vlaanderen verzamelt. Naast UiTinVlaanderen.be en UiTmetVlieg.be, de grote uitstalramen, is de databank ook dé bron voor de vrijetijdsagenda’s van de meeste Vlaamse dagbladen, magazines en (websites van) televisiezenders.
 • Vlieg wijst families en kinderen onder 12 jaar de weg naar de strafste cultuur-en vrijetijdsactiviteiten. Vlieg geeft informatie op maat van families via UiTmetVlieg.be en de maandelijkse Vliegbrief. Vliegacties- en evenementen geven families een extra duwtje in de rug om van cultuur te proeven.

Daarnaast staat CultuurNet Vlaanderen ook in voor de communicatie en organisatie van de CultuurPrijzen Vlaanderen.

20 december 2012

Roeland Henkens wint Cultuurprijs 2012

De trotse winnaar van de Cultuurprijs 2012 is de jonge muzikant Roeland Henkens. Hij is opgegroeid binnen de Harmonie van Paal en heeft nadien zijn vleugels wijd open geslagen. Als 21-jarige muzikant speelt Roeland al freelance producties in België maar ook in het buitenland met soloconcerten in onder meer Praag, Rotterdam, Frankfurt, Leuven, Paal en Werchter. Zijn muzikale noten blaast hij op trompetten van de Nederlandse instrumentenbouwer Van Laar.

Roeland1.jpg

Zijn toch al vele nominaties en prijzen op muzikaal vlak zijn schitterend te noemen. Zo ontvangt Roeland een studiebeurs van de Provincie Limburg: STROOM. Behaalde hij de eerste plaats op de grootste wedstrijd Kamermuziek voor Koper kwintet ter wereld met zijn ensemble EBURON en ontving hij de grootste onderscheiding Bachelor aan het Koninklijk conservatorium van Brussel.

Daarnaast werd Roeland tweede tijdens de finale van Prinses Christina Concours en studeert hij als enige Belg in Frankfurt om zich te specialiseren in het trompetspel. Een mooi palmares en dan hebben we nog niet eens alles genoemd. Het is dan ook meer dan terecht dat Roeland Henkens uit handen van de uittredende schepen van cultuur Mario Volders het beeldje in ontvangst mocht nemen.

Namens alle inwoners van Beringen feliciteren we Roeland Henkens met het winnen van de Cultuurprijs 2012.

12 december 2012

2de Cultuurtandem van Beringen

Op 11 december werd in Beringen voor de 2e keer de Cultuurtandem van Beringen uitgereikt.

Deze Cultuurtandem is een extra beloning voor verenigingen die het voorbije jaar een bijzonder interdisciplinair samenwerkingsproject hebben op poten gezet.

Er werden tijdens de inschrijvingsperiode tussen 1 september 2011 en 31 augustus 2012 drie mooie voorbeelden van interdisciplinaire samenwerkingsprojecten ingediend, namelijk

1. Vlaamse Diabetes vereniging

2. Natuurpunt Beringen

3. vtbKultuur

Na het toekennen van punten op verschillende culturele vlakken werd de Cultuurtandem van 2012 toegekend aan Natuurpunt Beringen i.s.m. diverse partners

Hun project: realisatie Prikkelpad – Natuur ANDERS beleven aan het Vlaams Bezoekerscentrum ‘De Watersnip’ die werd geopend op 1 mei 2012.

Doelstelling, het verhogen van natuurbeleving voor mensen met een meervoudige handicap prikkelen zintuigen: geur, stilte, kleur, structuur en het genereren van een ontmoetingsplaats.

prikkelpad.jpg

 

logo natuurpunt.jpg

09 december 2012

Cultuurprijs en Cultuurtandem 2012

viewer.png